15
01 2019
101

CNPF va elabora proiectul legii privind pensiile facultative

Pentru anul 2019, volumul emisiunilor de valori mobiliare este preconizat la 400 mil. lei, pentru anul 2020 acest indicator este prognozat la 500 mil. lei. În anul 2021, volumul emisiunilor de valori mobiliare ar putea atinge cifra de 550,0 mil. lei, iar, către 2022, acesta ar putea creșe până la 600 mil. lei.

Totodată, în anul 2019 volumul tranzacțiilor mobiliare ar putea atinge nivelul de 800 mil. lei, iar în următorii ani se preconizează creșterea până la 900,0 mil. lei în 2020, 1000 mil. lei în 2021 și 1100 mil. lei în 2022.

Indicatorii respectivi sunt incluși în Strategia de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2018-2022.
Detalii
06
12 2018
156

Înăsprirea amenzilor pentru utilizarea frauduloasă a resurselor naturale

Guvernul a aprobat în ședința de ieri Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii pentru anii 2018-2020. Acesta conține peste 30 de acțiuni ce vor fi implementate din mijloace bugetare și din asistență externă din partea Agenției de cooperare Internațională a Germaniei, Agenției Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenției Austriacă pentru Dezvoltare.

Astfel, se preconizează reorganizarea și reformarea agențiilor „Moldsilva” și „Apele Moldovei”, precum și a întreprinderilor de stat fondate de acestea în vederea delimitării clare a funcțiilor de protecție a resurselor naturale de cele de valorificare economică a acestora.
Detalii
29
11 2018
94

Guvernarea deschisă: Planul de acțiuni pentru următorii doi ani

Sporirea accesului la informație privind activitatea Guvernului, îmbunătățirea cooperării cu societatea civilă, responsabilizarea administrației publice și modernizarea serviciilor publice sunt cele 4 obiective ale Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020. Documentul a fost aprobat ieri de Guvern.

Planul conține 6 acțiuni și circa 30 de sub-acțiuni, printre care: publicarea pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor a bugetului pentru cetățeni după adoptarea în Parlament a Legii bugetului și a raportului privind executarea acestuia, precum și publicarea pe paginile oficiale ale autorităților publice a informației privind planificarea şi executarea bugetelor și achiziţiile publice.
Detalii
16
11 2018
121

Managementul integrat al frontierei de stat are strategie și plan de acțiuni

Guvernul a adoptat proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia.

Scopul Strategiei este oferirea unei clarități în aplicarea și dezvoltarea ulterioară a managementului integrat al frontierei de stat în Republica Moldova, corelat cu ultimele evoluții la nivel internațional și cu cele mai bune practici în domeniu.
Detalii
25
10 2018
146

Finanțarea domeniilor cercetării și inovării

Autoritățile vor elabora o metodologie de finanațare instituțională în domeniul cercetării și inovării. Acțiunea este prevăzută în Planul de acțiuni pentru implementarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2019 – 2022, propus spre consultare de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Programul are drept scop majorarea eficienței sistemului național de cercetare-inovare și asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe obținute în baza cercetărilor și aplicarea acestora în vederea sporirii competitivității economiei naționale și a nivelului general de bunăstare.
Detalii
18
10 2018
176

Plan de acțiuni anticorupție în domeniul agroalimentar

Autoritățile continuă elaborarea planurilor de acțiuni pentru următorii doi ani, scopul cărora este combaterea corupției. În acest sens, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului propune spre consultare Planul sectorial anticorupție în domeniul agroalimentar pentru anii 2018-2020.

Acesta conține 36 de acțiuni, implementarea cărora va fi efectuată din contul mijloacelelor bugetare ale instituțiilor implicate, a ministerului de resort, Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură și Agența Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și din surse extrabugetare.
Detalii
15
10 2018
179

Plan anticorupție în domeniul sănătății

Autoritățile vor elabora și aproba, în trimestrul II al anului 2019, un Raport de licitații pentru achiziții publice centralizate în sănătate. Măsura face parte din Planul sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2018-2020, publicat în Monitorul Oficial din 12 octombrie 2018.

Planul conține circa 40 de acțiuni și are drept scop îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de sănătate, a calităţii serviciilor prestate de instituţiile medicale şi eficienţei utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Detalii
13
09 2018
292

Acțiunile anticorupție în domeniul sănătății, aprobate

Autoritățile și-au propus îmbunătățirea accesului populației Republicii Moldova la servicii de sănătate, a calității serviciilor prestate de instituțiile medicale și eficienței utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM), prin asigurarea unui proces decizional transparent.

În acest sens, Guvernul a aprobat ieri proiectul Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020.
Detalii
13
09 2018
193

Guvernarea deschisă. Plan de acţiuni

Autoritățile își doresc să sporească transparența activității entităților economice cu capital de stat prin publicarea de către Ministerul Finanțelor a informației privind rezultatele monitoringului financiar anual al activității economico-financiare a entităților cu capital majoritar de stat.

Acțiunea este prevăzută în proiectul Planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2019-2020, propus spre consultare de Cancelaria de Stat.
Detalii
19
07 2018
157

Garantarea stabilităţii financiare

Proiectul de lege privind instituirea Comitetului Național de Stabilitate Financiară a fost aprobat în şedinţa de ieri a Guvernului. Conform documentului, Comitetul va fi responsabil de coordonarea politicii macroprudențiale, de gestionarea riscurilor ce amenință stabilitatea financiară, dar și a situațiilor de criză financiară.

De asemenea, a fost aprobată înaintarea Guvernului și altor autorități competente a propunerilor de politici și acţiuni în scopul protejării depozitelor,
Detalii