04
01 2022
565

Achităm primele AOAM cu reduceri

Compania Națională de Asigurări în Medicină deja oferă posibilitatea achitării  primei de asigurare medicală obligatorie (PAM) în sumă fixă pentru anul 2022. Astfel, persoanele care au obligația de a se asigura în mod individual în sistemul AOAM pot beneficia de reduceri în mărime de 50%, 60% sau 75% din valoarea integrală a PAM (valoarea acesteia constituie 4056 lei) în cazul în care vor achita, până pe 31 martie inclusiv, prima de asigurare.
 
Amintim contribuabililor:


Detalii

24
05 2021
1344

Plățile efectuate în folosul angajaților. Caracterul ordinar și necesar

Urmează a fi confirmat caracterul ordinar si necesar al plăților efectuate în folosul angajaților aferent cărora au fost calculate toate impozitele salariale pentru recunoașterea la deducere a acestora?
 
Prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, art.24 din Codul fiscal a fost completat cu un alineat (192), care a avut drept scop permiterea la deducere a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru orice plăţi efectuate în folosul angajatului, în raport cu care au fost calculate toate impozitele salariale,
Detalii
30
03 2021
953

Calcularea PAM în cazul plăților calculate pentru anul 2020, achitate în anul 2021

Care este modul de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul în care contribuabilul preconizează să acorde angajaților în luna martie 2021 un premiu anual pentru rezultatele obținute în anul 2020?
 
În temeiul modificărilor operate prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, începând cu 1 ianuarie 2021,
Detalii
10
02 2021
551

Dreptul la achitarea PAM în sumă fixă cu reducere

PP „Monitorul Fiscal FISC.md” amintește persoanelor care au obligația să se asigure în mod individual în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală că prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (PAM) în sumă fixă pentru anul 2021 poate fi achitată cu reduceri de 50%, 60% sau 75% (în funcție de categoria contribuabilului) din valoarea integrală a primei de asigurare (4056 lei) până la 31 martie inclusiv. Dreptul la reduceri este oferit:
 
  • fondatorilor întreprinderilor individuale, deţinătorilor de patentă, arendaşilor, arendatorilor, altor cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova. Aceștia vor achita 2028 de lei, beneficiind de reducere cu 50% din PAM;

  • Detalii
05
01 2021
2312

CNAS: declararea contribuțiilor pentru luna decembrie 2020

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, angajatori, persoane juridice sau fizice asimilate angajatorului că, prin Legea nr. 60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, au fost operate modificări în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, contribuţia de asigurări sociale calculată la suma salariilor și recompenselor este datorată în cuantum  total de angajator. 
 
În contextul dat, parvin un şir de întrebări de la angajatori cu privire la declararea contribuţiilor de asigurări sociale calculate în luna decembrie 2020 aferente perioadelor anului 2021, în special a indemnizaţiilor pentru concediul ordinar plătit.
 

Detalii
29
12 2020
1396

Regimul fiscal al plății pentru executarea unei lucrări

În cadrul oricărei întreprinderi pot apărea situații în care anumite lucrări nu pot fi efectuate de personalul angajat și este necesară atragerea unei persoane terțe pentru executarea lucrărilor respective. În acest caz, legislația oferă entității posibilitatea de a încheia un contract individual de muncă sau un contract civil de prestări servicii/ executare de lucrări cu orice persoană. Întrebarea este care va fi regimul fiscal aplicabil în privința plăților efectuate persoanei care prestează serviciul/execută lucrarea în funcție de tipul contractului încheiat? 
 

Detalii
22
12 2020
6300

Prevederile Legilor bugetare pentru anul 2021

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 decembrie curent, a fost publicată Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258 din 16 decembrie 2020, cu venituri aprobate în mărime de 41,415 mld. lei, cheltuieli – în sumă de 55,399 mld. lei și cu un deficit bugetar de 13,984 mld. lei.
 
Potrivit Legii, din bugetul de stat se prevăd alocații pentru Fondul rutier în sumă de 1532059,8 mii lei, iar defalcările anuale din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția gazului lichefiat, nu vor depăși 54,5%. Totodată, alocațiile pentru Fondul pentru eficiență energetică vor constitui 30000,0 mii lei, cele pentru Fondul național pentru dezvoltare regională – în sumă de 220000,0 mii lei, iar pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se vor aloca 1100000,0 mii de lei.

Detalii
22
12 2020
9918

Modul de calculare și achitare a CAS și PAM pentru luna decembrie 2020

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (PAM) din plățile salariale și alte recompense aferente perioadelor de până la 31 decembrie 2020, care vor fi achitate în folosul angajaților/altor persoane fizice pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii după data de 1 ianuarie 2021 (atât primele datorate de angajați, cât și cele datorate de angajatori) se vor calcula și se vor achită cu aplicarea prevederilor legislației în vigoare la data de 31 decembrie 2020, prevede Legea nr.224 din 4 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative publicată astăzi, 22 decembrie, în MO.
 
Amintim, prin Legea nr.60/2020 au fost aprobate noi reglementări ce vizează reforma sistemului de asigurare socială și de asigurare medicală.
Detalii
28
10 2020
4523

Distribuirea CAS și PAM pentru salariile achitate în ianuarie 2021

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (număr unic 805/MF/2020), care vine cu precizări privind achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru plățile calculate pentru luna decembrie 2020, dar achitate de angajator în luna ianuarie 2021.
 
Amintim, din 1 ianuarie 2021 intră în vigoare modificările la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

Detalii
25
06 2020
2359

Formularul IPC21, propus pentru consultări publice

Prima perioadă de raportare a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală  și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate conform formularului IPC21 va fi luna ianuarie 2021. Formularul respectiv va substitui cel al Dării de seamă IPC18, ținând cont de modificările introduse prin Legea nr.60 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, care vor fi puse în aplicare din anul viitor.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului  cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală  și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

Detalii