24
01 2019
1869

Conformarea voluntară - 2019: scutirea de controale a contribuabililor onești

Funcționarul fiscal responsabil de monitorizare va analiza o serie de indicatori de activitate a contribuabilului, prevăzuți în Programul de conformare voluntară pentru anul 2019, elaborat și publicat de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, funcționarul fiscal va lua în calcul creșterea sau descreșterea în comparație cu perioada similară a anului precedent a următorilor indicatori:

• suma obligațiilor fiscale calculate
• suma obligaţiilor fiscale achitate
• cifra de afaceri
Detalii
29
08 2017
621

9. (4.9.1) Prin ce modalitate are loc confirmarea de catre organele fiscale a sumelor accizelor spre restituire aferente marfurilor accizate exportate?

În conformitate cu pct.8 din Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, restituirea accizelor, în cazurile prevăzute la pct.18, 201 şi 208 ale prezentului Regulament, se efectuează lunar (sau pentru câteva perioade fiscale, dar nu mai mult de şase), în baza cererii, copiilor documentelor primare (facturilor fiscale, facturilor), copiilor documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget, depuse de solicitant în urma controlului cameral efectuat de către SFS (DGACM).
Detalii
04
07 2017
1459

SFS, CNA şi procurorii anticorupţie au stopat delapidarea bugetului de stat cu circa 500 mii lei

Peste jumătate de milion de lei urma să fie încasat de o societate cu răspundere limitată din Briceni cu încălcarea prevederilor legale. Aceasta a beneficiat, ilegal, de restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă de 510,2 mii lei.

Operaţiunea de ridicare a banilor a fost stopată de Serviciul Fiscal de Stat, care a intervenit în regim de urgenţă prin blocarea tranzacţiei.
Detalii
19
01 2017
1498

Cu privire la modificarea procedurii de contestare a actelor (deciziilor/hotărârilor) organelor fiscale după reorganizarea acestora de la 1 aprilie 2017 în Serviciul Fiscal de Stat

Cum se va modifica procedura de contestare a actelor (deciziilor/hotărârilor) organelor fiscale după reorganizarea acestora de la 1 aprilie 2017 în Serviciul Fiscal de Stat? Cum va fi influențată procedura de contestare de reorganizarea instanțelor de judecătă care a demarat de la 1 ianuarie 2017?
Detalii
30
11 2016
2209

Despre nedeclararea subdiviziunilor la organul fiscal

Agentul economic „Y” SRL a fost supus controlului fiscal prin metoda verificării tematice în rezultatul căruia s-a constatat că contribuabilul nu a declarat la organul fiscal două subdiviziuni. Care vor fi acţiunile organului fiscal în situaţia respectivă? Ce sancţiuni vor fi aplicate contribuabilului, 4 000 de lei sau 8 000 de lei?
Detalii
07
07 2016
1229

Despre aplicarea măsurilor de executare silită, în cadrul urmăririi restanţelor la buget, de către organele fiscale

Acţiunile organului fiscal sunt orientate spre asigurarea benevolă a onorării depline şi în termen a obligaţiilor fiscale la buget de către contribuabil, iar, în cazul în care, la expirarea termenului legal de onorare a obligaţiilor fiscale către buget, se vor înregistra restanţe, organul fiscal este abilitat cu atribuţii de aplicare a măsurilor de asigurare şi executare silită, în scopul recuperării pe deplin şi în termen restrîns a restanţelor la buget.
Detalii