03
03 2021
124

Rezultatele tratamentelor de conformare voluntară

Serviciul Fiscal de Stat a aplicat, în perioada anului 2020, tratamente de conformare voluntară față de un eșantion selectat de persoane fizice, posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor, care au înregistrat o diferență semnificativă dintre veniturile declarate și ieșiri/intrări de fonduri.
 
Ca rezultat al măsurilor de conformare aplicate față de persoanele fizice selectate, 14 dintre acestea au prezentat declarațiile privind impozitul pe venit, declarând venituri obținute în sumă de 3,8 mil. lei și impozit pe venit în sumă de 520,9 mii lei.

Detalii
26
02 2021
120

(29.1.7.8.5) Se va reține impozitul pe venit la achiziționarea plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzător?

 În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 6% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103, pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.


Detalii
17
02 2021
79

(28.3.44) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA livrarea proprietății gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate?

În conformitate cu art.95 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate, nu constituie obiect impozabil.

    [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2021]

16
02 2021
466

Informația despre împrumuturile primite/rambursate de la persoanele fizice cu dublă cetățenie

Până la expirarea termenului limită de prezentare a Informaţiei privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate  au mai rămas câteva zile, pentru acest raport fiind stabilită data de 25 februarie. Deși aceste date sunt prezentate deja al treilea an, încă mai apar subtilități care urmează a fi luate în calcul la perfectarea formularului respectiv.
 
Astfel, conform art. 22611 alin. (2) pct. 12) din Codul Fiscal, începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător1 cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor fizice care practică activitate independentă (în continuare – întreprinzători) sunt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat,
Detalii
03
02 2021
136

Transferurile de peste hotare în contul persoanelor fizice au sporit

Volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova în anul 2020 a constituit circa $1,487 mld., în creștere cu 21,6% comparativ cu anul 2019 (circa $1,223 mld.), inclusiv cu 3,3% ca urmare a aprecierii EUR față de USD (calcule conform cursurilor oficiale zilnice), comunică Banca Națională a Moldovei. Din suma totală, 83,2% din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani, decontări nete (în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 16,8% au fost transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.
 

Detalii
21
01 2021
357

SFS: rezultatele conformării persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile

Serviciul Fiscal de Stat continuă măsurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile ce țin de obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.
 
Urmare a acțiunilor întreprinse pe parcursul anului 2020, au fost identificate 4644 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile, dintre care 439 nu s-au conformat prevederilor legale, în privința lor fiind calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 260 mii lei, penalități – 13,4 mii lei și amenzi – 74,2 mii lei.

Detalii
21
01 2021
364

(29.1.7.9.4) Se reține oare la sursa de plată impozitul pe venit, potrivit art.90/1 alin.(3/7) sau art.89 din Codul fiscal, din suma achitată de dealerul primar persoanei fizice rezidente la răscumpărarea obligațiunilor de stat ?

Potrivit art.90/1 alin.(3/7) din Codul fiscal băncile, asociațiile de economii şi împrumut, precum şi emitenții de valori mobiliare corporative rețin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente. 

 Deasemenea, conform art.89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art.90, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din plată. 


Detalii
24
12 2020
950

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista contribuabililor mari pentru anii 2021-2022

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre aprobarea Listei contribuabililor mari pentru anii 2021-2022. Procedura și criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare au fost aprobate prin Ordinul SFS nr. 613 din 09.12.2020.

 

De menționat că, o dată la 2 ani, selecția contribuabililor mari se realizează din contribuabilii eligibili, agenți economici persoane juridice și persoane fizice rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi pe parcursul a cel puțin 3 ani și persoane fizice care corespund prevederilor art.5 pct.3) lit. a) din Codul fiscal).


Detalii
14
12 2020
459

(29.1.3.1.39) ONC a făcut o tombolă de vouchere printre clienții săi persoane fizice, care le vor putea folosi la achitarea ratei. Cum se vor contabiliza aceste cheltuieli și dacă vor fi deductibile?

 În conformitate cu art. 5 pct. 38) din Codul fiscal, campanie promoțională este modalitate de promovare a vînzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunţate public şi desfăşurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, cîştiguri, precum şi organizarea de către autorităţi şi instituţii publice a acestor activităţi în alt scop decât cel de promovare a vânzărilor. 


Detalii
26
10 2020
414

(28.27.1) Cine sunt subiecții impunerii cu TVA care urmează să se înregistreze, utilizând serviciul electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md ?

Potrivit prevederilor art.94 lit.d) din Codul fiscal subiecți ai impunerii cu Taxa pe Valoarea Adăugată în Republica Moldova care urmează să se înregistreze utilizând serviciul electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md sunt :

 


Detalii