03
12 2021
261

Facilități fiscale pentru dezvoltarea AUAI

Cheltuielile achitate dе contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe dе aderare și cotizații de membru destinate activității asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) vor fi premise spre deducere.
 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv a Codului fiscal, care conține un șir de inițiative menite să elimine impedimentele de ordin juridic și administrativ în dezvoltarea sectorului hidroameliorației (irigare/desecare). Propunerile ministerului urmează a fi examinate în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 7 decembrie 2021.


Detalii

08
11 2021
355

28.6.4.30 Are dreptul contribuabilul la scutirea de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin. (9/2) al Codului fiscal, dacă acesta nu dispune de documentul care confirmă desfășurarea activității de utilitate publică?

În conformitate cu art.103 alin. (9²) al Codului fiscal, TVA nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52 din Codul fiscal, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate.


Detalii

10
08 2021
474

Totul despre întocmirea de către ONC a situațiilor financiare

În procesul întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2020 mai multe organizații necomerciale s-au confruntat cu dificultăți de diferită natură. În special pentru persoanele responsabile de întocmirea situațiilor financiare din cadrul ONC venim în ediția din august a revistei „monitorul fiscal FISC.md” cu analize și recomandări ce le vor permite evitarea pe viitor a oricăror dificultăți la acest capitol.
 
În articolul „Situaţiile financiare ale organizaţiilor necomerciale. Particularităţile întocmirii” elaborat de Lidia Foalea, autorul atrage atenția că întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cuprind următoarele etape:
 
1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare, cum ar fi:


Detalii

02
04 2021
1495

Taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul Asociației obștești care nu dispune de angajați

Apare în calitate de subiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului Asociația obștească care pe parcursul perioadei fiscale nu dispune de angajați?

Organizația necomercială, potrivit art. 5 pct. 14) din CF, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului și care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. Activitatea de antreprenoriat, conform art. 13 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845XII din 03.01.1992 (Legea nr. 845/1992), poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:

a) întreprindere individuală;


Detalii

30
09 2020
455

Ordinul SFS nr. 501 din 28.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

30
09 2020
419

(40.2.18) Care va fi modalitatea de subvenţionare a întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare urmare a situaţiei epidemiologice (COVID-19), în cazul solicitării subvenționării în mărime integrală, la satisfacerea condițiilor de acordare a acesteia, ulterior momentului depunerii cererii de subvenționare, prin care a fost solicitată sau acordată parțial subvenția?

  Potrivit prevederilor punctelor 24 – 25 din Regulamentul privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare urmare a situaţiei epidemiologice (COVID-19), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 29.04.2020, se admite solicitarea și acordarea parțială a subvenției stabilite de Regulamentul menționat. 

Detalii
03
08 2020
2567

Noi prevederi legislative aferent organizațiilor necomerciale - interferența cu aspectele fiscale

 În Monitorul Oficial din 27 iulie 2020 a fost publicată  Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale care va intra în vigoare pe 27 august 2020,  fiind abrogată, concomitent,  Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești și Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații. 

 

Noua lege reglementează mult mai detaliat regimul juridic al organizațiilor necomerciale impunând, totodată, noi reguli în partea ce ține de activitatea organizațiilor necomerciale.

 

În conținuare, o să specificăm cele mai esențiale modificări stabilite aferent organizațiilor necomerciale: 

30
06 2020
661

Apare pentru Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, fiind organizație necomercială, obligația de a calcula și achita taxa pentru apă, în cazul în care în procesul activităților sale asociația extrage apa direct dintr-un iaz?

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, conform art. 13 al Legii nr. 171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, obţine statutul de persoană juridică – subiect al impunerii din momentul înregistrării de stat. Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă, conform art. 302 al Codului fiscal, sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:


Detalii