31
07 2018
1209

Noi modificări în Codul Muncii

Termenul de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens va fi extins de la 5 la 10 zile lucrătoare.

În Monitorul Oficial de vineri, 27 iulie curent, a fost publicată Legea pentru modificarea Codului muncii, care are drept scop perfecționarea prevederilor ce reglementează procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia.
Detalii
31
07 2018
716

Reforma fiscală: 3 ani pentru repatrierea mijloacelor bănești

Termenul de repatriere a mijloacelor bănești, a mărfurilor și serviciilor provenite din tranzacțiile economice externe – contracte vânzare-cumpărare, barter, export în regim de consignație etc, se va majora de 2 la 3 ani.
Prevederea este inclusă în pachetul legislativ elaborat în vederea reformării domeniului fiscal, votat joi, 26 iulie, de Parlament.
Detalii
30
07 2018
1355

În curând, fără poliţa de asigurare pe suport de hârtie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină comunică că deţinerea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe suport de hârtie nu va mai fi necesară, fiind exclusă din actele care urmează să le prezinte persoana asigurată în cazul adresării la instituţiile medicale.

CNAM aduce la cunoştinţă că Parlamentul a aprobat modificări la Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care prevăd substituirea noţiunii de „poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM)” cu cea de „statut de persoană asigurată”.
Detalii
27
07 2018
2915

Unii funcționari fiscali vor purta epoleţi

În Republica Moldova vor activa funcționari fiscali cu statut special, conform pachetului de legi ce prevede reformarea domeniului fiscal.

Astfel, se propune completarea Codului fiscal cu articole ce vor reglementa statutul acestor funcționari. Conform proiectului, funcționarul fiscal cu statut special este cel care exercită atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat în domeniul constatării infracțiunilor.
Detalii
27
07 2018
1494

Contravenţii pentru încălcarea modului de prezentare a dării de seamă fiscale

Art. 3011 din Codul contravențional, care prevede sancţiunile pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale, va fi completat cu noi prevederi. Modificările sunt incluse în pachetul legislativ de reformare a domeniului fiscal, aprobat ieri în parlament.

Astfel, se propune ca prezentarea dării de seamă fiscale cu informație neautentică sau incompletă să fie sancționată cu amendă de la 9 la 30 UC aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
Detalii
27
07 2018
4641

Reforma fiscală, votată în lectură finală

În ședința de ieri a Parlamentului a fost votat pachetul de acte legislative ce prevede reforma domeniului fiscal. Aceste acte sunt:

Proiectul nr.282 din 24 iulie 2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
Proiectul nr.283 din 24 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Proiectul nr.284 din 24 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală.
Detalii
26
07 2018
3148

Reforma fiscală: amenzile, altfel

Amenda pentru împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, depozite, locurile de păstrare a bunurilor și în spaţiile comerciale prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente necesare Serviciului Fiscal de Stat, va fi modificată. Se propune ca încălcarea să fie sancționată cu amendă de la 4 mii la 6 mii lei, în prezent suma acesteia fiind de 5 mii lei.

Propunerea se conține în pachetul legislativ ce prevede modificarea legislației fiscale.
Detalii
26
07 2018
2876

Reforma fiscală: cote reduse ale TVA

Pachetul legislativ elaborat în vederea reformării domeniului fiscal prevede introducerea unei noi cote reduse a TVA în mărime de 10% pentru serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, vilă turistică, pensiune agroturistică, sat de vacanță etc. pentru agenții economici ale căror activitate operațională constituie exclusiv activități de cazare și alimentație publică, conform situației I a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei.
Detalii
26
07 2018
2105

Reforma fiscală: scăderea costului forţei de muncă vs neacumularea a două mlrd. la BASS

Pachetul de acte legislative propus pentru reformarea domeniului fiscal conține modificări și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, prin care se propun modificări majore ale cotelor contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale achitate de angajatori.

Angajatorii din sectorul privat, din instituțiile de învățământ superior și instituțiile medico-sanitare, începând cu 1 octombrie 2018, vor achita în loc de 23% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2018 doar 18%. Astfel, se propune reducerea cotei procentuale cu 5%.
Detalii
25
07 2018
378

Unificarea asociațiilor centrale ale AEÎ

Asociațiile centrale ce dețin licențe de activitatea în baza Legii asociațiilor de economii și împrumut se vor reorganiza prin fuziune, constituind o singură asociație centrală națională.

Comisia economie, buget și finanțe a susținut ieri o inițiativă legislativă propusă de președintele acesteia, deputatul Ștefan Creangă. Proiectul are ca scop îmbunătățirea activităţii asociațiilor de economie și împrumut (AEÎ).
Detalii