16
01 2019
425

CNAM: plățile în avans pentru luna ianuarie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a efectuat plăţi în avans pentru luna ianuarie curent în volum de circa 52,3 mil. lei. Astfel, 206 prestatori de asistenţă medicală primară, asistenţă medicală specializată de ambulator şi îngrijiri medicale la domiciliu au primit plăţile în avans.

Acestea sunt efectuate pentru a facilita acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi de a asigura acoperirea cheltuielilor destinate salarizării cadrelor medicale.
Detalii
07
12 2018
244

CNAM a efectuat plăţile în avans pentru luna decembrie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat săptămâna curentă instituţiilor medicale plăţile în avans pentru luna decembrie. Volumul acestora constituie circa 380 mil. lei.

Plăţile în avans sunt efectuate pentru a facilita acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate, în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se spune În comunicatul CNAM.
Detalii
03
10 2018
265

CNAM a efectuat transferul plăților în avans

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că a transferat instituţiilor medicale plăţile în avans pentru luna curentă. Potrivit informației, volumul acestora constituie circa 395 mil. lei.

Plăţile în avans sunt efectuate pentru a facilita acordarea continuă a asistenţei medicale populaţiei asigurate, în volumul şi de calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Detalii
12
04 2016
709

Explicații privind unele prevederi din proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”

referitor la noutatea difuzată anterior

Urmare interpretării în contradictoriu a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, Agenția Turismului prezintă următoarele explicații.
Detalii
21
01 2015
1673

Cum se va reflecta în Declarația privind T.V.A. plata prealabilă (în avans) primită pentru o livrare efectuată pe teritoriul țării, dacă aceasta este efectuată în valută străină?

Modul de completare a Declaraţiei privind T.V.A., inclusiv în cazul primirii plății anticipate (în avans) pentru livrări, este aprobat conform Ordinului IFPS nr. 1164 din 25.10.2012.

Astfel, potrivit modului stabilit de completare a Declaraţiei privind T.V.A., în Declarația privind T.V.A. se reflectă plățile anticipate (în avans) primite pentru livrările impozitate la cota standard (boxele 1 și 2) și la cota redusă a T.V.A. (boxele 3 și 4), efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, și suma T.V.A. aferentă acestora.
Detalii
05
11 2013
2235

Rugăm să ni se explice modul de completare a Declaraţiei privind T.V.A., şi anume a boxelor 1, 2 şi 11 pct. 1, în cazul primirii a plăţilor sub formă de avans în luna octombrie, pentru care livrarea se va efectua în altă perioadă fiscală (noiembrie)?

Conform prevederilor capitolului I din Ordinul IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind T.V.A. şi a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A. nr. 1164 din 25.10.2012, Declaraţia privind T.V.A. se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr. 1 la acest ordin în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor.
Detalii