03
01 2022
194

29.1.8.45 Care sunt condițiile de recunoaștere a provenienței din zona economică liberă a mărfurilor (serviciilor) livrate către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export, în scopul aplicării facilităților stabilite la art. 49 lit. a), c) - f) din Codul fiscal?

Potrivit prevederilor pct. 82 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Anexa nr.1 a Hotărîrii de Guvern nr.693/2018, în scopul aplicării art.49 din Codul fiscal, noţiunea de mărfuri (servicii) produse în zona economică liberă corespunde genurilor de activitate pasibile desfăşurării activităţii în zona economică liberă care sînt stabilite la art.6 alin.(10) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.


Detalii
26
08 2021
397

Conceptul serviciului guvernamental de livrare (MDelivery)

Autoritățile publice și prestatorii de servicii publice ar putea beneficia de o soluție software modernă, care urmează a fi utilizată în calitate de mecanism unic de livrare fizică a rezultatelor prestării serviciilor publice către persoane fizice și juridice.

Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 25 august curent, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de livrare (MDelivery).


Detalii

13
08 2021
671

Inițiativa legislativă cu privire la modificarea Codului fiscal

Inițiativa legislativă lansată de un grup de deputați prevede introducerea cotei zero a impozitului pe venit pentru persoanele juridice, gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) şi întreprinzătorii individuali cu condiţia că venitul obţinut va fi direcţionat spre investiţii în dezvoltarea producției proprii (lucrări, servicii). Aceasta, în opinia autorilor, va crea condiţii pentru atragerea investițiilor și relansarea economică, va asigura achiziţionarea, repararea, modernizarea fondurilor fixe, majorarea activelor curente în scopul creşterii volumului de producţie şi/sau producere a unor noi tipuri de produse, lucrări, servicii.


Detalii

28
05 2021
518

Impozitul pe venit: SFS a prezentat rezultatele anului 2020

Suma impozitului pe venit declarat spre plată în buget de contribuabilii persoane juridice pentru anul 2020 constituie 3,76 mld. lei, fiind în scădere față de anul 2019, când aceasta a constituit 4,18 mld. lei. Cea mai mare pondere a impozitului pe venit declarat provine din domeniul comerțului – 36%, iar cea mai mică – din agricultură și silvicultură (4%).


Serviciul Fiscal de Stat a recepționat de la agenții economici 102 140 declarații privind impozitul pe venit pentru anul 2020, cu 2940 mai multe comparativ cu anul 2019, când au fost înregistrate 99 200 declarații, potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței de presă susținute, pe 28 mai, de directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța.


Detalii

11
03 2021
738

(29.1.10.6) Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice sau altor persoane decît celor menționate în art. 36 alin. (2) din Codul fiscal?

În conformitate cu art. 20 lit. i) din Codul fiscal, în venitul brut nu se include patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai RM cu titlu de donaţie sau de moştenire, cu excepţia donaţiilor efectuate conform art. 901 alin.(31) din Codul fiscal.


Detalii
24
03 2021
2297

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 urmează a fi depusă până la 25 martie

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 până la 25 martie 2021 în mod electronic, conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe  suport de hârtie.
 


Detalii

17
02 2021
343

(28.3.44) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA livrarea proprietății gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate?

În conformitate cu art.95 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională conform legislaţiei, a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate, nu constituie obiect impozabil.

    [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare de la data 01.01.2021]

24
12 2020
1484

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Lista contribuabililor mari pentru anii 2021-2022

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre aprobarea Listei contribuabililor mari pentru anii 2021-2022. Procedura și criteriile de determinare a statutului de contribuabil mare au fost aprobate prin Ordinul SFS nr. 613 din 09.12.2020.

 

De menționat că, o dată la 2 ani, selecția contribuabililor mari se realizează din contribuabilii eligibili, agenți economici persoane juridice și persoane fizice rezidenți ai Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi pe parcursul a cel puțin 3 ani și persoane fizice care corespund prevederilor art.5 pct.3) lit. a) din Codul fiscal).


Detalii
24
11 2020
1195

Dividendele achitate persoanelor juridice, mai „ieftine”

Eliminarea impozitării dividendelor distribuite persoanelor juridice este încă o propunere inclusă în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021. Amintim, legislația fiscală prevede impozitarea dividendelor prin reținerea finală la cota de 6%, în momentul distribuirii acestora indiferent de statutul persoanei beneficiare.
 
Astfel, în cazul distribuirii dividendelor către o persoană juridică de drept privat, aceasta din urmă nu include dividendele în venitul impozabil, dar la o ulterioară distribuire a dividendelor va reține impozitul de 6%.
 

Detalii