30
12 2021
576

Ce controale a planificat pentru anul 2022 Agenția Supraveghere Tehnică

Agenția Supraveghere Tehnică va desfășura pe parcursul anului viitor 1001 de controale în conformitate cu Planul anual al controalelor de stat pentru anul 2022, aprobat prin Ordinul autorității nr. 70/1-A din 19 noiembrie 2021.

 

Planul controalelor a fost elaborat în conformitate cu Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferente domeniilor de competență ale Agenției:


Detalii

17
12 2021
7034

În anul 2022 metoda de verificare totală va fi aplicată de SFS în cazul a 649 contribuabili

Printre obiectivele activității de control planificat de Serviciul Fiscal de Stat pentru anul 2022 se regăsesc:
 
  • orientarea acțiunilor de control prioritar spre segmentele cu nivel de risc de neconformare fiscal și spre contribuabilii cu risc eminent de admitere a încălcărilor fiscale;
  • sancționarea cazurilor de încălcare fiscal, în scopul încurajării conformării voluntare;

  • Detalii
30
07 2020
1726

Planul anual al controalelor și analiza riscului de neconformare

Este în drept SFS să efectueze controale fiscale prin metoda de verificare totală în cazul în care acestea nu se regăsesc în Planul anual publicat al controalelor?
 
 
În contextul respectării prevederilor Legii nr.131 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător, până la finele anului de gestiune organul de control aprobă prin decizie planul controalelor pentru anul următor şi îl publică pe pagina sa electronică și în Registrul de stat al controalelor. Planul stabilește un număr exact de controale planificate asupra unui număr prestabilit de persoane pe parcursul unui an calendaristic (art. 15 din Lege).

Detalii