18
06 2018
272

Eliminarea acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar

Legea privind activitatea băncilor va fi completată cu un articol ce va stabili procedura de anulare, emitere și vânzare a cotelor de participare deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului.

Parlamentul a votat săptămâna trecută un proiect de lege ce vine cu modificări şi completări ale cadrului juridic actual de eliminare a acţionarilor necorespunzători din sectorul bancar.
Detalii
18
06 2018
287

Concilierea părților contractelor colective de muncă

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare. Săptămâna trecută Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce are drept scop perfecționarea prevederilor Codului Muncii ce țin de procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia.

Autorii au menționat că un asemenea proiect este necesar dat fiind faptul că în acest domeniu sunt frecvente practicile negative.
Detalii
15
06 2018
305

Surse suplimentare pentru FAOAM

Modificări laLegea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 au fost adoptate în şedinţa de ieri, 14 iunie, a Parlamentului RM. Astfel, veniturile şi cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) vor fi majorate cu 74,3 mil. lei.

Această majorare a veniturilor FAOAM este posibilă datorită acumulării mijloacelor financiare suplimentare din primele de asigurare în formă de contribuţie procentuală din salariu şi alte recompense, din primele în sumă fixă, dar şi din alte venituri.
Detalii
14
06 2018
334

Conferința Globală privind Turismul Vinicol: Moldova în topul destinațiilor turistice mondiale

Parlamentul a votat ieri proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Turismului cu privire la organizarea celei de-a treia Conferințe Globale privind Turismul Vinicol.

Acordul a fost semnat la 20 aprilie curent și are drept scop stabilirea condițiilor necesare pentru organizarea Conferinței, ce se va desfășura în perioada 6-7 septembrie 2018.
Detalii
14
06 2018
410

Asigurarea socială a militarilor din BASS

Militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și sistemului penitenciar, ofițerii de protecție și colaboratorii organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție vor primi indemnizații din contul bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS).

Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop aducerea în concordanță a cadrului normativ ce ține de prestațiile sociale cu prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
Detalii
13
06 2018
268

Suplinirea listei acţiunilor de acordare a ajutorului de stat

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce are ca scop aducerea în concordanță a prevederilor legislației ce reglementează mediul de afaceri cu prevederile Legii Concurenței.

Astfel, autorii propun excluderea din sursele de venit a sumelor obţinute de pe urma acordului (convenţiei) de neangajare în activitatea de concurenţă. Totodată, se solicită includerea în art. 131 din Codul fiscal, ce conține lista instituțiilor care sunt în drept să primească informaţii cu privire la un contribuabil concret de la organele de administrare fiscală, a Consiliului Concurenței, în scopul examinării cazurilor din domeniu, ajutorului de stat și publicității.
Detalii
11
06 2018
637

Curtea de Conturi, în premieră, a fost supusă auditului financiar extern

Pe parcursul anului 2017 Curtea de Conturi a realizat 16 misiuni de audit financiar, în creștere față de anul 2016, când au fost desfășurate 5 astfel de misiuni.

În Monitorul Oficial din 9 iunie curent a fost publicată Hotărârea cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2017.
Detalii
08
06 2018
966

BASS 2018, rectificat

Veniturile totale și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat vor fi majorate cu 26 481,3 mii lei.

Legislativul a aprobat ieri în prima lectură proiectul legii de modificare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018.

Astfel, veniturile totale ale BASS, după rectificare, vor constitui 19 338 999,4 mii lei. Reieșind din dinamica acumulărilor pe parcursul anului precedent și în primul trimestru al anului 2018, a fost inclus articolul Majorarea de întârziere sau penalitatea, calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, în sumă de 35 037,4 mii lei.
Detalii
08
06 2018
1088

Înstrăinarea și înregistrarea bunurilor imobile, fără certificatul de la SFS

Contractul de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării se va autentifica cu condiţia prezentării documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri şi a extrasului din registrul gajului despre lipsa grevării acestor bunuri.

Deputații și-au reconfirmat în ședința de ieri votul pentru proiectul ce prevede optimizarea procedurilor de înstrăinare și înregistrare a bunurilor imobile prin exonerarea persoanele fizice și juridice de obligația prezentării de către proprietarul bunurilor a certificatului Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective.
Detalii
04
06 2018
665

Procedurile licențierii asiguratorilor, rescrise

Licența eliberată asiguratorului poate fi reperfectată în cazul schimbării denumirii acestuia, modificării adresei sediului sau completării activității persoanei juridice cu noi clase și tipuri de asigurare sau excluderea acestora din activitate.

Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii cu privire la asigurări.
Detalii