07
02 2022
565

Reglementările de stabilire a dreptului la ajutor social cu caracter retroactiv

În perioada 1 ianuarie 2022–31 martie 2022, la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului, nu se ia în considerare scorul calculat pentru indicatorii de bunăstare pe bunurile mobile şi imobile pe care le are în proprietate familia (nu se va aplica testul proxy), ceea ce va permite extinderea numărului de beneficiari ai acestui ajutor.
 
În Monitorul Oficial din 4 februarie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 60 din 2 februarie 2022 privind modificarea condițiilor de stabilire și acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului pentru perioada ianuarie–martie 2022. Documentul a intrat în vigoare la momentul publicării, iar prevederile acestuia se aplică începând cu 1 ianuarie și până la 31 martie curent.


Detalii

01
02 2022
204

Testul proxy nu va fi aplicat până la 31 martie 2022

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2022, la evaluarea eligibilității pentru acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului, nu se va aplica scorul indicatorilor de bunăstare (testul proxy), ceea ce presupune că nu se vor lua în considerare bunurile mobile şi imobile pe care le are în proprietate/folosinţă familia, prin derogare de la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.
 
Ministerul Muncii și Protecției sociale propune pentru consultări publice proiectul  de hotărâre de Guvern ce presupune modificarea condițiilor de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului.


Detalii

20
01 2022
159

Scorul indicatorului de bunăstare nu va fi aplicat până la 31 martie 2022

Cuantumul compensării pentru consumul energiei termice în perioada rece a anului ar putea spori de la 67% până la 80% din diferența de preț, fiind propusă majorarea volumului de energie termică pentru care se efectuează compensarea diferenței de tarif de la 1 Gcal la 1,5 Gcal per consumator. În Parlament este înregistrată inițiativa legislativă ce are ca scop acordarea unor măsuri suplimentare de protecție socială a consumatorilor casnici, precum și a familiilor defavorizate în perioada rece a anului, în urma majorării tarifelor pentru consumul de energie termică.  
 


Detalii

10
11 2021
986

Ajutorul pentru perioada rece a anului: majorarea pragului de trecere pe venit

Cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului (pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022) ar putea fi majorat cu 200 de lei (până la 700 lei), prevede proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea HG nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și propus pentru consultări publice.
 
Potrivit autorilor, documentul a fost elaborat în scopul susținerii și țintirii celor mai defavorizate familii prin consolidarea Programului de ajutor social, în contextul majorării tarifelor la utilități - energie termică, gaze, lemne, cărbune.
Detalii
17
09 2021
592

CMC a elaborat proiectul regulamentului privind acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului

Primăria Chișinău propune pentru consultări publice proiectul deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale.
 
Potrivit documentului, beneficiari de ajutor financiar vor fi stabilite persoanele defavorizate cu trai permanent în municipiu, al căror venit global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășit suma de 3000 lei și, ca excepție, familiile tinere, al căror venit global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășit suma de 5000 lei per persoană.
Detalii
23
09 2020
654

Punctajul de bunăstare poate fi majorat

Ca rezultat al analizei și evaluării Programului de ajutor social efectuate de experții internaționali, a fost formulată propunerea de majorare anuală cu 2,82 puncte a punctajului de bunăstare, ce ar permite creșterea numărului de beneficiari ai ajutorului social. Astfel, în anul 2021 urmează să beneficieze de suportul statului, suplimentar la numărul beneficiarilor existenți, circa 1800 de familii, iar încă 2500 de familii vor fi incluse în programul pentru ajutorul acordat în perioada rece a anului. Cheltuielile necesare pentru implementarea acestor modificări vor constitui 29,6 mil. lei, bani prevăzuți în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2021-2023.
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi  plată a ajutorului social. 

Detalii
13
12 2019
1073

Ajutorul pentru perioada rece a anului, transferat

Până la 26 decembrie 2019, beneficiarii de prestaţii sociale pentru perioada rece a anului să ridice de la prestatorii de servicii de plată banii care li se cuvin. Casa Naţională de Asigurări Sociale a transferat prestatorilor 85,5 mil. lei pentru circa 171 mii de familii defavorizate.

Amintim că, în urma modificărilor operate în actele legislative, cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului s-a majorat cu 150 lei – de la 350 lei până la 500 lei lunar. Prestaţia se achită în perioada noiembrie-martie.

De asemenea, a fost efectuat şi transferul pentru ajutorul social în sumă de 38,8 mil. lei pentru 44 mii beneficiari.
Detalii
20
11 2019
2058

Ajutorul pentru perioada rece a anului va spori până la 500 lei per lună

Marți, 19 noiembrie, Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv inițiativa legislativă ce prevede majorarea multiplicatorului pentru venitul lunar minim garantat utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului. Proiectul de lege cu privire la modificarea art. 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social prevede majorarea coeficientului de la 1,95 la 2,2.

Astfel, cuantumul ajutorului social de care beneficiază persoanele și familiile defavorizate în perioada rece a anului se va majora de la 350 la 500 lei lunar, perioada de acordare a acestuia fiind lunile noiembrie-martie.
Detalii
18
09 2019
3245

De ajutor pentru perioada rece a anului vor beneficia încă 50 mii persoane

Multiplicatorul pentru venitul lunar minim garantat utilizat la stabilirea dreptului la ajutorul pentru perioada rece a anului poate fi majorat de la 1,95 la 2,2. În Parlament este înregistrat un proiect de lege privind modificarea art.151 din Legea cu privire la ajutorul social. Proiectul are drept scop sporirea gradului de protecție socială a persoanelor și familiilor defavorizate.

Astfel, în cazul majorării multiplicatorului până la 2,2, vor putea pretinde la ajutor pentru perioada rece a anului familiile al căror venit global mediu lunar este de până la 2323 lei, ținând cont de venitul lunar minim garantat care, începând cu 1 aprilie curent, constituie 1056 lei (1056x2,2).
Detalii
04
12 2018
1470

Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului va crește

Parlamentul, în cadrul ultimei ședințe în plen, a votat în lectură finală majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru familiile defavorizate beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului.

Conform actului adoptat, va fi majorat multiplicatorul pentru venitul lunar minim garantat ce este utilizat la stabilirea dreptului de ajutor pentru perioada rece a anului de la 1,6 la 1,95. Respectiv, în prezent suma acestuia constituie 1640 lei și urmează să crească până la 1999 lei.
Detalii