02
04 2021
878

Taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul Asociației obștești care nu dispune de angajați

Apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului Asociația obștească care pe parcursul perioadei fiscale nu dispune de angajați?

Organizația necomercială, potrivit art. 5 pct. 14) din CF, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului și care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. Activitatea de antreprenoriat, conform art. 13 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845XII din 03.01.1992 (Legea nr. 845/1992), poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:

a) întreprindere individuală;


Detalii

30
09 2020
260

Ordinul SFS nr. 501 din 28.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

30
09 2020
260

(40.2.18) Care va fi modalitatea de subvenţionare a întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare urmare a situaţiei epidemiologice (COVID-19), în cazul solicitării subvenționării în mărime integrală, la satisfacerea condițiilor de acordare a acesteia, ulterior momentului depunerii cererii de subvenționare, prin care a fost solicitată sau acordată parțial subvenția?

  Potrivit prevederilor punctelor 24 – 25 din Regulamentul privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare urmare a situaţiei epidemiologice (COVID-19), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 29.04.2020, se admite solicitarea și acordarea parțială a subvenției stabilite de Regulamentul menționat. 

Detalii
03
08 2020
1645

Noi prevederi legislative aferent organizațiilor necomerciale - interferența cu aspectele fiscale

 În Monitorul Oficial din 27 iulie 2020 a fost publicată  Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale care va intra în vigoare pe 27 august 2020,  fiind abrogată, concomitent,  Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești și Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații. 

 

Noua lege reglementează mult mai detaliat regimul juridic al organizațiilor necomerciale impunând, totodată, noi reguli în partea ce ține de activitatea organizațiilor necomerciale.

 

În conținuare, o să specificăm cele mai esențiale modificări stabilite aferent organizațiilor necomerciale: 

30
06 2020
475

Apare pentru Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, fiind organizație necomercială, obligația de a calcula și achita taxa pentru apă, în cazul în care în procesul activităților sale asociația extrage apa direct dintr-un iaz?

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, conform art. 13 al Legii nr. 171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, obţine statutul de persoană juridică – subiect al impunerii din momentul înregistrării de stat. Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă, conform art. 302 al Codului fiscal, sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:


Detalii
12
05 2020
437

11. (40.2.8) Constituie oare suma subvenţiilor primite, sursă de venit impozabilă pentru angajator?

Suma subvenţiilor primite de întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii în perioada stării de urgenţă constituie sursă de venit neimpozabilă cu impozitul pe venit în temeiul pct. 6.5 din Dispoziția Comisie Situației Exepționale nr. 16 din 10.04.2020.
05
03 2020
370

Ordinul nr. 142 din 28.02.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

05
03 2020
478

5. (29.5.2) Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizații necomerciale sînt atribuite organizațiile înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare, şi anume:

a) asociaţia obştească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti;
a1) asociaţia de coproprietari în condominiu – conform Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000;
Detalii
05
03 2020
523

4. (29.5.3) Interdicţia, stabilită la art. 52 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, se răsfrînge asupra salariilor achitate angajaţilor organizaţiei necomerciale?

În vederea beneficierii de scutirea de plata impozitului pe venit, de comun cu alte condiţii stabilite de art. 52 alin. (2) din Codul fiscal, organizaţia necomercială urmează să nu folosească mijloacele cu destinaţie specială, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară sau proprietatea în interesul unui fondator sau membru al organizaţiei ori în interesul unui angajat, cu excepţia plăţilor salariale sau a altor plăţi reglementate de legislaţia muncii, îndreptate în favoarea acestuia.
Detalii