25
03 2019
251

Particularitățile contabilității și raportării în organizaţiile necomerciale

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este condiţionată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Modul de contabilizare a tranzacţiilor în aceste organizaţii este reglementat de către un act normativ separat.

Pentru organizaţiile necomerciale sunt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice.

În acest context, cursul „Particularitățile contabilității şi raportării în organizaţiile necomerciale” este necesar şi binevenit.
Detalii
06
09 2018
500

Organizațiile necomerciale se pot înregistra în Lista beneficiarilor de desemnare procentuală

Organizațiile necomerciale sunt invitate, în perioada 3 – 30 septembrie 2018, să depună cereri pentru înregistrarea în lista beneficiarilor de desemnare procentuală (Legea 2%), informează Ministerul Justiției.

Astfel, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1286 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale din 30 noiembrie 2016, Ministerul Justiției recepționează cererile de participare la mecanismul de desemnare procentuală, verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale organizațiilor solicitante, întocmește și actualizează periodic Lista beneficiarilor Legii 2%.
Detalii
29
05 2018
848

2. (29.5.2) Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, la organizații necomerciale sînt atribuite organizațiile înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare, şi anume:

  1. asociația obștească – conform Legii nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești;
  2. fundația – conform Legii nr.581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundații;

Detalii
29
05 2018
832

1. (29.5.13) Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată a impozitului pe venit de către organizația necomercială începînd cu perioada fiscală 2017?

În cazul care organizația necomercială corespunde condițiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, aceasta este scutită de plata impozitului pe venit.

Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităților servește rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situațiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerințele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate.
Detalii
29
05 2018
735

3. (29.5.1) Se aplică regimul fiscal reglementat de capitolul 7/1 din Codul fiscal pentru organizațiile necomerciale?

Regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal.

Totodată, este de menționat că organizația necomercială, conform art.5 pct.14) din Codul fiscal, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.
Detalii
10
05 2018
447

9. (29.1.7.3.6) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terțe de către organizațiile filantropice?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizații filantropice – fundații și asociații obștești – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizații și ale legislației reprezintă surse de venit neimpozabile.
Detalii
04
05 2018
717

Funcționarii publici, nerezidenții și persoanele juridice vor putea fonda organizații necomerciale

Restricțiile teritoriale curente de activitate a asociațiilor obștești și cele ce se referă la anumite categorii de persoane, care în prezent nu pot fi fondatori, membri sau conducători în organizații necomerciale – funcționarii publici, persoanele ocrotite, nerezidenții și persoanele juridice, vor fi eliminate.

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii cu privire la organizațiile necomerciale, care vine să substituie actuala lege a asociațiilor obștești.
Detalii