19
01 2022
370

29.5.2 Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?

În conformitate cu prevederile art.52 alin.(1) din Codul fiscal, la organizații necomerciale sînt atribuite organizațiile înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare, şi anume:
a) asociaţia obştească – conform Legii nr.86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale;
a1) asociaţia de coproprietari în condominiu – conform Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000;


Detalii

21
09 2021
313

Particularitățile contabilității și raportării în organizaţiile necomerciale

Contabilitatea în organizaţiile necomerciale este condiţionată de un şir de particularităţi care rezultă din scopul şi specificul activităţii acestora. Modul de contabilizare a tranzacţiilor în aceste organizaţii este reglementat de către un act normativ separat. Pentru organizaţiile necomerciale sînt prevăzute formulare distincte de situaţii financiare, care diferă de formularele similare ale entităţilor economice.
Detalii
18
01 2021
569

Finanțarea proiectelor ON din bugetul public

Finanțarea nerambursabilă directă (grant) a organizațiilor necomerciale înregistrate conform cadrului normativ, care activează la nivel local, național și internațional, reprezintă sumele alocate direct din fondurile publice pentru implementarea proiectelor de către ON, menite să contribuie la realizarea acțiunilor sau programelor de interes public general, regional sau local, autorități finanțatoare fiind cele publice centrale (APC) și locale (APL), care oferă granturi pentru implementarea proiectelor ON conform priorităților de dezvoltare stabilite, în baza concursurilor realizate, cu respectarea procedurilor descrise în proiectul regulamentului – cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor necomerciale.

Detalii
19
06 2020
1166

1. (40.2.15) Care informație se verifică în cadrul controlului fiscal tematic efectuat în baza cererii de acordare a subvenției pentru instituirea șomajului tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19)?

În cadrul controlului fiscal tematic se va verifica corectitudinea calculării sumei pasibile subvenționării aferente indemnizației/salariului, determinată separat pentru fiecare perioadă de gestiune (lună calendaristică) și pentru fiecare salariat căruia i-a fost achitat indemnizație/salariu pentru perioada în care acesta nu a desfășurat activitatea. (pct.18 din Regulamentul privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare în contextul situaţiei epidemiologice (COVID-19), aprobat prin la Ordinul MF nr.58 din 29.04.2020).

15
06 2020
1116

Proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale, votat în lectură finală

Termenul de înregistrare a organizațiilor necomerciale va fi redus de la 30 la 15 zile, iar înregistrarea acestora va fi efectuată de către Agenţia Servicii Publice.

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale. Astfel, cadrul juridic al ONC va fi reglementat deun nou act, Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești urmând a fi abrogată.


Detalii
05
03 2020
685

3. (29.5.7) Cum urmează de a se impozita veniturile obţinute de organizaţia necomercială, în cazul în care acestea sunt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în statut?

Potrivit art. 52 alin. (7) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale care utilizează contrar destinaţiei mijloacele cu destinaţie specială sau folosesc proprietatea, alte mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară în scopuri neprevăzute în statut, în regulament sau în alt document de constituire calculează şi achită impozitul pe venit la cota prevăzută la art.15 lit.b) din suma utilizată contrar destinaţiei. Aplicarea prevederilor menționate exclude aplicarea alin.(6) din articolul 52 al Codului fiscal.
Detalii
10
02 2020
1537

Impozitarea organizațiilor necomerciale

În conformitate cu prevederile art.5 pct.14) din Codul fiscal, organizaţie necomercială reprezintă persoană juridică a cărei activitate nu are drept scop obţinerea venitului şi care nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizaţiei, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.

La organizaţii necomerciale, conform art.52 alin.(1) din CF, sunt atribuite:
– asociaţia obştească
– asociaţia de coproprietari în condominiu
– fundaţia
– organizaţia religioasă

Detalii
15
01 2020
641

De la începutul anului, în Moldova zilnic sunt înregistrare circa 18 întreprinderi

La situația din 13 ianuarie curent, în Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate în Republica Moldova ținut de Agenția Servicii Publice, erau incluse 236188 de entități.

Astfel, în primele două săptămâni ale anului 2020 au fost create circa 240 de unități de drept, la sfârșitul anului 2019 (30 decembrie) fiind înregistrate 236048 entități.

Totodată, la începutul anului 2019 (situația din 4 ianuarie 2019), în Registru erau incluse 230163 unități, iar la începutul anului 2018 (la data de evidență 19 ianuarie 2018) – 224730.
Detalii