07
08 2018
1965

Completarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate

Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 86-A din 23.06.18 au fost introduse modificări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare Clasificator) unde a fost adăugată o nouă categorie 168 „Persoană restabilită la serviciu în baza hotărârii instanţei de judecată” (în continuare categoria 168).

Această categorie a fost introdusă în scopul acordării posibilităţii de reflectare a perioadelor anterioare în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Forma IPC 18 (in continuare Darea de seamă IPC 18) în cazul în care persoana a fost restabilită la serviciu în temeiul unei hotărâri a instanţei judecătoreşti.
Detalii
22
06 2018
6733

Consecinţele prezentării Dării de seamă IPC 18 cu date incomplete sau eronate

Suntem agent economic cu peste 100 de angajaţi. Am prezentat Darea de seamă IPC 18 pentru lunile ianuarie – aprilie ale anului 2018 în termenele stabilite de legislaţie. Recent am fost telefonaţi de un angajat care a depus cererea pentru stabilirea pensiei la Casa Teritorială de Asigurări Sociale şi i s-a comunicat că aceasta nu poate fi stabilită, deoarece lipsesc datele pentru lunile februarie şi martie. Noi, însă, am primit recipisa că darea de seamă a fost recepţionată. Cum procedăm în asemenea situaţie?
Detalii
06
12 2017
709

O nouă modalitate de calcul pentru transferurile de la bugetul de stat către fondurile AOAM

Modalitatea de calcul a transferurilor de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) pentru persoanele asigurate de Guvern a fost revizuită. Un proiect privind modificarea art.9 din Legea cu privire mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor AOAM a fost adoptat în lectură finală de Parlament.
Detalii
17
05 2017
2517

Confirmarea stagiului de către funcţionarii publici

O serie de modificări și completări au fost aprobate la Hotărârea Guvernului nr.412 din 22 aprilie 2004, care se referă la pensiile funcționarilor publici.

Cu începere din iulie in 2017 pentru funcționarii vârsta de pensionare se majorează, anual, până în 2020, cu 6 luni, atât pentru femei cât și pentru bărbați, atingând către anul 2020, 61 ani pentru bărbați și 56 ani pentru femei.
Detalii
23
02 2017
1251

Costurile pentru serviciile medicale prestate persoanelor asigurate sunt acoperite de CNAM

Costurile pentru serviciile medicale prestate persoanelor asigurate în conformitate cu Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) sunt acoperite integral de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), fără vreo plată suplimentară pentru acestea din partea beneficiarilor.
Detalii
23
11 2015
1381

CNAS: Lista agenţilor economici care nu au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-septembrie 2015

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţi că la etapa actuală mai există întreprinderi care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-septembrie 2015.
Detalii