15
08 2018
372

Profitul societăților de asigurări din Moldova, în scădere

Conform datelor făcute publice de către Comisia Națională pentru Piața Financiară, profitul societăților de asigurări din Moldova (înainte de impozitare) în prima jumătate a anului 2018 a constituit 8,37 mil. lei, de 4 ori mai puțin decât în aceeași perioadă din 2017 (33,97 mil. lei).
Detalii
19
06 2018
332

Banca Naţională a Moldovei raportează pierderi

Banca Națională a Moldovei înregistrează pierderi pentru al doilea an consecutiv. La 31 decembrie 2017 BNM a înregistrat о pierdere totală în valoare de 95,3 mil. lei. Oricum, suma este mai mică decât în anul 2016, când pierderile Băncii Naţionale au depăsit 262 mil. lei.

Pierderile a fost determinate de evoluţii cu impact semnificativ, se spune în raportul anual al băncii pentru anul 2017, printre care sunt enumerate:
Detalii
19
04 2018
713

Despre prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică în cazul veniturilor obținute din mai multe surse

În perioada 2017 o persoană fizică cetățean a obţinut venituri sub formă de salariu doar de la entitatea „X” SRL și venit din înstrăinarea unoractive de capital care au fost comercializate la un preţ ce nu depăşeşte prețul cu care acestea au fost achiziționate anterior. Urmează de stabilit dacă în cazul dat cetățeanul este obligat să prezinte declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.
Detalii
04
04 2018
1227

Reportarea pierderilor pe perioade fiscale

Întreprinderea a suportat pierderi fiscale:
— în anul 2015 – suma de 3 mil. lei,
— în anul 2016 – suma de 2,5 mil. lei.
În anul 2017 a obţinut venit impozabil în sumă de 7,5 mil. lei.
În ce volum pierderile fiscale din perioadele anilor 2015 — 2016 vor fi acoperite din contul venitul impozabil al anului 2017 ?

Detalii
04
01 2018
4245

Deducerea amortizării mijloacelor fixe

În Monitorul Oficial, nr. 464-470 din 29 decembrie 2017 a fost publicată Legea nr.288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care sunt operate modificări și completări ale Codului fiscal.
Detalii
30
11 2017
2985

Reportarea pierderilor în scopuri fiscale

Cum vor fi reportate pierderile în scopuri fiscale aferente perioadelor de până la 2016?

În scopuri fiscale pierderile apar ca rezultat al depășirii cheltuielilor legate de activitatea de întreprinzător recunoscute în scopuri fiscale asupra venitului obținut din desfășurarea acestei activități.
Detalii
22
11 2017
608

Expert-Grup: Costul corupţiei în Republica Moldova

Comentariul prezintă o analiză sumară a costurilor de corupţie în Republica Moldova, având la bază meta analizele disponibile. Pierderile anuale aduse Republicii Moldova de pe urma actelor de corupţie se cifrează în intervalul 8%-13% din Produsul Intern Brut sau de circa 11,8-17,7 mlrd. lei pentru anul 2016. Aceste sume depășesc toate cheltuielile din 2016 pentru toţi pensionarii și pentru indemnizaţiile de asistenţă socială.
Detalii
17
11 2017
811

Încă două instituții vor fuziona

Întreprinderea de Stat „Pentru exploatarea clădirilor” va fi reorganizată prin fuziune cu Instituția publică Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova. Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 15 noiembrie.
Detalii
20
10 2017
482

ANSA: Demersul importatorilor de a majora cota de import a cărnii de porc din UE este nejustificat

Declarația a fost făcută de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi, la o reuniune a producătorilor şi procesatorilor de carne cu participarea reprezentanţilor Ministerelor Economiei, Agriculturii, Dezvoltării Teritoriale şi Mediului, dar şi a Asociaţiilor de profil.
Detalii
04
10 2017
813

Tariful actual pentru serviciul de alimentare cu apă caldă nu reflectă cheltuielile reale

Codul practic ce stabileşte norme şi reguli pentru elaborarea metodologiei efective de determinare a consumului neînregistrat şi a pierderilor de apă la transportare, distribuire şi depozitare în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii