19
11 2019
374

Petiția în adresa SFS de peste hotarele Republicii Moldova

Conform art. 9 din Codul administrativ (CA), prin petiţie, în sensul acestui Cod, se înţelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorităţi publice de către o persoană fizică sau juridică.

Conform art. 75 din CA, petiţia trebuie să conțină următoarele elemente:
a) numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului;
b) domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
c) denumirea autorităţii publice;
Detalii
13
07 2019
281

Petițiile adresate SFS

Pe parcursul lunilor aprilie-iunie ale anului curent, conducerea Serviciului Fiscal de Stat a primit în audiență 171 de persoane, potrivit datelor privind funcționarea sistemului de petiționare publicate de SFS. Pentru comparație, în aceeași perioadă a anului 2018 în audiență au fost primite 206 persoane, iar în anul 2017 – 173 persoane.

În trimestrul II al anului 2019, Direcția securitate internă și anticorupție a SFS a recepționat spre examinare 12 petiții, cereri și sesizări, mai puține decât au fost înregistrate în aceeași perioadă a anului 2018, când au fost primite 34 de petiții sau față de perioada similară din 2017, când au fost recepționate 21 de adresări.
Detalii
04
07 2019
676

Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor va fi completat

Serviciul Fiscal de Stat a plasat pentru consultări publice proiectul modificărilor și completărilor ce urmează a fi aprobate în Ordinul nr.93 privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat din 1 martie 2019.

Amintim că Ordinul SFS nr.93 a intrat în vigoare la 1 aprilie 2019. Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor stabilește o procedură clară de depunere, recepționare și examinare a petițiilor, indicând drepturile și obligațiunile părților implicate în proces.
Detalii
21
05 2019
373

Petițiile depuse către SFS în trimestrul I al anului curent

În primul trimestru al anului curent, au fost primite în audiență de către conducerea Serviciului Fiscal de Stat 166 de persoane, potrivit datelor informative privind funcţionarea sistemului de petiţionare. Comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, numărul acestora a crescut cu 17, în primul trimestru din 2018 fiind primiți în audiență 149 de contribuabili.

Totodată, în perioada lunilor ianuarie-martie 2019, în adresa Direcţiei securitate internă şi anticorupţie a SFS au parvenit 9 petiții, în scădere cu 50 comparativ cu primele trei luni ale anului 2018, în care au fost primite spre examinare 59 de petiții.
Detalii
29
03 2019
1204

Regulamentul cu privire la depunerea petițiilor la SFS

La 1 aprilie 2019 va intra în vigoare Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor, aprobat prin Ordinul nr.93 al Serviciul Fiscal de Stat din 1 martie curent. Documentul stabilește o procedură clară de depunere, recepționare și examinare a petițiilor, indicând drepturile și obligațiunile părților implicate în proces.

Astfel, prin petiție se subînțelege orice cerere, sesizare sau propunere, inclusiv o cerere prealabilă depusă de către petiționar, prin care acesta solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative, semnalează o problemă de interes personal sau public și se urmărește realizarea de către SFS a unor acțiuni de interes public.
Detalii
31
10 2018
481

APCSP: controlul de stat bazat pe încrederea consumatorilor

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a recepționat în anul curent peste 1200 de petiții, ceea ce demonstrează că încă mai avem de lucru la respectarea prevederilor legislației în domeniul protecției consumatorilor, precum şi la controlul de stat privind corespunderea produselor şi a serviciilor plasate pe piață, dar și că cetățenii sunt activi și au încredere în atribuțiile Agenției.

Din cele 1212 petiții înregistrate în perioada de referință, APCSP a examinat 766 dintre ele, 303 au fost readresate, conform competențelor, altor autorități,
Detalii
21
07 2014
1911

CNAM lansează serviciul „Petiţii on-line”

Un serviciu pentru depunerea on-line a petiţiilor este lansat astăzi, 18 iulie, de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). Noua aplicaţie vine să ajute beneficiarii sistemului AOAM la expedierea petiţiilor şi recepţionarea răspunsurilor la acestea într-un mod cât mai rapid şi comod, fără a fi nevoie să se deplaseze la sediul CNAM sau la oficiul poştal.
Detalii
17
11 2011
2243

Natalia Lișița: Petiţii şi ... petiţii

Petiţiile sunt o formă democratică de comunicare între cetăţean şi autoritate, deseori cererea sau scrisoarea fiind ultima soluţie pentru cel neîndreptăţit.

Atît Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS), cît şi inspectoratele fiscale de stat teritoriale sunt „bombardate” zilnic cu zeci de cereri, sesizări, sugestii şi reclamaţii, multe fiind însă anonime.
Detalii