26
03 2020
96

Ordinul nr. 187 din 25.03.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

26
03 2020
82

1. (29.1.7.3.24) Urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică achiziționează de la persoana fizică mijloace de transport?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, nu se reține impozitul în prealabil conform alin.(2) al articolului menționat, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier. Astfel, la procurarea de la persoana fizică a unui mijloc de transport rutier, nu se va reţine impozitul pe venit în mărime de 12% din suma achitată acestea.
Detalii
09
03 2020
647

2. (29.1.7.3.9) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achiziționează de la o persoana fizică valori mobiliare?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, nu se reține impozitul în prealabil conform alin.(2) al articolului menționat, din înstrăinarea valorilor mobiliare.

Astfel, persoana juridică nu are obligația să rețină un impozit din plățile efectuate în folosul persoanei fizice de la achiziționarea valorilor mobiliare.
Detalii
28
02 2020
442

Aspecte fiscale privind intermedierea închirierii de locuinţe

Intermedierea închirierii de locuinţe, conform art. 1673 alin. (1) din Codul civil (CC), este contractul prin care o parte (intermediar locativ) se obligă să intermedieze ori să indice celeilalte părţi ocazia de a încheia un contract de închiriere a unei locuinţe și se aplică dispoziţiile generale în măsura în care din normele stabilite nu rezultă altfel. Regulile privind contractele de intermediere locativă nu se aplică contractelor care au drept obiect intermedierea închirierii de locuinţă pentru turişti.

Detalii
26
02 2020
250

Ordinul nr. 119 din 18.02.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale