12
11 2013
1157

Atenție! Modificări la cerinţele obligatorii pentru a beneficia de scutirea de TVA a întreprinderilor penitenciare

Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 252-257 din 08.11.2013 a fost publicată Hotărîrea Guvernului RM nr. 870 din 01.11.2013 pentru modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 124 din 15 februarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal”.
Detalii