08
10 2018
2172

Mecanismul nou și distinct de recuperare a datoriilor

În cazul în care valoarea litigiilor este redusă, cererea de chemare în judecată, inclusiv a agenților economici privind recuperarea datoriilor, este examinată în cel mult 6 luni.

Până la 1 iunie 2018, examinarea pricinilor civile au impus respectarea acelorași norme de procedură, indiferent de complexitatea fiecăreia în parte.
Detalii
01
10 2018
6458

Aspecte ale Legii nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală

Prin Legea nr.180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (în continuare Lege), Parlamentul a aprobat procedura de stimulare fiscală care constă în anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalităților) la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, potrivit art.2 lit.a) din Lege, stimularea fiscală la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat reprezintă, anularea sumelor amenzilor aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și majorărilor de întârziere (penalităților) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii
Detalii
19
12 2018
5906

Reforma fiscală: Stimularea fiscală (condițiile anulării sumelor reflectate în sistemele de evidență ale SFS, SV, CNAS)

Mâine, 20 decembrie 2018, expiră termenul de achitare a plăților de bază la impozite, taxe și a altor plăți aferente bugetului de stat pentru contribuabilii care vor să beneficieze de stimularea fiscală prevăzută de Legea nr.180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală din 26 iulie 2018.

Astăzi Publicația Periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” oferă posibilitatea să ia cunoștință cu prevederile legale și persoanelor care, nefiind abonații noștri la momentul punerii în aplicare a Legii nr.180, nu au avut acces la conținutul articolului ce urmează, publicat pe data de 20 august curent.


Sfera de reglementare
Detalii
04
01 2018
726

Impozitul pe avere, achitat de 65,8% din subiecţi

Din 2287 de subiecți ai impunerii cu impozitul de avere, pentru anul 2017 au achitat acest impozit până la data de 31 decembrie a anului trecut 1552 persoane . Suma impozitului achitat este de 28 630,3 mii lei, ceea ce reprezintă 65,8% din suma totală calculată pentru anul 2017.
Detalii
02
10 2017
3503

Calcularea dobânzilor pentru plata cu întârziere a plăţilor salariatului

Cum se calculează dobînda de întârziere în caz de reţinere, din vina angajatorului, a plăţilor datorate salariatului? Care este cuantumul şi de către cine urmează să fie stabilite în cazul în care plăţile datorate nu sunt achitate până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile de către instanţa de judecată şi de către cine urmează să fie calculată dobânda de întârziere după pronunţarea instanţei de judecată în cazul în care angajatorul nu achită în termen suma stabilită de către instantă?
Detalii
22
08 2017
1164

Penalizări pentru virarea cu întârziere a defalcărilor la elaborarea documentelor normative în construcții

Conform art. 37 alin. (2) din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (MO, 1996, nr.25, art.259), investitorii sau proprietarii construcţiilor, indiferent de tipul de proprietate, participă la crearea mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii prin virarea la bugetul de stat a defalcărilor în mărime de 0,5% din volumul investiţiilor în capitalul fix pentru obiectivele care nu sunt finanţate din bugetul public naţional, dar nu mai mult de 50 de mii lei la un obiect.
Detalii
15
06 2017
977

Cu privire la verificarea în cadrul controlului a defalcărilor pentru finanțarea sistemului de documente normative

Entitatea „A” SRL a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării totale. Genul de activitate al entității este construcția spațiilor locative. În cadrul controlului s-a stabilit că entitatea a diminuat defalcările mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente normative. Este în drept Serviciul Fiscal de Stat să verifice aceste defalcări şi dacă da, ce sancțiuni riscă contribuabilul în situația dată?
Detalii
17
02 2017
826

Noi atribuții pentru Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

Ministerul Finanțelor propune un şir de modificări la Legea viei şi vinului, care
Se preconizează ca gestionarea colectării contribuţiilor obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, evidenţa acestora, calculul penalităţilor, precum şi urmărirea datoriilor, să fie exclusă din atribuțiile organelor fiscale și să fie delegate Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice, deoarece acest organ efectuează supravegherea şi controlul de stat asupra executării cerinţelor din legile în vigoare şi din reglementările tehnice privind produsele vitivinicole.
Detalii
28
12 2016
1736

A început perioada de achitare a primei AOAM în sumă fixă pentru 2017

Persoanele care se asigură în mod individual pot să achite începând de marţi, 27 decembrie 2016, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul 2017. Până pe 31 martie 2017, acestea beneficiază de reduceri în mărime de 50% şi 75% din valoarea primei, care a rămas la nivelul celei de anul trecut — 4056 de lei.
Detalii