16
01 2018
1009

Procesul de autorizare a statutului de Agent Economic Autorizat în Republica Moldova

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Odată cu semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană la 27 iunie 2014 și ratificat la 13 noiembrie 2014 de către Parlamentul European, amplul proces de integrare europeană în care este implicată Republica Moldova presupune armonizarea în mare parte a legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.
Detalii
30
03 2017
525

Aplicarea uniformă a prevederilor legislaţiei - scopul Serviciuluii Vamal

Serviciul Vamal propune pentru dezbateri proiectul Ordinului „Referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare, autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, Normelor privind procedura de control a dovezilor de origine a mărfurilor la acordarea preferinţelor tarifare, Instrucţiunii cu privire la procedura de verificare a dovezilor de origine preferenţială a mărfurilor”.
Detalii
13
03 2017
1259

Codul fiscal: se prevede modificarea art. 348

Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în RM va fi micşorată cu 30%.

Proiectul care prevede modificarea art. 348 a Codului fiscal a fost votat în prima lectură în cadrul şedinţei Parlamentului.
Detalii