22
01 2021
731

SFS precizează modul de funcționare a posturilor fiscale

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de astăzi, 22 ianuarie, modificările ce au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2021 în două ordine ale autorității fiscale – Ordinul nr.655/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea posturilor fiscale și Ordinul nr.611/2015 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare și desigilare.
 
Ambele acte normative precizează  procedurile de activitate a posturilor fiscale, de raportare a rezultatelor funcționării acestora, monitorizarea activității entității monitorizate prin prisma posturilor fiscal (inclusive pe subdiviziuni) etc.

Detalii
23
09 2020
3420

Vizita fiscală, altfel

Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (în continuare – Indicații) au fost modificate. Ordinul nr.479 al Serviciului Fiscal de Stat din 22 septembrie 2020 este publicat în MO și a intrat în vigoare.
 
De rând cu multiplele intervenții redacționale în Ordinul nr.388/2019  prin care au fost aprobate Indicațiile, documentul a fost completat cu prevederi noi. Astfel, la efectuarea vizitei funcționarul fiscal, pentru constatarea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului sau a altor informații relevante efectuării vizitei fiscale, poate solicita în cadrul vizitei fiscale documente și date privind activitatea contribuabilului, precum și explicații.

Detalii
10
09 2020
653

Ordinul SFS nr. 465 din 07.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

03
02 2020
1622

SFS a introdus modificări în unele ordine

În Monitorul Oficial din 31 ianuarie 2020 Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 36 din 23 ianuarie 2020 cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale SFS.

Astfel, modificarea se introduce în anexa nr. 1 a Ordinului SFS nr. 108 din 19 mai 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare și a instrucțiunii privind modul de completare a acesteia – Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), precum și în anexa nr. 2 – Instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Formei BIJ 17.
Detalii
20
12 2019
999

Ce acte vor putea fi contestate la SFS

Lista actelor adoptate de către Serviciul Fiscal de Stat care vor prevedea expres dreptul de contestare a acestora de către contribuabili va fi completată cu formularele actelor:
de sechestru
• de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale
• acordului aferent transferării la buget a mijloacelor bănești sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale,


precum și a hotărârilor
cu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale
Detalii
20
06 2019
1105

Suspendarea unor servicii electronice în cadrul instituirii postului fiscal

Conform prevederilor art.146 din Codul fiscal (CF), postul fiscal se creează de Serviciul Fiscal de Stat în scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare a legislației, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligațiilor fiscale, precum şi în scopul exercitării altor atribuții de administrare fiscală.

Regulamentul cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor/facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 4 aprilie 2014 (în continuare – SIA ,,e-Factura”) stabilește modul de creare, expediere și recepționare a facturilor fiscale generate în sistem între participanți la operațiunile economice documentate prin acestea.
Detalii
12
04 2019
592

Colegiul SFS va realiza atribuții de importanță strategică

În cazul în care în ședințele Colegiului Serviciului Fiscal de Stat vor fi examinate aspecte ce conțin secret fiscal, persoanele terțe nu vor fi acceptate în aceste ședințe. SFS a publicat în MO astăzi, 12 aprilie 2019, Ordinul nr.166 din 8 aprilie curent cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.707 din 28 decembrie 2018 Cu privire la aprobarea componenței nominale, Secretarului și Regulamentului de activitate a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat.

Astfel, în redacție nouă este expus p.1 din Regulamentul de activitate. Conform acestuia, Colegiul este un organ colegial pentru examinarea aspectelor strategice ce țin de administrarea fiscală și activitatea SFS.
Detalii
05
03 2019
1896

E-factura. Consecinţele neutilizării acesteia pentru cumpărător

Prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, Codul fiscal (CF) a fost completat cu prevederea care acordă Serviciului Fiscal de Stat dreptul de a impune unor agenţi economici modul în care aceștia urmează să elibereze facturile fiscale, inclusiv e-factura. Astfel, conform prevederilor art. 117 alin.(11) din CF, subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura), aprobată de către SFS, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit de autoritatea fiscală. Aceste prevederi au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Detalii
18
01 2019
1589

Aprobarea formularelor tipizate noi

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 ianuarie 2019, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 721 din 28 decembrie 2018 сu privire la aprobarea unor formulare tipizate. Este vorba despre formularele aferente:

Confirmării privind deținerea în proprietate sau posesiune și folosință temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare

• Raportului privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi a scutirii de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor.

Detalii