18
06 2021
90

ANOFM: piața muncii în luna mai

Pe parcursul lunii mai Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a plasat în câmpul muncii 693 de șomeri, iar în primele cinci luni – 3389 persoane, potrivit Raportului statistic al Agenției pentru luna precedentă. Per total, de la începutul anului în calitate de șomeri au fost înregistrate 15937 de persoane, dintre care doar pe parcursul lunii mai acest statut a fost obținut de 2052  persoane. Totodată, numărul locurilor vacante la finele lunii mai curent a constituit  8747.
 
Potrivit Raportului, de la începutul anului curent de servicii de intermediere a muncii au beneficiat în total 13563 de persoane, iar de servicii de informare - 43051.


Detalii

03
06 2021
203

Piața muncii: locuri de muncă propuse de ANOFM

La 31 mai curent în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă erau înregistrate 7819 locuri de muncă vacante. Pentru comparație, la 1 iunie 2020 angajatorii declarau 8963 locuri de muncă libere. Potrivit datelor, cele mai multe locuri vacante sunt înregistrate în mun. Chișinău – 3284 și în Bălți – 1025, iar cele mai puține – în Criuleni (23) și în Dubăsari (22).
 
Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 1902 locuri de muncă vacante, constituind circa 24% din numărul total.


Detalii

25
05 2021
159

Joboteca: pregătirea tinerilor pentru piața muncii

Ieri, 24 mai, în Republica Moldova a fost lansat proiectul pilot de pregătire a tinerilor pentru piața muncii – Joboteca, implementat de Fundația „Terre des hommes” în Moldova, cu sportul Delegației UE în RM și al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.Proiectul va fi implementat pe parcursul a trei ani, având ca scop facilitarea accesului tinerilor la oportunități de formare și a stimula participarea acestora în procesul de luare a deciziilor, sporindu-le accesul la piața muncii din Republica Moldova.


Detalii

19
03 2021
258

Învățământul dual și prognoza pieței muncii, în atenția autorităților

Învățământul dual este o formă alternativă în cadrul sistemului de învățământ profesional tehnic și se organizează prin acordarea instruirii teoretice și a celei practice în cadrul instituției de învățământ profesional tehnic și al agentului economic, cu utilizarea mijloacelor acestuia, în vederea obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe. Totodată, învățământul dual poate fi o soluție la depășirea problemei lipsei forței de muncă în întreprinderi.


Detalii

12
03 2021
268

Forța de muncă la sfârșitul anului 2020: ocuparea, munca nedeclarată, impactul pandemiei

În trimestrul IV al anului 2020,  forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova care include atât populația ocupată, cât și șomerii, a constituit 877,4 mii persoane, fiind în descreștere cu 1,2% față de trimestrul IV din anul 2019, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, populaţia ocupată a constituit 845,6 mii persoane, mai puțin cu 0,5% față de trimestrul IV 2019. Datele arată că în sectorul agricol au activat 165,4 mii persoane sau 19,6% din total, în timp ce numărul persoanelor ocupate în industrie a fost de 123,5 mii, în creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut cu 1,2%,
Detalii
03
02 2021
257

Perspectivele pieței muncii în anul 2021

Grupul tehnic al Observatorului pieței muncii pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a prezentat datele preliminare ale sondajului Prognoza pieței muncii și Barometrului profesiilor pentru 2021, inclusiv pe regiuni. Datele au fost obținute în urma chestionării unui eșantion de 2949 angajatori din diverse ramuri ale economiei naționale, din care 74,3% din sectorul privat, 18,7% din sectorul public şi 7% altă formă de proprietate, ponderea cea mai mare constituind angajatorii cu un număr mai mic de 50 angajați (cca 68%). Sondajul a fost efectuat în perioada 18 noiembrie - 24 decembrie 2020.
 

Detalii
27
01 2021
253

Asigurarea calității serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă

Acțiunile suplimentare ce au ca scop facilitarea implementării Legii 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, precum și sporirea calității serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă prestate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea aplicării noilor prevederi adoptate prin Legea nr.137/2020 au fost examinate  în cadrul unei ședințe a Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 

Detalii
14
01 2021
325

Piața muncii, la început de an

În baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de 11 ianuarie 2021 erau înregistrate 4867 de locuri de muncă vacante, dintre care 1549 în mun.Chișinău. În mun. Bălți agenții economici declară 905 locuri vacante, iar în UTAG – 76. Cel mai mic număr de locuri vacante este înregistrat în or. Drochia – 8.
 
Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 1263 de locuri de muncă vacante, constituind circa 26% din numărul total de locuri vacante. Pe piața muncii sunt 61 de locuri libere pentru specialiștii în activitatea financiară, economică sau comercială.
Detalii
04
01 2021
455

Piața muncii, la sfârșit de an

Anul 2020 s-a încheiat cu 5933 locuri de muncă vacante disponibile la 28 decembrie, comunică Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri vacante sunt înregistrate în mun. Chișinău – 2060, iar cele mai puține în Drochia – 10. În UTAG sunt declarate 128 locuri vacante.Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 1429 locuri de muncă vacante, ceea ce reprezintă circa 24% din numărul total de locuri vacante.


Detalii
15
12 2020
462

Statul, angajatorul și angajatul: colaborare reciproc avantajoasă

Piața muncii din Republica Moldova simte o lipsă de cadre bine instruite, iar autoritățile sunt în căutare de noi mecanisme pentru facilitarea angajării în câmpul muncii. Totodată, începând cu anul 2019, este implementat un nou cadru legislativ privind promovarea ocupării forței de muncă, cu măsuri noi aliniate practicilor comunitare ce sunt destinate atât șomerilor, cât și agenților economici.
 
Astăzi, 15 decembrie, pe platforma Consiliului Economic s-a desfășurat un webinar dedicat comunității de afaceri, în cadrul căruia reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au vorbit despre mecanismele de susținere financiară oferite de stat antreprenorilor la crearea locurilor noi de muncă și la ocuparea acestora.

Detalii