21
10 2021
511

IPC21: reflectarea și achitarea de către rezidentul Parcului IT a obligațiilor fiscale aferente unui contract civil

Suntem o întreprindere înregistrată în calitate de rezident al Parcului IT și achităm lunar impozitul unic, în componența căruia se conține și impozitul pe venit din salariu. Recent am încheiat un contract civil de prestarea a serviciilor cu o persoană fizică terță. Suntem obligați să reținem impozitul pe venit la sursa de plată din venitul care se va achita persoanei menționate, dacă achităm impozitul unic? În cazul în care urmează să reținem impozitul pe venit la sursa de plată, care este modul de calculare, achitare și  declarare a acestuia și la ce clasificație economică urmează să achităm acest impozit?
 


Detalii

19
10 2021
880

Declararea CAS a persoanelor angajate de către rezidenții Parcului IT

Cu privire la declararea categoriei persoanei asigurate 171
Una din întrebările abordate de către contabilii din cadrul întreprinderilor rezidente a parcurilor IT ţine de utilizarea categoriei persoanei asigurate 171 la declararea contribuţiilor de asigurări sociale în Darea de seamă IPC21. Categoria 171 „zile de odihnă şi sărbătoare” are scopul de a indica motivul lipsei venitului asigurat al persoanelor angajate în anumite perioade. La reflectarea categoriei 171 în tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC21 pentru categoria prenotată
Detalii
20
10 2021
357

Verificarea anuală a activității rezidenților Parcului IT

Având în vedere obligativitatea rezidenților Parcului IT de prezentare a situațiilor financiare individuale și a raportului conducerii, după caz, raportului auditorului, pentru anul 2021, P.P „Monitorul Fiscal FISC.MD” oferă suport contribuabililor care se regăsesc sau urmează să facă parte din Registrul rezidenților „Moldova IT Park”, prin desfășurarea unui webinar care va cuprinde toate aspectele în acest sens.


Detalii

20
08 2021
272

Administrația Moldova IT Park ar putea beneficia de asistență financiară de la organismele internaționale

Autoritățile au elaborat și propun pentru consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Moldova IT Park, precum și a Regulamentului de înregistrare a rezidenților parcului, aprobate prin HG nr.1144/2017.

Proiectul are ca scop simplificarea mecanismului de organizare și funcționare a Parcului, precum și facilitarea interacțiunii dintre Administrația Parcului și rezidenții acestuia.


Detalii

26
05 2021
1611

IPC21: calcularea și declararea incapacității temporare de muncă de către angajatorul care a aderat la Parcul IT

Suntem o companie IT care recent a aderat la „Moldova IT Park”. Ținând cont de faptul că contribuţiile de asigurări sociale după aderare la Parcul IT deja se declară în sumă fixă, cum urmează să calculăm indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă pentru angajaţii întreprinderii care au prezentat certificatele de concediu medical în luna în care angajatorul a aderat la Parcul IT sau chiar în lunile următoare? Vom utiliza baza de calcul pentru stabilirea indemnizaţiei din suma fixă de 68% din salariul mediu prognozat pe economie?

 


Detalii

12
05 2021
338

37.37 Vor putea persoanele fizice - angajate în cadrul unei companii rezidente al Parcului pentru tehnologia informației să efectueze desemnarea procentuală?

Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. 


Detalii

05
05 2021
568

Posibilitatea desemnării procentuale de către angajații companiei rezidente a Parcului IT

Vor putea persoanele fizice  angajate în cadrul unei companii rezidente a Parcului pentru tehnologia informației să beneficieze de dreptul la desemnarea procentuală din suma impozitului pe venit calculată aferent veniturilor impozabile obținute, ce nu țin de activitatea desfășurată în cadrul Parcurilor IT?
 
Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. 


Detalii

28
04 2021
328

Activitatea rezidenților Parcului IT. Webinar de la P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”

Activitatea rezidenților parcului pentru tehnologia informației este supusă anual, în mod obligatoriu, verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea și menținerea statutului rezidentului parcului, conform prevederilor Legii nr.77/2016. Indicatorii sunt stabiliți de către Administrația parcului, iar rezultatele verificării se publică pe pagina web oficială a Ministerului Economiei și Infrastructurii și cea a Parcului IT.
 
Aspecte despre verificarea anuală a activității rezidenților parcurilor IT au fost discutate astăzi în cadrul webinarului dedicat rezidenților parcurilor IT, organizat de P.P. „Monitorul fiscal FISC.md”.


Detalii

27
04 2021
568

Webinar organizat de P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” dedicat rezidenților Parcurilor IT

Având în vedere obligativitatea rezidenților Parcului Tehnologii Informaționale de prezentare a situațiilor financiare individuale și raportul conducerii, după caz raportul auditorului, nu mai târziu de 30 aprilie, pentru anul 2020, P.P „Monitorul Fiscal FISC.MD” oferă suportul contribuabililor care se regăsesc sau urmează să facă parte din Registrul rezidenților „Moldova IT Park”, prin desfășurarea webinarului cu genericul: Verificarea anuală a activității rezidenților Parcului IT, care va cuprinde toate aspectele în acest sens.


Detalii