14
05 2020
397

Pensiile judecătorilor vor fi integrate în regimul general al pensiilor

Începând cu 1 iulie 2020, vârsta de pensionare pentru judecători va fi stabilită la 50 de ani și 6 luni, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În fiecare an ulterior, vârsta de pensionare se va majora eșalonat, până la atingerea vârstei de 63 de ani.

Ieri, 13 mai curent, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea art.32 din Legea 544/1995 cu privire la statutul judecătorului.

Astfel, pentru judecători va fi stabilită vechimea în muncă generală de cel puţin 20 de ani şi 6 luni și vechimea în muncă în funcția de judecător de cel puțin 13 ani, necesare obținerii dreptului la pensie.
Detalii
28
04 2020
868

CNAS va deservi cetățenii în regim special

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, va relua de mâine, 29 aprilie, primirea cetățenilor în regim special. Redeschiderea pentru vizitatori a Front Oficiilor caselor teritoriale de asigurări sociale (CTAS) va fi efectuată pe etape și cu separarea categoriilor de beneficiari. Aceste măsuri au fost luate pentru a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus.

Așadar, pe 29 și 30 aprilie, începând cu ora 8.00 până la ora 14.00, toate CTAS vor deservi doar beneficiarii de pensii, alocații sociale și solicitanții ajutorului de deces.
Detalii
27
04 2020
648

Centrul de Apel al CNAS își reia activitatea

Începând de astăzi, 27 aprilie, Centrul de Apel al Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) își reia activitatea. Astfel, persoanele care au întrebări ce ţin de stabilirea, calcularea sau plata prestaţiilor sociale pot obţine informaţii la telefonul 022 257 777. Conform programului stabilit, Centrul de Apel va lucra de luni până vineri, între orele 7.30-16.00.

CNAS reamintește că indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, precum şi indemnizaţia paternală pot fi solicitate în mod electronic prin accesarea serviciului electronic ,,e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii", disponibil pe pagina-web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md) sau pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (https://servicii.gov.md/ecnas).
Detalii
03
03 2020
219

Moldova–Rusia: principiul proporționalității la calcularea pensiilor

Procesul de negociere a proiectului acordului bilateral dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă privind cooperarea în domeniul asigurării cu pensii continuă. Documentul va determina procedurile de stabilire, recalculare şi plata pensiilor pentru limita de vârstă, de dizabilitate, de urmaş şi a ajutorului de deces.

Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă au efectuat o vizită oficială la Moscova pentru participarea la negocierea proiectului documentului.
Detalii
03
12 2019
3366

Termenul de reexaminare a pensiilor, micșorat cu patru ani

Executivul a dat aviz pozitiv pentru proiectul de lege ce prevede revizuirea eșalonată a perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie. Documentul a fost publicat în MO din 29 noiembrie curent (Hotărârea Guvernului nr.584 din 27 noiembrie 2019).

Astfel, alin. 42 al art.33 din Legea nr. 156 privind sistemul public de pensii va fi expus în redacție nouă și prevede micșorarea termenului de reexaminare a pensiilor vizate. Dacă la momentul actual pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 și până la 1 ianuarie 2019 se preconizează a fi reexaminate până la 1 ianuarie 2027 (în funcție de stagiul de cotizare realizat după atingerea vârstei de pensionare), noul termen-limită de revizuire a acestor prestații sociale poate fi stabilit pentru 1 ianuarie 2023.
Detalii
29
11 2019
695

Care pensii vor fi indexate suplimentar

Pensionarii cu pensii sub minimul de existență ar putea beneficia de o indexare suplimentară a pensiei. În Monitorul Oficial de astăzi a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 588 din 27 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Proiectul avizat are drept scop sporirea gradului de protecție socială și garantarea unui trai decent persoanelor vârstnice prin efectuarea, la 1 octombrie, a unei indexări suplimentare a pensiilor care nu depășesc minimul de existență pentru pensionari. Coeficientul de indexare va constitui media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani.
Detalii
12
11 2019
653

Cine sunt beneficiarii suportului energetic

În contextul majorării tarifelor la energia electrică, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune acordarea, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, a unui suport social energetic în mărime de 50 lei lunar pentru persoanele ce beneficiază de pensii al căror cuantum lunar este de până la 1500 lei inclusiv, precum și pentru beneficiarii tuturor tipurilor de alocații sociale de stat (cu excepția alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere stabilite conform Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni).

Autoritatea a elaborat proiectul de lege privind suportul social energetic în anul 2020 care prevede că Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), în baza informațiilor despre beneficiarii indicați supra, va achita, prin intermediul prestatorului de servicii de plată care asigură plata pensiilor și alocațiilor sociale de stat, suportul stabilit.
Detalii
31
10 2019
232

Cum funcționează Acordurile internaționale în domeniul securităţii sociale

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că Republica Moldova a reglementat relaţiile privind asigurarea socială a cetăţenilor care domiciliază şi lucrează sau au lucrat pe teritoriul celor 12 state europene prin intermediul Acordurilor de securitate socială semnate de statul nostru cu Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania şi Germania.

Acordurile bazate pe principii europene de proporţionalitate stipulează procedurile privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat, precum şi acordarea de pensii şi alte prestaţii cetăţenilor statelor contractante. Pachetul standard de prestaţii sociale prevăzute de toate acordurile menţionate include: pensiile pentru limita de vârstă,
Detalii
16
10 2019
1592

Reexaminarea pensiilor pentru limita de vârstă poate fi urgentată

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune ca procesul de reexaminare a pensiilor pentru limita de vârstă stabilite până la 1 ianuarie 2019 să se finalizeze în anul 2022.

Conform redacției în vigoare a Legii privind sistemul public de pensii, reexaminarea acestor pensii stabilite până la 1 ianuarie 2019 se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, eșalonat până în anul 2027.
Detalii