17
04 2020
248

Transportul de pasageri și mărfuri în primele 2 luni

În primele două luni ale anului curent, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 2,2 mil. tone de mărfuri, în creștere cu 9,7% comparativ cu perioada similară a anului 2019, transmite Biroul Național de Statistică.

Totodată, cu transportul public au fost transportați 15,3 mil. pasageri, cu 4,8% mai puţin decât în perioada similară din anul 2019, iar parcursul pasagerilor a constituit 765,0 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 2,9% comparativ cu ianuarie-februarie 2019.

În această perioadă transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,7%), fiind urmat de transportul feroviar (1,2%) și transportul aerian (1,0%).
Detalii
20
08 2019
362

Statistica încasărilor vamale

Veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal, pe parcursul săptămânii trecute, au constituit 510,7 mil. lei (în creștere față de perioada precedentă cu 57,2 mil. lei), în total fiind perfectate 11 860 declarații vamale.

După cum a relatat Serviciul Vamal, la capitolul combaterea fraudelor, pe parcursul săptămânii trecute, au fost relevate 221 de încălcări ale legislației vamale, dintre care 173 se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul RM a autoturismelor cu numere de înmatriculare străine. Totodată, au fost întocmite 60 de procese-verbale și aplicate amenzi în sumă de circa 225 mii lei.
Detalii
15
05 2019
534

Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova în primul trimestru al anului 2019

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2019, cu transportul public, au fost transportați 25,3 mil. pasageri, cu 3,1% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 1195,4 mil. pasageri-km, cu 4,4% mai mult comparativ cu ianuarie-martie 2018.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,3%), fiind urmat de transportul feroviar (1,5%) și transportul aerian (1,1%).
Detalii
23
04 2019
554

Achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de pasageri

Agentul economic ”X” prestează servicii de transport auto de călători între mai multe localităţi pe teritoriul raionului ”Y”, inclusiv pe teritoriul orașului ”Z” din raionul ”Y”. Are obligația acesta de a calcula și achita taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) la bugetul local al AAPL ”Z”, în circumstanțele în care prestează servicii de transport și pe teritoriul acestei localități?
Detalii
28
01 2019
1018

În ce cazuri nu se aplică reducerea cu 50% a amenzilor pentru încălcările fiscale

Modificările operate în Codul fiscal (art.234 alin.(2)), care au intrat în vigoare pe data de 12 decembrie 2018, prevăd că persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă respectă strict condiţiile prevăzute1.

Astfel, legea acordă contribuabilului facilitatea de a achita jumătate din amenda aplicată în cazul respectării condițiilor sus-menționate, adică inexistența restanțelor sau stingerea acestora în termenul prevăzut și/sau, după caz, prezentarea documentelor care confirmă acest fapt. De la regula respectivă, prin Legea nr.302 din 30 noiembrie 2018 a fost reglementată o excepție.
Detalii
26
09 2018
406

În luna august au fost transportate 1,9 mil. tone de mărfuri

În primele opt luni ale anului 2018, întreprinderile de transport rutier au transportat 8,2 mil. tone de mărfuri, cu 14,7% mai mult decât în perioada similară din anul precedent, informează Biroul Național de Statistică.

Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (43,1%) şi Bălţi (6,3%), precum și din raioanele: Rezina (18,0%), Anenii Noi (3,5%), Sângerei (3,2%),
Detalii
05
06 2018
566

Curtea de Conturi: ineficienţa managementului transportului urban

Datele privind serviciile de transport public nu sunt complete, iar organele de resort nu dețin informații exhaustive și complete privind activitatea operatorilor și nu dispun de indici relevanți privind cererea și volumul serviciilor de transport, se spune în Raportul auditului conformității asociat auditului performanței „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal-bugetar al acestora”, publicat de Curtea de Conturi în Monitorul Oficial din 1 iunie 2018.

Potrivit Raportului, neaprobarea conform cadrului regulator fiscal a taxei locale pentru prestarea serviciilor în mun. Chișinău, precum și nefundamentarea cotelor taxelor locale au generat neacumularea unor venituri estimate în sumă de 10,1 mil. lei,
Detalii