06
03 2014
1949

Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul 2013, în cazul nașterii copilului în luna octombrie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în aceeaşi lună?

În conformitate cu prevederile art. 35 din CF, scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din luna următoare lunii apariţiei acestui drept, în condiţiile respectării cerinţelor de mai jos:
Detalii
20
02 2014
2630

Declaraţia precompletată: o nouă aplicaţie ce vine să faciliteze procesul de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice

Şeful Serviciului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, a comunicat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, despre lansarea unui nou produs în serviciul contribuabililor – persoane fizice. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat lansează Declaraţia precompletată, o nouă aplicaţie ce vine să faciliteze procesul de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice.

Este de menţionat, a punctat Ion Prisăcaru, că lansarea acestui produs este parte a noii politici a autorităţii fiscale naţionale, care îşi propune să relaţioneze mult mai eficient cu toţi contribuabilii, să le propună în ajutor noi servicii şi oportunităţi. Anume pe această cale, prin antrenarea întregii societăţi într-un efort comun de promovare a spiritului civic de conformare fiscală voluntară, ne propunem să eliminăm clişeele din trecut şi ca SFS să devină o autoritate prietenoasă cetăţeanului. Eforturile IFPS se înscriu şi pe lista preocupărilor principale ale Guvernului, reflectate în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, în care este stipulată şi reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe.

În acest context, Serviciul Fiscal urmăreşte perfecţionarea continuă a mecanismelor utilizate în deservirea contribuabililor, inclusiv prin implementarea unor soluţii inovaţionale din punct de vedere informaţional, care să asigure infiltrarea la maxim a serviciilor on-line în scopul asigurării comodităţii de interacţiune între Serviciul Fiscal şi contribuabil. În acord cu sloganul „Colaboratorul fiscal – în serviciul contribuabilului”, au fost lansate o serie de soluţii informaţionale destinate contribuabililor, printre care şi produsul informaţional lansat de curând „E-Factura”.
În proximitatea termenului-limită de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (31 martie), Serviciul Fiscal vine cu o nouă soluţie informaţională, destinată, de astă dată, persoanelor fizice şi anume „Declaraţia precompletată”.

Declaraţia precompletată este o aplicaţie accesibilă, în primul rând, persoanelor fizice ce deţin cheia electronică şi care permite generarea unei declaraţii precompletate cu datele disponibile în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat la data generării, inclusiv cu generarea, în caz de necesitate, a rechizitelor bancare la care urmează a fi achitat impozitul datorat la buget, dar şi cu posibilitatea achitării impozitului datorat prin sistemul M-Pay (achitarea prin intermediul cardului bancar).

De asemenea, de acest serviciu vor beneficia şi celelalte persoane fizice, Declaraţia precompletată fiindu-le expediată prin intermediul Poştei Moldovei. Un asemenea mecanism eficient şi-a demonstrat utilitatea în ţările Uniunii Europene, experienţa Suediei fiind elocventă în acest sens. Aceste exemple ne-au determinat să simplificăm procedura de depunere a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice, cetăţenii care vor uza de această opţiune vor economisi timp şi resurse. Astfel, s-a decis implementarea sistemului în cauză pentru persoanele fizice ce dispun de cheie electronică (pe moment circa 5700 persoane), care vor putea să aleagă, pe lângă plenitudinea de servicii oferite prin intermediul portalului www.fisc.md, posibilitatea completării prealabile a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în baza informaţiilor disponibile în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat la data solicitării. Anul acesta vom examina posibilitatea includerii în acest sistem şi a altor categorii de populaţie.
Dat fiind faptul că Serviciul Fiscal dispune de informaţiile primite de la angajatorii persoanelor fizice, dar şi de la persoanele juridice cărora acestea le-au prestat servicii sau vândut mărfuri, generarea unei declaraţii precompletate se prezintă ca o soluţie tehnică menită să faciliteze calcularea obligaţiei persoanei fizice, oferindu-i informaţia disponibilă. Este important de punctat că informaţia generată poartă un caracter informativ, sarcina declarării depline a veniturilor obţinute rămânând a fi obligaţia persoanei fizice ce completează declaraţia. Astfel, în cazul în care persoana fizică mai are şi alte surse de venit decât cele generate de Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, aceasta poate să completeze Declaraţia cu informaţii suplimentare şi să expedieze declaraţia finală, după aplicarea semnăturii.

Respectiv, începând cu 10 martie, persoanele fizice ce dispun de cheie electronică şi au obligaţia de depunere a declaraţiei sau şi-ar dori să o depună din anumite motive (de exemplu, solicitarea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus), vor putea să îşi previzualizeze declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2013, accesând cabinetul său personal pe portalul www.fisc.md.

În cazul în care informaţia prezentată nu va fi una deplină (spre exemplu, persoana fizică a înstrăinat un activ de capital pentru care calculează creştere de capital sau a obţinut alte venituri decât cele ce au fost precompletate), contribuabilul poate să completeze informaţia prestabilită cu informaţia-lipsă şi să expedieze declaraţia în mod electronic conform modului general stabilit.
10
02 2014
911

Transferurile de valută străină în favoarea persoanelor fizice s-au apropiat de nivelul dinaintea crizei

Valoarea transferurilor de valută din străinătate în favoarea persoanelor fizice (rezidente şi nerezidente) prin băncile din Republica Moldova a crescut în anul 2013 cu 7,6 la sută şi a ajuns la 1 miliard 609 milioane de dolari SUA, informează MOLDPRES.

După ce al patrulea an consecutiv remiterile sînt în creştere, acestea s-au apropiat de nivelul dinaintea crizei, cînd intrările de bani pe canalul transferurilor prin bănci au atins în 2008 aproximativ 1 miliard 660 de milioane de dolari SUA.
Detalii
14
01 2014
1463

(29.2.3.13) Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul 2013, în cazul în care copilul s-a născut în luna octombrie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în aceeaşi lună?

În conformitate cu prevederile art.35 din Codul fiscal, scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor de mai jos:
Detalii
14
01 2014
1424

(29.2.4.8) Care este obligaţia ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui SRL, în cazul în care aceasta îşi vinde cota sa unei persoane juridice rezidente la valoarea de 22000 lei, pe parcursul timpului a contribuit, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2700 lei), cu un utilaj introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activităţii (10000 lei)?

În conformitate cu prevederile art.37 din Codul fiscal, suma creşterii sau pierderilor de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, se recunoaşte în volumul ei deplin, active de capital fiind şi acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător.
Detalii
27
11 2013
2659

2. (29.4.15) Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate în folosul unei persoane fizice sau juridice rezidente al unei ţări, cu care Republica Moldova nu are încheiat acord de evitare a dublei impuneri, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?

În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Cod reţin şi achită un impozit în mărime de:
Detalii
18
11 2013
2666

Maia Tverdohleb: Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu venituri/averi mari și aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice în unele ţări ale UE

Romania

Direcţia Verificări Fiscale (DVF) este structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a României, desemnată să pună în aplicare Programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari (PFAM). DVF a fost înfiinţată prin Hotărîrea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Detalii
07
11 2013
1859

În ce termen urmează a se efectua persoanelor fizice restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit: în 15, 37 sau 45 zile?

Modul şi termenele de restituire a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, se reglementează de art. 175, 176 ale Codului fiscal, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 şi Ordinul IFPS nr. 770 din 14.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus”.
Detalii
06
11 2013
2104

În cazul achitării venitului salarial unei persoane fizice care nu dispune de buletin de identitate, dar dispune de paşaport (de tip vechi), care este codul fiscal pe care agentul economic urmează să-l indice la perfectarea documentelor ?

Codul fiscal, se atribuie oricărei persoane fizice-cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, care dispune de obiecte impozabile sau care are obligaţiuni fiscale (conform prevederilor art. 162 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal).
Detalii