29
07 2021
608

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

După prezentarea modului de transformare a documentului din format Word sau Excel în format PDF și a celui de semnare electronică a documentului transformat  cu semnătura electronică de pe stik USB, continuăm desfășutatea tematicii cu următorul aspect ce ține de semnarea  documentelor cu semnătura mobilă.

 

Partea 3. Semnarea electronică a documentului în format PDF, transformat din format Word sau Excel, cu semnătura mobilă


Detalii