15
01 2019
4111

Registrul codurilor IBAN

Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019 a fost aprobat prin Ordinul nr.205 din 21 decembrie 2018, documentul fiind publicat în MO.

Acesta prevede că, în scopul asigurării controlului corectitudinii încasărilor la bugetul public național, este utilizat Registrul codurilor IBAN, care sunt generate și actualizate de către Ministerul Finanțelor (încasările la bugetul public national). Registrul conţine codurile IBAN de încasări ale bugetului de stat, bugetelor locale (nivelul I si nivelul II), BASS și FAOAM.

Ministerul Finanțelor transmite Registrul codurilor IBAN Băncii Naţionale a Moldovei şi prestatorilor de servicii de plată, Serviciului Fiscal de Stat,
Detalii
03
01 2018
1369

CNPF stabileşte taxele pentru 2018

Veniturile Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2018 au fost stabilite în sumă de27 282,8 mii lei, iar cheltuielile – 30 793,4 mii lei. Mărimea deficitului va constitui 3 510,6 mii lei, iar finanțarea lui se va efectua din contul soldului disponibil la situația din 31 decembrie 2017.
Detalii
15
11 2017
355

4. (29.6.13) Care prevederi fiscale se vor aplica la trecerea de la regimul aplicabil rezidenților parcurilor IT la regimul standard de impozitare?

Odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației (art. 375 alin. (1) din Codul fiscal).
Detalii
24
10 2017
672

ANRCETI a stabilit cuantumul plăților pentru furnizori de comunicații poștale şi electronice

În ultima ediție a Monitorului Oficial (nr. 354 -370 din 20.10. 2017) sunt publicate două decizii ale Consiliului de Administrație a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației(ANRCETI),importante pentru furnizorii de comunicații poștale și electronice.
Detalii
09
10 2017
507

Deficitul de colectare a TVA în România, cel mai mare din UE

România rămâne statul membru al Uniunii Europene care înregistrează cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2%, aceasta traducându-se într-o sumă neâncasată de aproximativ 7,7 mld. euro, se arată într-un comunicat al PwC, care citează un studiu al Comisiei Europene.

„Pentru a pune lucrurile în context, suma necolectată din TVA este mai mare decât alocările bugetare ale României în anul 2017 pentru educație, investiții în infrastructură sau sănătate”, declară Daniel Anghel, lider impozite și taxe indirecte PwC Europa Centrală și de Est.
Detalii
02
10 2017
2128

Calcularea dobânzilor pentru plata cu întârziere a plăţilor salariatului

Cum se calculează dobînda de întârziere în caz de reţinere, din vina angajatorului, a plăţilor datorate salariatului? Care este cuantumul şi de către cine urmează să fie stabilite în cazul în care plăţile datorate nu sunt achitate până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile de către instanţa de judecată şi de către cine urmează să fie calculată dobânda de întârziere după pronunţarea instanţei de judecată în cazul în care angajatorul nu achită în termen suma stabilită de către instantă?
Detalii
31
07 2017
2357

Plăţi stimulatorii pentru funcționarii publici

Cancelaria de Stat a expus pentru consultări publice un proiect privind modificarea și completarea unor decizii ale Executivului, în vederea asigurării traducerii în fapt a Art.II din Legea nr.297 pentru modificarea unor acte legislative. Scopul proiectului este sporirea motivării funcționarilor publici pentru obținerea unor rezultate optime în muncă la nivel de autoritate publică (subdiviziune), care va fi atinsă prin acordarea diferențiată a plăților de stimulare.
Detalii