19
04 2022
292

Casarea plantațiilor perene: proprietate publică și proprietate privată

Procedura specială de casare și defrișare a plantațiilor perene proprietate publică a statului sau unităților administrativ-teritoriale va fi stabilită de regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.705/1995, în care urmează a fi operate modificări. Proiectul acestora este elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și va fi examinat în ședința Executivului anunțată pentru 20 aprilie 2022.  Autorii propun stabilirea anumitor condiții pentru casarea plantațiilor proprietate publică, iar operațiunea de casare urmează fi executată de către o comisie, în componența acesteia fiind incluși reprezentanți ai subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.


Detalii

01
02 2022
438

Simplificarea casării plantațiilor perene proprietate privată

Casarea plantațiilor perene proprietate privată se va efectua în baza deciziei de casare luată de proprietar sau deținător, fără necestatea aprobării actului de casare de către o comisie, această condiție fiind obligatorie doar la casarea plantaţiilor perene proprietate publică. Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus  proiectul de hotărâre de Guvern ce prevede modificarea Regulamentului cu privire la modul de casare  și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin HG nr.705/1995
  


Detalii

03
12 2021
553

Simplificarea casării plantațiilor perene

Casarea plantației perene se va efectua de proprietar sau deținător, în baza  acordului proprietarului, prin actul întocmit de către Comisia pentru casarea plantației, din care vor face parte proprietarul/deținătorul plantației și doi specialiști în agronomie și, respectiv, în contabilitate.
 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat proiectul de hotărâre a Executivului prin care propune modificarea Regulamentului cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 705/1995. Proiectul este inclus pe agenda ședinței din 7 decembrie curent Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzători.


Detalii