15
01 2018
672

Revocarea ordinului de plată

La efectuarea transferului bancar debitorul nostru a indicat eronat destinaţia plăţii (o mică parte era împrumut, partea mai mare – datorie conform facturilor fiscale pentru marfa furnizată), specificând toată suma drept restituirea împrumutului. Putem întoarce suma pentru ca la transferul repetat să fie indicată corect destinaţia plăţii?
Detalii
28
03 2016
2085

Cardul de plată – instrument de plată fără numerar

Potrivit art. 8 alin. (2) lit. c) din CF nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilii sînt obligaţi să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar (maşina de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC), terminalul de plată în numerar (terminalul cash-in)), respectînd reglementările aprobate de Guvern.
Detalii