14
06 2021
181

Sporirea protecției sociale a unor categorii de cetățeni

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 10 iunie curent este inclus un proiect de hotărâre de Guvern ce are ca scop sporirea protecției sociale a unor categorii de cetățeni.
 
Astfel, persoanele cu dizabilităţi severe imobilizate la pat ar putea beneficia de o alocaţie lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere majorată de la 500 lei până la 80% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă (care, după indexarea de la 1 aprilie 2021, aceasta constituie 1188,05 lei/lunar). Astfel, alocația ar putea fi majorată cu circa 450 lei.


Detalii

22
04 2021
129

Compensații pentru incluziunea persoanelor cu necesități speciale

Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi, 22 aprilie, în prima lectură, proiectul de lege ce conține modificări în acest sens, având ca scop stimularea angajării persoanelor cu necesități speciale.

Documentul prevede majorarea subvenției lunare acordată angajatorului care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri cu necesități speciale, de la 30% la 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, precum și acordarea acestei subvenții tuturor angajatorilor, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică. Această subvenție, potrivit art. 36 din Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, se acordă pe un termen de 6 luni 
Detalii

18
09 2020
304

ANOFM: piața muncii pentru persoanele cu necesități speciale

În primele șase luni ale anului curent au fost angajate în câmpul muncii 80 de persoane cu dizabilități din cele 1034, care erau înregistrate cu statut de șomer și se aflau în căutarea unui loc de muncă, comunică Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Totodată, în scopul creșterii șanselor de ocupare a persoanelor cu dizabilități, au absolvit cursuri de formare profesională 12 persoane, de servicii de ghidare în carieră au beneficiat 115 șomeri din categoria respectivă, iar de servicii de intermediere a muncii - 142.

Detalii
14
08 2020
537

ANOFM : programe de subvenționare a angajatorilor

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că, în scopul angajării  și (re)integrării persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii,  implementează următoarele programe de subvenționare a angajatorilor.

 
 Programul I. Subvenționarea locurilor de muncă

 Agenții economici pot beneficia de subvenții lunare în sumă de 2206,83 lei, mărimea subvenției este egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent.


Detalii
29
11 2019
780

Este stabilit cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu vârsta de până la 23 ani cu dizabilităţi severe

Cuantumul alocaţiei persoanelor cu dizabilităţi severe până la vârsta de 23 de ani va constitui 100% din cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilităţi severe stabilit anual de către Guvern. Executivul a dat aviz pozitiv unei inițiative legislative ce are ca scop sporirea gradului de protecţie socială şi asigurarea incluziunii sociale a acestor persoane.

Astfel, va fi completat art.8 din Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
Detalii
27
09 2019
1040

Unele alocații sociale ar putea fi majorate

Alocația socială de stat pentru persoanele cu dizabilități ar putea fi majorată cu 40%, ceea ce înseamnă dublarea alocației stabilite în momentul de faţă pentru aceste persoane.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are ca scop sporirea gradului de protecție a beneficiarilor de alocații sociale și a nivelului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Astfel, se propune majorarea, de la 40 la 80%, a cuantumului alocației sociale de stat pentru persoanele cu dizabilități (circa 12178 persoane) și majorarea, de la 20 la 50%, a cuantumului alocației pentru persoanele vârstnice (pentru circa 8910 persoane).
Detalii
05
04 2019
635

Un nou serviciu pentru persoanele cu dizabilități

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și a Standardelor minime de calitate a fost aprobat în ședința din 4 aprilie a Guvernului.

Potrivit Regulamentului, serviciul va fi prestat la nivel național de către un prestator public sau privat acreditat în condițiile Legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, care este contractat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Detalii