11
08 2020
392

Rezultatele recepționării declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019

Serviciul Fiscal de Stat anunță că a recepționat 101 587 Declarații cu privire la impozitul pe venit de la persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pentru perioada fiscală 2019, ceea ce constituie cu 46 174 declarații mai puțin comparativ cu perioada anului 2018.

 

Această scădere este cauzată de faptul că pentru perioada anului 2018 persoanele fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, au avut obligația de a prezenta 2 declarații cu privire la impozitul pe venit pentru cele două etape distincte în contextul reformei de la 1 octombrie prin care a fost stabilită o cotă unică la impozitul pe venit de 12% comparativ cu 7% și 18%.

Detalii
31
07 2020
727

SFS a acceptat spre restituire supraplata impozitului pe venit a persoanelor fizice

Suma acceptată spre restituire a impozitului pe venitul persoanelor fizice în trimestrul II al anului 2020 constituie 6,4 mil. lei, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat. Suma este cu două milioane lei mai mare comparativ cu cea înregistrată în trimestrul I, când au fost acceptate spre restituire 4,4 mil. lei. De asemenea, indicatorul este în creștere cu 800 mii lei și față de trimestrul II al anului precedent, indicatorul constituind 5,6 mil. lei, și cu 1,66 mil. față de  trimestrul II al anului 2018 (per total, 4,74 mil.lei).

 

Amintim că restituirea sumei plătite în plus și a sumei care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituită este reglementată în art. 176 din Codul fiscal.


Detalii
16
07 2020
518

Aplicarea sancțiunii contravenționale întreprinderii individuale

Legislația națională definește întreprinderea individuală (ÎI) drept persoană fizică care desfășoară activitate de întreprinzător, nu are statut de persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual.
 
Astfel, conform art.13 alin.(1) din Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător şi se desfăşoară sub forma de organizare juridică ÎI sau în baza patentei de întreprinzător.
Detalii
07
07 2020
1707

Despre restituirea supraplății impozitului pe venit

Serviciul Fiscal de Stat asigură restituirea sumei achitate în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită la depunerea cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Formularul cererii  poate fi găsit aici
 
De restituire pot beneficia persoanele fizice-cetățeni rezidenți ai RM care au supraplată la impozitul pe venit și au prezentat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit.

Detalii
16
06 2020
710

Taxarea inversă: precizări în implementarea principiului

Prin prisma Legii nr.171/2019  cu privire la modificarea unor acte legislative, începând cu 1 ianuarie 2020, în Codul fiscal (în continuare - CF) a fost implementat principiul taxării inverse a TVA, ceea ce presupune de fapt inversarea răspunderii privind obligația TVA la livrarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr.149/2012

 


Detalii
11
06 2020
1015

Aspecte juridice ale contractului de împrumut

Conform art. 1242 alin. (1) Cod civil (CC), prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeași sumă sau bunuri de același gen, calitate și cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.

Din esenţa și natura juridică a contractului de împrumut rezultă că acesta este un acord de voinţă între împrumutător și împrumutat, de regulă gratuit, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 


Detalii