17
06 2019
119

Contribuabilii mari persoane fizice administrați de SFS

Introducere


Începând cu anul 2017, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a devenit o singură entitate juridică de drept public, urmare a reformei inițiate în anul 2016. Modernizarea realizată a avut ca scop principal îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor, precum şi ridicarea nivelului de conformare benevolă la onorarea obligațiilor fiscale față de buget, care, de altfel, reprezintă una din atribuțiile de bază ale SFS în domeniul administrării fiscale, statuată la art. 133 alin. (2), pct. 9) din Codului fiscal (CF).
Detalii
12
06 2019
193

Impozitul pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă expirată

Entitatea B SRL a beneficiat de servicii foto prestate de o persoană fizică cetăţean care deţinea patenta de întreprinzător, însă care nu era prelungită la momentul semnării actului de prestare a serviciilor și la momentul achitării serviciilor. Entitatea nu a reținut impozit pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă aferente serviciilor prestate de către acesta. Corect a procedat entitatea în situația respectivă?
Detalii
07
06 2019
178

Ordinul nr. 253 din 06.06.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

24
05 2019
637

Restituirea impozitului pe venit persoanelor fizice în trimestrul I

În primele trei luni ale anului curent, suma impozitului pe venit restituită persoanelor fizice a constituit 2,7 mil. lei, potrivit datelor statistice privind sumele acceptate spre restituire a impozitului pe venit persoanelor fizice (cetățeni) pentru trimestrul I al anului 2019.

Comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, suma s-a majorat cu 0,07 mil. lei (2,63 mil. lei). În același timp, suma restituită în primul trimestru din anul curent este mai mică de circa 2 ori față de cea restituită în trimestrul I din 2017 (4,08 mil. lei).
Detalii
16
05 2019
97

Deficitul balanței comerciale în luna martie

În primul trimestru al anului curent, țara noastră a importat mărfuri în valoare de $1365,2 mil., cu 2,9% mai mult decât în perioada similară din 2018. Doar în luna martie importurile de mărfuri au constituit $533,4 mil., în creștere cu 16,1% față de luna anterioară și cu 1,7% comparativ cu luna martie 2018, comunică Biroul Național de Statistică.

Cel mai mult am importat din țările Uniunii Europene – 47,8% din totalul importurilor, valoarea mărfurilor constituind $653,3 mil., cu 1,5% mai mult comparativ cu aceiași perioadă din 2018. Totodată, importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de $367,1 mil. și au o pondere de 26,9%.
Detalii
13
05 2019
273

1. (29.6.20) Urmează a fi prezentată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15)/(Forma CET18) pentru etapa I/a II-a a perioadei fiscale 2018 în cazul în care la finele uneia dintre etape soția (soțul) decid să transmită scutirea personală soțului (soției)?

Conform art. 43 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situaţiei de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situaţiei de la 31 decembrie 2018.
Detalii
02
05 2019
177

Ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice

Contribuabilii persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător mai au la dispoziție doar câteva ore pentru a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Termenul-limită expiră astăzi, 2 mai, ora 19.00. Aceasta deoarece Serviciul Fiscal de Stat a extins programul de activitate, pentru ca toți contribuabilii să poată depune Declarația.

Reamintim că, pentru anul 2018, declarația va fi depusă pentru două perioade distincte ale anului:
I etapă: 1 ianuarie – 30 septembrie 2018
II etapă: 1 octombrie – 31 decembrie 2018.
Detalii
22
04 2019
486

Încă 10 zile pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice

Până la expirarea termenului-limită, care în acest an este ziua de 2 mai, de prezentare de către persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 au mai rămas 10 zile calendaristice. Amintim că obligația de a prezenta Declarația o au:

– persoanele fizice rezidente cetățeni ai RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Moldova și din orice surse aflate în afara țării pentru activitatea lor în Moldova;
Detalii