27
07 2018
1418

Contravenţii pentru încălcarea modului de prezentare a dării de seamă fiscale

Art. 3011 din Codul contravențional, care prevede sancţiunile pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale, va fi completat cu noi prevederi. Modificările sunt incluse în pachetul legislativ de reformare a domeniului fiscal, aprobat ieri în parlament.

Astfel, se propune ca prezentarea dării de seamă fiscale cu informație neautentică sau incompletă să fie sancționată cu amendă de la 9 la 30 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Detalii
27
07 2018
4376

Reforma fiscală, votată în lectură finală

În ședința de ieri a Parlamentului a fost votat pachetul de acte legislative ce prevede reforma domeniului fiscal. Aceste acte sunt:

Proiectul nr.282 din 24 iulie 2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
Proiectul nr.283 din 24 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Proiectul nr.284 din 24 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală.
Detalii
26
07 2018
3006

Reforma fiscală: amenzile, altfel

Amenda pentru împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, depozite, locurile de păstrare a bunurilor și în spaţiile comerciale prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente necesare Serviciului Fiscal de Stat, va fi modificată. Se propune ca încălcarea să fie sancționată cu amendă de la 4 mii la 6 mii lei, în prezent suma acesteia fiind de 5 mii lei.

Propunerea se conține în pachetul legislativ ce prevede modificarea legislației fiscale.
Detalii
26
07 2018
2612

Reforma fiscală: cote reduse ale TVA

Pachetul legislativ elaborat în vederea reformării domeniului fiscal prevede introducerea unei noi cote reduse a TVA în mărime de 10% pentru serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, vilă turistică, pensiune agroturistică, sat de vacanță etc. pentru agenții economici ale căror activitate operațională constituie exclusiv activități de cazare și alimentație publică, conform situației I a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei.
Detalii
26
07 2018
2047

Reforma fiscală: scăderea costului forţei de muncă vs neacumularea a două mlrd. la BASS

Pachetul de acte legislative propus pentru reformarea domeniului fiscal conține modificări și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, prin care se propun modificări majore ale cotelor contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale achitate de angajatori.

Angajatorii din sectorul privat, din instituțiile de învățământ superior și instituțiile medico-sanitare, începând cu 1 octombrie 2018, vor achita în loc de 23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2018 doar 18%. Astfel, se propune reducerea cotei procentuale cu 5%.
Detalii
25
07 2018
323

Unificarea asociațiilor centrale ale AEÎ

Asociațiile centrale ce dețin licențe de activitatea în baza Legii asociațiilor de economii și împrumut se vor reorganiza prin fuziune, constituind o singură asociație centrală națională.

Comisia economie, buget și finanțe a susținut ieri o inițiativă legislativă propusă de președintele acesteia, deputatul Ștefan Creangă. Proiectul are ca scop îmbunătățirea activităţii asociațiilor de economie și împrumut (AEÎ).
Detalii
23
07 2018
265

Decis: preţurile la carburanţi vor fi stabilite trimestrial

Parlamentul a votat în lectură finală modificările în Legea privind piaţa produselor petroliere.

Conform alin.4 art.4 din Lege, la fiecare două săptămâni, în funcție de cotațiile Platts din perioada precedentă, Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică stabilește prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și le publică pe pagina sa web. Modificările aprobate prevăd că, după publicarea proiectului, prețurile plafon pentru carburanți vor fi stabilite trimestrial.
Detalii
17
07 2018
248

Volumul primelor de asigurări va creşte până la 1,47 mld. lei

Cifra este prevăzută în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare a Republicii Moldova pentru perioada 2018-2022 şi Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Documentele au fost aprobate de Parlament.

Astfel, monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a Strategiei se va realiza în baza indicatorilor menționați în document. Volumul primelor de asigurare acumulate în 2018 va fi de 1,27 mld. lei, iar în 2019 această cifră va crește până la 1,32 mld. lei.
Detalii
10
07 2018
729

Republica Moldova va avea Cod administrativ

Republica Moldova va avea, în premieră, un Cod administrativ. În ședința din 5 iulie curent Parlamentul a votat în lectură finală proiectul codului respectiv. Documentul are 270 de articole și sistematizează toate prevederile de procedură administrativă şi ale contenciosului administrativ într-un singur act legislativ, în vederea asigurării clarităţii, coerenţei şi accesibilităţii.
Detalii
04
07 2018
1217

DUAE în achizițiile publice

La momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor în cazul achizițiilor publice se va depune și Documentul unic de achiziții european (DUAE). Acesta este o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară, în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice, ce confirmă că operatorul economic îndeplinește anumite condiții.

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice, elaborat cu scopul armonizării cadrului normativ național la acquis-ul comunitar.
Detalii