31
10 2016
4905

Atenţie contribuabili persoane fizice care lucrează într-un singur loc de muncă

Sunteţi obligaţi să vă verificaţi existenţa obligaţiei de declare şi achitare a impozitului pe venit pentru a evita atragerea la răspundere şi achitarea penalităţilor pentru nedeclararea şi neachitarea impozitului pe venit la timp

Conform art. 8 alin. (2) lit. e) din CF, contribuabilul este obligat să achite la buget, la timp şi integral, ţinînd cont de prevederile art.7 alin.(5) din CF, sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurînd exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
Detalii
26
08 2016
520

45 de mii de contribuabili din capitală nu și-au onorat obligațiunile fiscale

Primul termen de achitare în părți egale a impozitului pe bunurile imobiliare a expirat pe 15 august. Potrivit responsabililor de la primăria Chișinău, în anul curent, nu și-au onorat obligațiunile fiscale aproximativ 45 de mii de contribuabili, ceea ce reprezintă 15% din numărul total de plătitori. Suma restantă este de peste 18 mil. lei.

În bugetul local, s-au încasat până astăzi peste 55 mil. lei, din plata impozitelor pentru bunurile imobiliare. În condițiile în care a expirat primul termen de plată a impozitului, se calculează zilnic penalizări de 0,07% din suma pe care trebuie să o plătească contribuabilul. Până acum, au fost calculate deja sancţiuni de peste 3 mil. lei.

Detalii
09
08 2016
1562

Despre procedura legală de contestare a ordinului incaso, emis de organul fiscal, în cadrul măsurilor de executare silită a obligațiilor fiscale

Conform art. 129 pct. 13) din CF, restanță este suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalității) şi/sau amenzii.
Detalii
01
07 2016
769

Guvernul încearcă să mențină MoldATSA pe linia de plutire

Potrivit unei Hotărâri a Guvernului, este prelungit termenul care prevede scutirea întreprinderii MoldATSA de plată a penalităților și este autorizată contractarea unui nou împrumut. Decizia este motivată de situația când conturile întreprinderii sunt blocate în Belgia, ca urmare a unui litigiu cu întreprinderea Komstroy din Ucraina.
Detalii
25
05 2016
2808

Munca la negru va fi penalizată mai dur

Munca la negru va fi penalizată mai dur în R. Moldova. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune modificarea și completarea Codului Contravențional astfel încât să poată fi amendați atât angajatorii care utilizează munca nedeclarată, cât și persoanele care au acceptat să lucreze fără carnet de muncă.
Detalii