21
06 2018
735

Modificarea procedurii de înstrăinare sau gajare de către persoanele fizice sau juridice a bunurilor supuse înregistrării

Conform prevederilor art. 290 alin.(1) din Codul civil, dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobile, grevările acestor drepturi, apariţia, modificarea şi încetarea lor sunt supuse înregistrării de stat.

Totodată, după cum rezultă din prevederile art. 212 și 468 din Codul civil, contractul ce vizează înstrăinarea sau gajarea bunurilor imobile urmează să îmbrace forma autentică. Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic.
Detalii
13
03 2018
1703

Angajaţii vor denunţa practicile ilegale ale angajatorilor

Denunţarea practicilor ilegale şi a altor dezvăluiri de interes public prin promovarea climatului de integritate în sectoarele public și privat, dar şi asigurarea protecției avertizorilor împotriva răzbunării, prevenirea și sancţionarea răzbunărilor împotriva avertizorilor de integritate sunt scopurile proiectului de lege privind avertizorii de integritate, aprobat în şedinţa Guvernului de ieri, 12 martie.

Astfel, Executivul susţine dezvăluirile acţiunilor ilegale din cadrul entităţilor publice şi private, descrie procedura de examinare a acestor dezvăluiri, prevede drepturile avertizorilor de integritate şi măsurile de protecție ale acestora, obligațiile angajatorilor, competențele autorităților responsabile de examinarea unor asemenea dezvăluiri.
Detalii
06
10 2017
1115

Perspective de dezvoltare pentru pensiunile agroturistice

Pe terenurile cu destinație agricolă va fi permisă desfășurarea activității structurilor de primire turistică de tip pensiuni agroturistice, fără excluderea acestor terenuri din circuitul agricol.

Un proiect de lege ce prevede facilitarea creării serviciilor de agroturism în regiunile rurale a fost votat în prima lectură, în cadrul ședinței plenare din 5 octombrie curent.
Detalii
21
09 2017
1010

Votul pentru tichetele de masă, reconfirmat

Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă, unul dintre cele remise de către șeful statului spre reexaminare Parlamentului, a fost discutat și revotat în lectură finală de către deputați.

Amintim că proiectul prevede acordarea salariaților o alocație individuală de alimentaţie, sub forma tichetelor de masă, valoarea nominală a unui tichet pentru o zi lucrătoare va constitui 45 de lei, suma fiind deductibilă pentru angajatorii care le vor oferi.
Detalii
13
07 2017
2844

Citiţi în Monitorul Oficial din 14 iulie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 244-251 (6167-6174) de mâine, 14 iulie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale:

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

• Lege privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 109, 9 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei.
• Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 118, 23 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei
• Lege privind completarea unor acte legislative (nr. 121, 23 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei.
Detalii
10
07 2017
2987

Proiectul legii tichetelor de masă, votat în prima lectură

Mult-discutatul proiect ce se referă la acordarea tichetelor de masă salariaților a fost votat în prima lectură în cadrul ședinței Parlamentului din 7 iulie curent.

Proiectul legii prevede că angajatorii sunt în drept să acorde salariaților o alocație individuală de hrană, sub forma tichetelor de masă, achitând operatorului valoarea nominală a acestora, care consituie pentru o zi lucrătoare 45 de lei.
Detalii