19
10 2021
574

(video) Indemnizația lunară de suport pentru creşterea până la 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină

Indemnizația lunară de suport pentru creşterea până la 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabilește de la data nașterii copiilor, la solicitarea unuia dintre părinți, atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate.

 

Pentru a beneficia de indemnizație,  persoanele pot depune cererea și prin intermediul serviciului „e-Cerere Indemnizații adresate familiilor cu copii”, disponibil pe pagina web www.cnas.md -  ce oferă oportunitatea de depunere a cererilor în mod electronic, ca alternativă la modul clasic de interacțiune cu Casa Națională de Asigurări Sociale.


Detalii

23
11 2020
715

Veteranii de război voi fi asigurați în AOAM

Veteranii de război vor avea statut de persoană asigurată de Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Parlamentul a aprobat proiectul de lege   pentru modificarea unor acte legislative ce are ca scop acordarea măsurilor suplimentare de protecție socială pentru unele categorii de persoane.
 
Documentul mai prevede majorarea cuantumului alocației lunare de la 250 până la 500 de lei a cuantumului alocației lunare de stat soților supraviețuitori ai participanților la cel de-al doilea război mondial, sau la acțiuni de luptă în timp de pace căzuți la datorie, sau ai participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl decedați.

Detalii
21
09 2020
3371

IPC18: utilizarea categoriei persoanei asigurate 171 „zile de odihnă şi sărbătoare”

În perioada de 27-31 august 2020  pentru angajaţii din sistemul bugetar au fost declarate zile de odihnă (Hotărârea de Guvern nr. 656  din 17 decembrie 2019). Este necesar ca angajatorul, la completarea tab. 3 din Darea de seamă IPC 18 în luna septembrie pentru luna august 2020, să evidenţieze perioada respectivă cu categoria persoanei asigurate 171 „zile de odihnă şi sărbătoare”  pentru toţi angajaţii entităţii care nu au activat în perioada respectivă?

 

Ținând cont de situaţia descrisă în întrebare, informăm că, pentru persoanele care au activat pe parcursul lunii integral şi au beneficiat de venit asigurat, cu excepţia zilelor libere şi de sărbătoare, perioada respectivă nu urmează a fi evidenţiată cu categoria 171.


Detalii

05
03 2020
526

Lista persoanelor asigurate de Guvern în AOAM poate fi extinsă

Veteranii de război vor fi incluși în categoria persoanelor asigurate de către Guvern în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Guvernul a aprobat ieri, 4 martie, un proiect de hotărâre de Guvern ce are ca scop protecția socială a veteranilor de război și a membrilor familiilor celor căzuți pe câmpul de luptă.

Astfel, se propune includerea acestora în categoria persoanelor specificate în art.4 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală.
Detalii
16
04 2019
19214

Calculul incapacității temporare de muncă și a indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului după 1 iulie 2019

Am auzit că în anul 2019 se schimbă modalitatea de calculare a plăților pentru incapacitatea temporară de muncă și a indemnizațiilor pentru îngrijirea copilului. Care este această modalitate?

Într-adevăr, conform Legii pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, începând cu 1 iulie 2019, se va modifica modalitatea de calculare a indemnizațiilor, după cum urmează.
Detalii
07
08 2018
3281

Completarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate

Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 86-A din 23.06.18 au fost introduse modificări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare Clasificator) unde a fost adăugată o nouă categorie 168 „Persoană restabilită la serviciu în baza hotărârii instanţei de judecată” (în continuare categoria 168).

Această categorie a fost introdusă în scopul acordării posibilităţii de reflectare a perioadelor anterioare în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Forma IPC 18 (in continuare Darea de seamă IPC 18) în cazul în care persoana a fost restabilită la serviciu în temeiul unei hotărâri a instanţei judecătoreşti.
Detalii
22
06 2018
7588

Consecinţele prezentării Dării de seamă IPC 18 cu date incomplete sau eronate

Suntem agent economic cu peste 100 de angajaţi. Am prezentat Darea de seamă IPC 18 pentru lunile ianuarie – aprilie ale anului 2018 în termenele stabilite de legislaţie. Recent am fost telefonaţi de un angajat care a depus cererea pentru stabilirea pensiei la Casa Teritorială de Asigurări Sociale şi i s-a comunicat că aceasta nu poate fi stabilită, deoarece lipsesc datele pentru lunile februarie şi martie. Noi, însă, am primit recipisa că darea de seamă a fost recepţionată. Cum procedăm în asemenea situaţie?
Detalii
17
05 2017
3164

Confirmarea stagiului de către funcţionarii publici

O serie de modificări și completări au fost aprobate la Hotărârea Guvernului nr.412 din 22 aprilie 2004, care se referă la pensiile funcționarilor publici.

Cu începere din iulie in 2017 pentru funcționarii vârsta de pensionare se majorează, anual, până în 2020, cu 6 luni, atât pentru femei cât și pentru bărbați, atingând către anul 2020, 61 ani pentru bărbați și 56 ani pentru femei.
Detalii