21
07 2021
86

Piața de capital în semestrul I

Valoarea celor 12 emisiuni de valori mobiliare realizate în primulele șase luni ale anului curent a constituit 30,44 mil. lei, comunică Comisia Națională a Pieței Financiare.
 
În luna iunie curent în Registrul emitenților de valori mobiliare au fost înregistrate 2 emisiuni de valori mobiliare în valoare de 7,8 mil. lei, cu 0,14 mil. lei sau cu 1,76% mai puțin comparativ cu luna iunie 2020.
 

Datele mai denotă că, în semestrul I, fluxul de investiții străine a constituit 5,7 mil. lei, ceea ce reprezintă 18,72% din totalul emisiunilor de acțiuni, comparativ cu lipsa acestora în anul 2020.


Detalii

11
12 2020
447

Alinierea sectorului de asigurări la practicile și normele europene: noi principii, reglementări, cerințe

În Republica Moldova, o dezvoltare semnificativă a sectorului de asigurări a început din anul 1993, odată cu adoptarea primei legi în domeniu. Pe parcursul anilor, acest sector a suferit modificări și perfecţionări, devenind o importantă componentă economică. Atât activitatea, cât și numărul participanţilor pieţei de asigurări din RM a înregistrat în timp fluctuaţii semnificative rezultate de schimbarea cadrului regulator. Odată cu instituirea, prin Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Legea nr. 407/2006), a noilor reguli pe piaţa de asigurări, în special a cerinţelor privind capitalul minim și rezervele obligatorii, numărul companiilor de asigurări s-a redus considerabil ca rezultat al imposibilității de conformare a unora dintre companii la cerința de majorare a capitalului social până la nivelul minim de 15 mil. lei, pentru asigurătorii care practică activitate în categoria „asigurări generale”, și 22,5 mil. lei, pentru cei care practică activitate în categoria „asigurări de viaţă”. Astfel, dacă în anul 2006, în RM activau 321 entități de asigurare, atunci în momentul actual pe piață, conform informațiilor oficiale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), sunt înregistrate 12 companii2.


Detalii
27
02 2020
375

Piața de capital în luna ianuarie 2020

În luna ianuarie 2020 pe piața de capital reglementată au fost efectuate 38 tranzacții în volum de 12,79 mil. lei raportate la 0,03 mil. valori mobiliare, potrivit Buletinului lunar publicat de Comisia Națională a Pieței Financiare.

În structura tranzacțiilor, ponderea maximă revine celor de vânzare-cumpărare în volum de 12,45 mil. lei, ceea ce reprezintă 97,34 % din totalul operațiunilor înregistrate. Totodată, costul tranzacțiilor efectuate prin intermediul licitațiilor cu strigare constituie 0,34 mil. lei sau 2,66 % din volumul valorilor mobiliare tranzacționate pe piața reglementată.
Detalii
16
01 2020
492

Piața de capital: retragerea licenței

Dacă licența de desfășurare a activității pe piața de capital a fost retrasă în baza deciziei Comisiei Naţionale a Pieței Financiare, în baza hotărârii definitive și irevocabile a instanţei de judecată sau, în cazul băncilor comerciale, în baza deciziei Băncii Naționale, persoana nu mai are dreptul să solicite o altă licență sau autorizație pentru desfășurarea activității pe piața de capital.

Prevederea se conține într-un proiect de lege ce stipulează modificarea Legii privind piața de capital.
Detalii
15
01 2020
681

Piața de capital: auditul în scop de supraveghere

Persoanele licențiate și autorizate care prestează servicii sau desfăşoară activităţi pe piaţa de capital vor fi supuse unui audit în scop de supraveghere. Acesta presupune efectuarea periodică a auditului sistemelor informaționale și efectuarea verificării corespunderii cerinţelor aferente normelor de prudenţă fiecărui gen de activitate în parte potrivit licenţelor şi autorizaţiilor deţinute, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital.
Detalii
03
01 2020
13418

Cele 37 principale modificări operate în Codul fiscal

Din 1 ianuarie 2020, sunt puse în aplicare o serie de legi, prin care au fost operate modificări asupra Codului fiscal (CF):
— Legea nr.171 din 19.12.2019;
— Legea nr.170 din 19.12.20191;
— Legea nr.122 din 16.08.2019;
— Legea nr.115 din 15.08.2019.

Necesitatea de modificare a CF derivă din necesitatea perfecţionării şi ajustării legislaţiei fiscale la evoluţia proceselor economice şi sociale, precum şi din necesitatea asigurării veniturilor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor.
Detalii
25
10 2019
495

Fluxul de investiții pe piața de capital

În ianuarie – septembrie 2019, fluxul de investiții străine a constituit 20,44 mil. lei sau 12,03% din totalul emisiunilor de acţiuni. Volumul investițiilor străine înregistrat în primele 9 luni ale anului curent a crescut cu 3,15 mil. lei sau cu 18,22% față de aceeași perioada a anului precedent, potrivit raportului Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

În luna septembrie 2019, în Registrul de stat al valorilor mobiliare au fost înregistrate 3 emisiuni suplimentare de acțiuni în valoare de 15,09 mil. lei, în creștere cu 15,07 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Detalii
24
09 2019
493

Analiști financiari cu titlu CFA împărtășesc la Chișinău experiența dezvoltării piețelor de capital și a implementării excelenței profesionale în domeniu

Peste 100 de oficiali, analiști financiari externi, bancheri, oameni de afaceri, parteneri de dezvoltare, experți independenți s-au reunit marți, 24 septembrie 2019, la Chișinău pentru a aborda perspectivele de dezvoltare a pieței financiare în Republica Moldova.

Organizatorii conferinței „Dezvoltarea instrumentelor financiare în Republica Moldova”, Banca Națională a Moldovei (BNM) și CFA Society Romania, și-au propus să facă un schimb de experiență între investitorii profesionali din Republica Moldova și cei de peste hotare, cu scopul de a sprijini dezvoltarea pieței financiare și de a implementa excelența profesională în sectorul financiar din Republica Moldova.
Detalii
25
06 2019
483

Piața de capital în luna mai 2019

În luna mai 2019, în Registrul de stat al valorilor mobiliare au fost înregistrate trei emisiuni – una de constituire (în valoare de 0,06 mil. lei) și două suplimentare (în valoare de 47,58 mil. lei). Totodată, volumul emisiunilor de acţiuni în mai 2019 s-a majorat comparativ cu aceeași lună a anului precedent cu 14,47 mil. lei, potrivit datelor publicate de Comisa Națională a Pieței Financiare.

Totodată, în primele cinci luni ale anului curent au fost realizate opt emisiuni de valori mobiliare în valoare totală de 61,94 mil. lei, ceea ce constituie o descreștere cu 318,26 mil. lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Detalii
19
11 2018
549

Comitetul Național de Stabilitate Financiară: „execută sau explică”

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (cu funcții de președinte), ministrul Finanțelor, ministrul Economiei și Infrastructurii, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare și directorul general executiv al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar vor fi membri ai Comitetului Național de Stabilitate Financiară.

Legea nr. 209 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară (CNSF) din 12 octombrie curent a fost publicată vineri, 16 noiembrie, în Monitorul Oficial al RM. Documentul stabilește CNSF este o structură de cooperare interinstituțională, fără personalitate juridică, care reprezintă autoritatea națională macroprudențială desemnată,
Detalii