29
08 2022
311

Plata CAS la prelungirea patentei de întreprinzător de către o persoană cu statut de angajat

Persoana fizică care deține patentă de întreprinzător este concomitent angajată la altă entitate și se află în concediu neplătit (din cont propriu). Se încadrează deținătorul de patentă în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.61 din Legea 489/1999 în scopul prelungirii termenului de valabilitate a patentei de întreprinzător?
 
Potrivit art. 4 alin.(1) din Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, patenta se eliberează şi se prelungește la cererea solicitantului/ titularului. Cererea se depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.
30
05 2022
337

Comerțul electronic: notificarea activității și promovarea instrumentelor de plată fără numerar

Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior ar putea fi suplinită cu o noțiune ce reglementează comerțul electronic, care, potrivit proiectului de lege ce prevede operarea modificărilor și completărilor în peste 20 de legi, reprezintă activitatea de comerț a persoanelor fizice şi juridice de vânzare a bunurilor, executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, desfășurată prin intermediul mijloacelor electronice, mijloacelor de comunicare la distanță, contractelor la distanță.
 
Amintim că documentul este elaborat de Ministerul Economiei cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și al USAID Moldova, poate fi consultat până la 3 iunie curent.


Detalii

18
03 2022
407

Ordinul SFS nr. 110 din 15.03.2022 privind modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
03 2022
748

10.2.11 Unde poate fi eliberată patenta, pentru care perioadă şi ce este necesar pentru aceasta?

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, solicitantul/titularul care dorește să i se elibereze patenta poate depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază își are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.

     La cerere se anexează documentele care confirmă achitarea contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției și documentele care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.


Detalii
04
01 2022
368

10.4.20 Cum urmează a fi achitate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la eliberarea și/sau prelungirea patentei de întreprinzător persoanei fizice, aflate în concediu de îngrijire a copilului?

 Titularul patentei de întreprinzător, care se află în concediu pentru îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani, a cărui contract de muncă este suspendat de către angajator, se exceptează de achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.


Detalii