05
04 2022
242

Majorarea plafonului deductibil al unor cheltuieli

Limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor ar putea spori de 35 de lei până la 65 lei (în ambele cazuri, fără TVA) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator/beneficiarul de lucrări pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor şi numărul de angajaţi/zilieri transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor/zilierilor, prevede proiectul noii redacții a pct. 34 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.693/2018.


Detalii

02
08 2017
916

Ocuparea forței de muncă – Strategie naţională

Crearea oportunităților de angajare formală, nondiscriminatorie și productivă, dezvoltarea capitalului uman pentru șanse sporite la angajare, o mai bună guvernare a pieței muncii și valorificarea potențialului pentru dezvoltare durabilă – acestea sunt cele patru priorități ale Planului național de acțiuni pe anul curent pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă 2017-2021.
Detalii