15
06 2020
1001

Armonizarea standardelor IPSAS cu reglementările internaționale

Caracterul global al proceselor social-economice contemporane, globalizarea procesului de producere (mărfuri, servicii) necesită comparabilitatea și coerența informațiilor statistice, prezentate de către diferite țări, precum și de către diverse organisme internaționale.

Unul dintre aspectele importante ale soluționării problemelor comparabilității informațiilor la nivel internațional este armonizarea sistemelor statistice naționale cu standardele internaționale, în special, armonizarea clasificărilor naționale atât pe verticală (nivel mondial, european, național), cât și pe orizontală (cu alte sisteme), care asigură coerența reciprocă a fluxurilor de informații cu scop funcțional diferit.


Detalii
01
03 2019
731

Moldova își onorează angajamentele financiare

În anul 2019, Republica Moldova urmează să achite cote de membru față de 68 organizații internaționale și regionale. În acest sens, din bugetul de stat se alocă o sumă de circa 60,9 mil. lei.

În cadrul ședinței din 27 februarie Guvernul a aprobat proiectul hotărârii privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale.
Detalii
18
02 2019
699

MOLDAC va elimina barierele tehnice din calea comerțului

Forumul Internațional pentru Acreditare (IAF) are un nou membru – Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC. Memorandumul de înțelegere deja este semnat. Totodată, MOLDAC este semnatar al Acordului Multilateral de Recunoaștere IAF MLA, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Astfel, certificatele de acreditare eliberate de MOLDAC sunt echivalente și conferă același nivel de încredere cu cele eliberate de organismele naționale de acreditare din celelalte țări semnatare, inclusiv toate statele membre ale Uniunii Europene. Acest lucru se reflectă și asupra organismelor de certificare acreditate de MOLDAC, ale căror certificate de conformitate sunt acum recunoscute la nivel global.
Detalii
27
07 2018
1085

1. (28.15.57) Care este modalitatea de completare a facturii fiscale eliberate pentru mărfurile, serviciile livrate în adresa misiunilor diplomatice?

În conformitate cu pct.6 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de TVA cu drept de deducere şi de restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.543 din 8 iulie 2014, subiecții impunerii cu TVA care livrează mărfuri, servicii destinate uzului sau consumului personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare sau al
Detalii

18
05 2018
1368

Statutul de membru al organizațiilor internaționale ne costă 64 mil. lei

Republica Moldova urmează să achite cotele de membru și datoriile pe care le are față de organizațiile internaționale în sumă de circa 64 mil. lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Cabinetul de miniștri în ședința din 16 mai curent.

Potrivit hotărârii, țara noastră este membră a 71 de organizații. Cei mai mulți bani vor fi achitați Consiliului Europei — peste 7 mil. lei.
Detalii
06
02 2018
626

1. (4.8.14) Cum se aplică accizele pentru mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaționale şi ţările donatoare?

În conformitate cu art.124 alin.(3) lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de acciză mărfurile supuse accizelor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limitele tratatelor la care aceasta este parte.
Detalii