10
07 2017
3064

Republica Moldova va avea un Cod administrativ

Parlamentul a votat în prima lectură Codul administrativ al Republicii Moldova. Autorii și-au propus să sistematizeze toate reglementările legale existente ce țin de procedura administrativă desfășurată de autoritățile publice.

Ideea elaborării unui astfel de document vine din necesitatea, în primul rând, de a avea o lege codificată ce ține de dreptul administrativ, anume în sensul sistematizării normelor juridice, care ar corespunde realităților sociale și constituționale, a explicat unul din autorii proiectului, Igor Vremea.
Detalii
08
07 2017
784

Promovarea băuturilor alcoolice va fi restricţionată

Se interzice orice formă de publicitate a producţiei alcoolice, inclusiv prin intermediul surselor de radio şi televiziune, presei scrise, reţelelor de internet, telefonice, telegrafice, serviciilor cinematografice şi video, în interiorul sau pe mijloacele de transport public.

Un proiect de lege ce prevede reglementarea publicităţii şi promovării alcoolului, în deosebi, în rândul tinerilor, a fost votat în prima lectură în cadrul şedinţei plenare a Parlamentuluidin 6 iunie 2017.
Detalii
07
07 2017
464

Bugetul 2016: Cele mai multe mijloace neexecutate s-au înregistrat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2016 a fost prezentat în Parlament, Legislativul aprobând executarea bugetului anului trecut.

Potrivit datelor, bugetul de stat pe anul 2016 a fost executat, la venituri, în sumă de 28,86 mld. lei. La partea de cheltuieli, bugetul a fost executat în sumă de 32,31 mld. lei, iar deficitul a constituit 3, 43 mld. lei.
Detalii
07
07 2017
5932

Modificări în Codul Muncii, votate în prima lectură

Parlamentul a votat în prima lectură, în şedinţa din 6 iulie curent, două proiecte de lege ce vizează modificarea Codului Muncii.

Astfel, primul proiect prevede completarea Codului Muncii cu un nou articol ce va reglementa informarea şi consultarea salariaţilor. Potrivit articolului, angajatorul este obligat să-i informeze şi să-i consulte pe angajaţi cu referire la subiectele relevante în raport cu activitatea lor în cadrul unităţii. În acest sens, angajatorii vor oferi salariaţilor date despre evoluţia recentă a activităţilor şi situaţiei economice a unităţii, situaţia, structura şi evoluţia ocupării forţei de muncă în cadrul unităţii, aspecte privind securitatea şi sănătate muncii la unitate etc.
Detalii
04
07 2017
676

Situaţiile financiare ale Curţii de Conturi vor fi supuse auditului extern

Parlamentul, în şedinţa din 30 iunie curent, a votat, în prima lectură, proiectul Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, care are are scopul aducerii în concordanță a legislației naționale cu standaredele europene.

Deputatul Ștefan Creangă, Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, unul din autorii proiectului, a specificat că necesitatea aprobării unui nou document de reglementare a activității Curții de Conturi reiese din standardele internaţionale în domeniul auditului extern, adoptate de către Organizaţia Internaţională a instituţiilor de audit INTOSAI.
Detalii
07
04 2017
907

Asigurările de viaţă nu vor mai fi calculate în funcţie de gen

La calcularea primelor, tarifelor şi beneficiilor în cadrul asigurărilor de viaţă se va interzice asiguratorilor utilizarea criteriului de sex pentru stabilirea diferenţiată a primelor, tarifelor şi beneficiilor.

Un proiect în acest sens a fost votat în prima şi a doua lectură la şedinţa Parlamentului din 6 aprilie 2017.
Detalii