09
09 2021
175

Numărul deținătorilor de patente, în creștere

La situația din 30 iunie 2021 în Republica Moldova erau înregistrate 11810 patente de întreprinzător valabile, iar suma taxei achitate pentru acestea a depășit 6,22 mil. lei, comunică Serviciul Fiscal de Stat.
 
Cel mai mare număr de persoane fizice ce au decis să-și legifereze activitatea și au optat pentru patentă sunt din domeniul comerțului cu amănuntul (5643 unități), iar suma acumulată pentru eliberarea acestora a constituit 4,92 mil. lei. Serviciile de frizerie și cosmetice sunt încă un gen de activitate prestarea căruia este permisă prin intermediul patentei, pentru acesta fiind eliberate 1656 acte, iar suma achitată pentru acestea a depășit 5,56 mil. lei.


Detalii

16
03 2021
957

Patenta sau activitatea independentă?

Activitatea de întreprinzător este activitatea de producere, procesare, comerț, prestarea de servicii și executare a lucrărilor, desfășurată de persoane fizice sau juridice în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială, cu scopul de a-și asigura o sursă de venit, înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii a propus pentru consultări publice un vast proiect de lege ce are drept scop optimizarea, modernizarea și îmbunătățirea mecanismului de reglementare a activității în baza patentei de întreprinzător, eliminarea neclarităților la implementarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, a dezechilibrului fiscal la impozitarea activității patentarilor comparativ cu alte forme de antreprenoriat etc.


Detalii

09
03 2021
423

Patenta de întreprinzător în anul 2020

La data de evidență 31 decembrie 2020, numărul total al patentelor valabile constituia 11473 unități, iar suma totală a taxelor achitate pentru  acestea a depășit 6,45 mil. lei.
 
Conform datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat, cel mai mare număr de patente de întreprinzător sunt valabile pentru genul de activitate comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule – 5773, iar taxa achitată pentru codul activității 1.1 constituie puțin peste 4,89 mil. lei. Un alt gen de activitate dintre cele mai solicitate de persoanele fizice și legiferat prin patenta de întreprinzător este cel de prestare a serviciilor de frizerie şi cosmetice (1393 acte valabile), suma plătită de deținătorii patentelor fiind de circa 412,13 mii lei.
Detalii
24
02 2021
523

Facilitarea tranziției de la patentă la activitate independentă

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat un proiect de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Legea nr.93/1998), inclus pe ordinea de zi a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, ce prevede că desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei se va permite cu condiţia respectării unor limite.
 
Astfel, pentru desfășurarea activităților indicate în secțiunea 1 din anexă la Legea nr.93/1998 (Comerţul cu amănuntul prin unități de comerț ambulant - a mărfurilor industrial și produse alimentare şi mărfuri ușor alterabile (perisabile) autohtone),
Detalii
22
12 2020
569

(10.1.45) Este în drept titularul patentei de întreprinzător eliberate pentru desfășurarea activității conform poziției 2.49 ,,Servicii de ghidaj turistic prestate de către ghizi de turism, inclusiv cu transport propriu” din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător, să presteze serviciul corespunzător prin intermediul mijlocului de transport, ce nu îi aparține, condus de o terță persoană?

 Potrivit art. 3 alin. (4) și (8) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998, în relațiile de drept civil, titularul patentei acționează în numele său și nu este în drept să angajeze lucrători pentru desfășurarea activității de întreprinzător specificate în patentă.  


Detalii
25
09 2020
822

(10.2.4) Pentru desfăşurarea căror genuri de activitate în baza patentei de întreprinzător, la cererea de eliberare a patentei este necesar de a anexa copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate respectiv?

Copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate respectiv se anexează la cererea de eliberare a patentei de întreprinzător depusă pentru genurile de activitate enumerate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998, corespunzătoare următoarelor poziții:

-2.5 Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior;


Detalii
25
09 2020
354

(10.1.43) Sunt în drept persoanele fizice să presteze servicii de ghidaj turistic în baza patentei de întreprinzător?

Da, începînd cu 26 iulie 2020, Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998 permite desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a genului de activitate respectiv, corespunzător poziției 2.49 “Servicii de ghidaj turistic de către ghizi de turism, inclusiv cu transport propriu” din anexa la Lege.

 

Totodată, potrivit art. 4 alin. (3) al acestei Legi, împreună cu cererea de eliberare a patentei pentru desfășurarea acestui gen de activitate, solicitantul patentei urmează să prezinte copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate respectiv.

Detalii