11
03 2021
442

(29.1.10.6) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal?

În conformitate cu art. 20 lit. i) din Codul fiscal, în venitul brut nu se include patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai RM cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art. 901 alin.(31) din Codul fiscal.


Detalii
24
03 2021
1572

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 urmează a fi depusă până la 25 martie

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 până la 25 martie 2021 în mod electronic, conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe  suport de hârtie.
 


Detalii

17
02 2021
112

(28.3.44) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA livrarea proprietății gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate?

În conformitate cu art.95 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate, nu constituie obiect impozabil.

    [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2021]

24
12 2020
1069

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista contribuabililor mari pentru anii 2021-2022

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre aprobarea Listei contribuabililor mari pentru anii 2021-2022. Procedura și criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare au fost aprobate prin Ordinul SFS nr. 613 din 09.12.2020.

 

De menționat că, o dată la 2 ani, selecția contribuabililor mari se realizează din contribuabilii eligibili, agenți economici persoane juridice și persoane fizice rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi pe parcursul a cel puțin 3 ani și persoane fizice care corespund prevederilor art.5 pct.3) lit. a) din Codul fiscal).


Detalii
24
11 2020
896

Dividendele achitate persoanelor juridice, mai „ieftine”

Eliminarea impozitării dividendelor distribuite persoanelor juridice este încă o propunere inclusă în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021. Amintim, legislația fiscală prevede impozitarea dividendelor prin reținerea finală la cota de 6%, în momentul distribuirii acestora indiferent de statutul persoanei beneficiare.
 
Astfel, în cazul distribuirii dividendelor către o persoană juridică de drept privat, aceasta din urmă nu include dividendele în venitul impozabil, dar la o ulterioară distribuire a dividendelor va reține impozitul de 6%.
 

Detalii
12
10 2020
1003

Din Registrul de stat al persoanelor juridice sunt radiate încă 137 întreprinderi

Agenția Servicii Publice a publicat în MO din 9 octombrie 2020 lista a încă 137 de societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată și întreprinderi individuale în privința cărora din oficiu a fost inițiată procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. Totodată, ASP comunică că cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la ASP (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept).  
 
Amintim, legislația în vigoare prevede că persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi se consideră că și-au încetat activitatea și urmează a fi radiați din Registrul de stat de către organul înregistrării de stat, din oficiu, dacă întrunesc anumite condiții:

Detalii
26
08 2020
2130

Contractul de comodat: aspecte fiscale

În ultima perioadă sunt frecvent puse întrebări ce țin de aspectele fiscale ale primirii sau transmiterii în comodat a bunurilor între persoanele juridice. Pentru a răspunde la acestea, propunem o descriere succintă a aspectelor juridice, după care vom reflecta impactul fiscal atât pentru persoana care transmite în comodat un bun, cât și pentru persoana care primește și utilizează în activitatea de întreprinzător un bun luat în comodat.

Detalii
22
08 2020
317

Creditele și depozitele în luna iulie 2020

Banca Națională a Moldovei anunță că în luna iulie 2020, creditele noi acordate au constituit 3 245,2 mil. lei, în creștere cu 13,8% față de luna iulie 2019.

 

Astfel, ponderea creditelor acordate în moneda națională a constituit 72,2%, a creditelor în valută – 25,2%, iar a celor atașate la cursul valutei – 2,6%.

Detalii
27
07 2020
1403

ASP a radiat din Registrul de stat 968 entități

Agenția Servicii Publice a publicat în MO de vineri, 24 iulie 2020, avizul prin care aduce la cunoștință lista persoanelor juridice radiate din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice a căror activitate a fost suspendată. Totodată, ASP comunică că cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice pe adresa: str. A. Pușkin 47, mun. Chișinău. Lista publicată conține denumirile a 968 de societăți comerciale, societăți cu răspundere limitată și  întreprinzători individuali.
 
Amintim, radierea este efectuată în baza prevederilor art. 261 din Legea nr.220-XVI  privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali1.
Detalii