07
04 2022
345

Întocmirea actului de achiziție în cazul colectării fierului uzat

Întreprinderea a colectat fier uzat de la persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător; achitarea a avut loc în luna decembrie 2021 și ianuarie 2022. Ce obligații fiscale rezultă pentru persoana juridică? Urmează a fi întocmit actul de achiziție?


Prevederile art. 44 alin. (1) lit. a) și (2) lit. a) din Codul fiscal, stabilesc că pentru persoanele fizice care  nu desfăşoară activitate de întreprinzător se aplică metoda de evidență contabilitatea de casă. Prin contabilitate de casă se înțelege metoda conform căreia venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obținut în mijloace băneşti sau sub altă formă. 


Detalii
18
03 2022
278

Ordinul SFS nr. 110 din 15.03.2022 privind modificarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
03 2022
732

8.2.6.10 Este obligată persoana juridică, în a cărei posesie se află autovehicule înmatriculate în RM, neexploatate provizoriu în decursul unui an calendaristic, să calculeze și să achite taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM?

Potrivit art. 340 alin. (1) din Codul fiscal, perioada fiscală a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este anul calendaristic.


     Totodată, conform art. 341 alin. (5) din Codul fiscal, taxa nu se achită pentru autovehiculele rebutate, precum şi pentru cele neexploatate provizoriu, scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor.


Detalii

14
03 2022
352

Plata activelor nete ale SA către acționarul autoritate publică în cazul reducerii valorii nominale a acțiunilor

Societatea pe acţiuni (în continuare – SA) este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii. În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare – Legea nr.1134/1997), capitalul social al societății se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acţiunilor, iar art. 38 alin. (2) din lege stabilește mărimea minimă a acestuia care nu poate fi mai mică de 600 000 de lei.


Detalii

13
01 2022
215

32.1.34 Care este modul de înregistrare a sucursalei persoanelor juridice?

Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este reglementată de Legea nr. 220-XVI din 19.07.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, iar înregistrarea se efectuează la organul înregistrării de stat.
 
Prevederile art. 8 din Legea nr. 220/2007 reglementează modalitatea perfectării și prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat.


Detalii