28
09 2022
83

Vânzarea produselor în rețea. Legalizarea activității

La momentul de față tot mai multe persoane fizice se încadrează în activități de vindere a produselor cosmetice (ex: AVON; ORIFLAME etc.) sau al altor genuri de produse, esența acestor relații fiind vinderea produselor în rețea. În cele ce urmează vom examina particularitățile impozitării veniturilor obținute de către persoana fizică din activitatea prenotată, precum și formele de legalizare a acestei activități.   
 

Astfel, persoanele ce vând mărfuri în rețea pot opta pentru următoarele forme de organizare al activității:
Detalii

23
09 2022
72

33.1.27 Care sunt modalitățile de comercializare a bunurilor sechestrate?

Conform art. 203 din Codul fiscal, comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului, după evaluarea acestora, se efectuează de către contribuabil doar după coordonarea cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu acceptul acestuia. Comercializarea bunurilor sechestrate ale persoanei fizice se efectuează de către executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile Codului de executare.


    Evaluarea bunurilor sechestrate pentru comercializarea acestora se efectuează de către persoane fizice
Detalii

23
09 2022
26

33.1.4 Care sînt organele abilitate cu executarea silită a obligaţiei fiscale?

 În conformitate cu prevederile art. 195 alin. (1) din Codul fiscal, executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat, în limitele competenţei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


    Totodată, potrivit art. 156 alin. (2) din Codul fiscal, serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale efectuează executarea silită a obligaţiei fiscale restante în raport cu plăţile şi contribuabilii administraţi, în modul stabilit de Codul de procedură civilă şi Codul de executare.


Detalii
23
09 2022
99

33.1.5 În ce cazuri sînt încasate mijloace băneşti de pe conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului?

În conformitate cu prevederile art. 197 alin. (1) din Codul fiscal, începînd cu ziua următoare celei în care a apărut restanţa sau în care s-a aflat despre apariţia ei, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să înainteze ordine incaso, care au valoare de documente executorii, la conturile bancare și/sau de plăți (cu excepţia contului de împrumut, a conturilor bancare și/sau de plăți deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor
Detalii

23
09 2022
104

33.1.24 Care sunt sancțiunile aplicate de către SFS pentru nerespectarea regulilor de executare silită a obligației fiscale?

În corespundere cu prevederile art. 263 din Codul fiscal, pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale prin alte metode decît cele prevăzute la alin. (2)-(4), persoanele fizice se sancţionează cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de lei, iar agenţii economici – în mărime de la 8000 la 12000 de lei.


   Neacceptarea spre păstrare de către contribuabil (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcţie
Detalii

21
09 2022
153

Vânzarea activului câștigat în cadrul campaniei promoționale. Consecințe fiscale

Care vor fi consecințele fiscale pentru persoana fizică, care a câștigat în cadrul campaniei promoționale un telefon mobil și ulterior dorește să-l vândă?  
 
În conformitate cu art. 5 pct. 38) din Codul fiscal (CF), campanie promoţională  reprezintă modalitate de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câştiguri, precum şi organizarea de către autorităţi şi instituţii publice a acestor activităţi în alt scop decât cel de promovare a vânzărilor.


Detalii

16
09 2022
123

Locațiunea bunurilor imobile: încasările au sporit cu 22,2%

Încasările din impozitul pe venit al persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile în opt luni ale anului 2022 constituie 25,4 mil. lei și au sporit cu 22,2% comparativ cu perioada similară a anului precedent, comunică Serviciul Fiscal de Stat.
 
Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-august 2022 au fost identificate 4022 persoane fizice ce transmit în locațiune bunuri imobile, iar în cazul a 368 dintre acestea au fost calculate suplimentar la buget:
25
08 2022
109

Peste 10 mii contracte de locațiune înregistrate la SFS în primele 7 luni

Serviciul Fiscal de Stat informează că în 7 luni ale anului 2022 încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile constituie 22,9 mil. lei, în creștere cu 20,5% față de perioada similară a anului precedent.

De asemenea, urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada de referință au fost identificate 3 253 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile.


Detalii

24
08 2022
80

Volumul depozitelor noi au sporit cu peste 40%

În luna iulie curent, depozitele noi atrase de bănci au constituit 3 565,2 mil. lei, în creștere cu 40,8% față de luna iulie 2021, comunică Banca Națională a Moldovei.

Conform datelor, volumul depozitelor atrase în moneda națională a constituit 2 610,6 mil. lei, cu 12,4% mai puțin față de luna precedentă, însă în creștere cu 73,5%  față de iulie 2021.

 

În același timp, depozitele în valută recalculate în MDL au constituit 954,6 mil. lei, în scădere cu 3,1%  comparativ cu luna iunie 2022 și cu 7,1% mai puțin decât în  iulie 2021.


Detalii

23
08 2022
136

Volumul creditelor noi este în diminuare

În luna iulie curent, creditele noi acordate au constituit 3 637,2 mil, lei, în descreștere cu 17,6% față de luna iulie 2021, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.

Astfel, 53,1% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 1 932,9 mil. lei, iar 44,4 % sunt creditele în valută, al căror volum recalculat în MDL a constitui 1 615,3 mil. lei.

Creditele în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate societăților comerciale nefinanciare – în proporție de 58,9% și de creditele acordate persoanelor fizice - 35,3%. În cadrul creditelor acordate societăților comerciale nefinanciare prevalează creditele acordate comerțului 46,5%.


Detalii