17
06 2019
1731

Corectarea erorilor comise în perioada precedentă. Formule contabile

Conform prevederilor p.32 alin.(3) din Standardul Naţional de Contabilitate „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare” eroarea comisă în oricare perioadă de gestiune precedentă şi depistată până la sfârşitul perioadei de gestiune curente (dar după semnarea situaţiilor financiare pentru perioada în care s-a comis eroarea), se corectează prin înregistrări de ajustare în luna în care s-a depistat eroarea.

Corectarea erorilor contabile este condiţionată de faptul dacă acestea sunt semnificative sau nesemnificative. O eroare contabilă se tratează ca semnificativă, dacă ea, individual sau în comun cu alte erori din aceeaşi perioadă de gestiune, poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate în baza situaţiilor financiare.
Detalii
16
10 2018
4860

IPC18: termenul de prezentare a noului formular – 25 noiembrie

Serviciul Fiscal de Stat a plasat pe pagina sa oficială Formularul tipizat (Forma IPC18) modificat.

Completările la formularul tipizat (forma IPC18) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.152 din 12 septembrie 2018.
Detalii
24
10 2017
1784

Modul de corectare a contribuţiilor de asigurări sociale declarate (continuare)

Partea I.
Partea III.
Partea IV.

Modul de corectare a declaraţiilor REV 5 pe parcursul perioadelor de raportare


Declaraţia REV-5 de tipul „de corectare” poate fi prezentată de către entităţile economice atât prin intermediul portalului de raportare electronică e-Raportare, cît şi pe suport de hârtie la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (în continuare – CTAS). Portalul poate fi utilizat în scop de corectare doar de către angajatorii care deţin semnătura electronică cu forţă juridică utilizată la transmiterea declaraţiilor REV 5. Pentru alte categorii de angajatori, care nu deţin semnătura digitală, declaraţiile REV 5 de tipul „de corectare” pot fi depuse doar prin intermediul CTAS.
Detalii
17
02 2017
2472

Deservirea contribuabililor Sâmbătă și Duminică

Stimați contribuabili, ținând cont de faptul că se apropie perioada de raportare, Centrul de certificare și Centrul de conectare din cadrul Î.S.„Fiscservinform” informează că serviciile de eliberare a semnăturii electronice și de conectare la serviciile fiscale electronice vor fi prestate în ziua de Sâmbătă și Duminică (18-19 februarie 2017).
Detalii