24
11 2021
360

Reflectarea în IPC21 a achitărilor sub formă de royalty

Agentul economic „Litera-Mold” SRL efectuează achitări sub formă de royalty în folosul diferitor persoane fizice pentru dreptul de autor. Vârsta beneficiarilor variază atât până la 60 ani cât și peste vârsta dată. Care este regimul fiscal al plăților respective și cum urmează a fi reflectate acestea în Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)?


Detalii

22
11 2021
549

Impozitarea bloggerilor, vloggerilor și influencerilor

În ultima perioadă liderii de opinie din mediul online au ajuns în vizorul autorității fiscale, deoarece veniturile obținute de bloggeri, vloggeri și influenceri urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile legislației fiscale. Deși legislația fiscală autohtonă nu definește expres noțiunea de blogger, vlogger sau influencer, aceștia cad sub incidența art.13 alin.(1) din Codul fiscal (în continuare - CF) în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit. Potrivit prevederilor lit.b) alin.(2) al articolului nominalizat subiecți ai impunerii sunt „persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile
Detalii
19
11 2021
81

Deficitul balanței comerciale în luna septembrie

Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, în primele 9 luni din anul curent Republica Moldova a importat mărfuri în sumă de $5072,7 mil., în creștere cu 32,4% față de perioada similară din anul 2020. Doar în luna septembrie curent importurile au constituit $669,7 mil., cu 16,5% mai mult față de luna precedentă și cu 31,7% mai mult decât în luna septembrie 2020.

 

Din țările UE au fost importate mărfuri în sumă de $2323,0 mil., cu 32,6% mai mult decât în anul 2020, deținând o pondere de 45,8% în total. În același timp, importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de $1233,6 mil., cu 29,0% mai mult decât în perioada similară din anul 2020 și dețin o pondere de 24,3%.

 


Detalii

17
11 2021
113

SFS de comun cu perceptorii fiscali vor intensifica acțiunile privind reducerea restanței la impozitul pe bunurile imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat a organizat, pe 16 noiembrie 2021, o ședință de lucru la care au participat circa 150 de perceptori fiscali. În cadrul întrevederii au fost discutate o gamă largă de subiecte, precum: recuperarea creanțelor la impozitul pe bunurile imobiliare/impozitul funciar de la contribuabilii persoane fizice-cetățeni, problemele pe care le întâmpină în procesul de lucru, dar și soluțiile de îmbunătățire.


Detalii

16
11 2021
916

Încălcările fiscale nesemnificative: avertizare în loc de sancțiune

Legislația fiscală în vigoare prevede că se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie până la 100 de lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi până la 1000 de lei pentru persoanele fizice care desfăşoară această activitate şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei (art. 231 alin.(4) din Codul fiscal).


Detalii

02
11 2021
195

Recuperarea creanțelor persoanelor fizice la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitului funciar de către SFS

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice-cetățeni, care înregistrează restanță la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar, despre demararea acțiunilor de recuperare a creanțelor respective.

Menționăm, termenul-limită de achitare a obligațiilor fiscale menționate a expirat la data de 30 iunie 2021.


Detalii
03
11 2021
595

36.1.1.4 Urmează să fie calculate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariu persoanei angajate pe parcursul anului care, la angajare a confirmat achitarea primei stabilite în sumă fixă pentru anul de gestiune?

În conformitate cu art.23 alin.(2) din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr. 1593/2002 (în continuare Legea nr. 1593/2002), în redacția Legii nr.257/2020 (în vigoare la 1 ianuarie 2021),
Detalii