28
07 2022
1625

Impozitul pe venit achitat de persoanele fizice locatori a sporit cu 20%

În primele 6 luni ale anului 2022, încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile constituie 18,9 mil. lei, în creștere cu 20,1% față de perioada similară a anului precedent, comunică Serviciul Fiscal de Stat.
 
Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada de referință au fost identificate 3048 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.
 
30
05 2022
514

Obligațiile fiscale la transmiterea imobilelor în locațiune prin Booking, Airbnb etc.

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, urmează să-și onoreze obligațiile fiscale aferent veniturilor obținute, reamintește Serviciul Fiscal de Stat.


Conform prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice, inclusiv prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, sunt obligate să depună la Serviciul Fiscal de Stat Declaraţie-Cerere, conform Ordinului SFS nr. 622/2018 (anexa nr. 2), în termen de 7 zile de la transmiterea proprietății imobiliare.


Detalii

20
05 2022
647

Insolvabilitatea persoanelor fizice. Legislația națională vs cea internațională

Situațiile în care persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător intră în incapacitate de plată a obligațiilor asumate prin diferite contracte (de exemplu, cele de împrimut de la peroane fizice și juridice sau de creditare de la instituțiile financiare) sunt destul de frecvente. În acest context, apare întrebarea ce ține de baza legală a insolvabilității acestora și consecințele de neexecutare a obligațiilor de către aceste persoane în Republica Moldova, dar vom prezenta și unele aspecte de reglementare a procedurii de insolvabilitate/ faliment în alte țări.
 


Detalii

18
05 2022
307

Vânzare directă a VMS persoanelor fizice: un nou produs investițional

Conceptul Programului de vânzare directă a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) persoanelor fizice în Republica Moldova a fost aprobat de Executiv în luna septembrie 2021 și prevede că persoanele vor avea acces direct la cumpărarea VMS printr-o platformă electronică, în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice, fără licitații și fără intermediere. În scopul implementării Programului, Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 18 mai, Regulamentul resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Programul de vânzare directă a VMS persoanelor fizice”.
 
Documentul va reglementa crearea unui produs investițional adaptat la cerințele persoanelor fizice în calitate de investitori în VMS,
Detalii
20
04 2022
404

CET18: creșterea și pierderea de capital

În anul 2022 termenul-limită de prezentare de către persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2021 expiră pe data de 3 mai. Pentru simplificarea procesului, P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” în următoarele zile va oferi un șir de informații ce se referă la utilizarea scutirii personale, subiecții și obiectele declarării, modul de prezentare a Declarației etc. Recomandăm zilnic să reveniți pe pagina noastră, deoarece aici veți găsi aspecte extrem de importante ce țin de determinarea venitului impozabil. Astăzi prezentăm Ghidul de informare pentru persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător privind veniturile sub formă de creștere/pierdere de capital, plasat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
19
04 2022
464

CET18: întrebări și răspunsuri

În anul 2022, termenul-limită de prezentare de către contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru perioada fiscală 2021 este data de 3 mai. Tradițional, publicația noastră vine în sprijinul cetățenilor cu recapitularea elementelor de bază ce țin de prezentarea CET18, oferind răspunsuri la unele întrebări.
 

Cine are obligația de a prezenta Declarația CET18?

 


Detalii

11
04 2022
254

Costurile creditelor vor fi plafonate

Băncile, organizațiile de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut, până la încheierea unui contract de credit, vor evalua bonitatea beneficiarului creditului în conformitate cu principiul creditării responsabile, în baza informațiilor primite de la solicitantul creditului, dar și prin verificarea registrelor și sistemelor de informații utilizate la determinarea bonității.
 
Proiectul de lege ce are ca scop sporirea nivelului de protecție atât al consumatorilor, cât și al instituțiilor de creditare, a fost aprobat în lectură finală cu 54 de voturi.


Detalii

10
03 2022
490

Orar extins în perioada prezentării Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit de către persoanele fizice

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 30 aprilie 2022 survine termenul de depunere de către persoanele fizice-cetățeni a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2021.


Reieșind din faptul că, data de 30 aprilie 2022 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2021 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 03 mai 2022.


Detalii
23
02 2022
243

Măsuri pentru diminuarea riscurilor aferente datoriei de stat

Ministerul Finanțelor va selecta și va încheia contractele cu instituțiile financiare specializate care vor asigura intermedierea plasării valorilor mobiliare de stat (VMS) pe piețele externe și cu companiile specializate pentru acordarea asistenței juridice, în vederea diminuării riscurilor aferente datoriei de stat.

 

Autoritatea propune pentru consultări publice proiectul de lege privind modificarea unor acte normative, ce a fost elaborat ca urmare a recomandărilor experților internaționali expuse în cadrul misiunilor de asistență tehnică din partea Fondului Monetar Internațional privind statistica datoriei sectorului public în Republica Moldova, care s-au desfășurat în cadrul
Detalii

16
02 2022
444

OCN: responsabilitate împărțită cu debitorul

Creditarea responsabilă este definită drept activitatea de creditare în cadrul căreia creditorul efectuează o evaluare a bonității debitorului, nu își asumă un risc excesiv de credit, nu permite debitorului să își asume obligații financiare excesive și nu contribuie la acumularea excesivă a gradului de îndatorare a debitorilor.
 
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate de organizațiile de creditare nebancară (OCN), ce are ca scop stabilirea față de OCN înregistrate în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate, a cerințelor de acordare a creditului nebancar și/sau leasing financiar destinate persoanelor fizice consumatori.
 


Detalii