17
08 2021
185

Conceptul Programului de vânzare directă a VMS persoanelor fizice

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat (VMS) persoanelor fizice în Republica Moldova.

Proiectul este elaborat în contextul realizării obiectivului privind dezvoltarea pieței interne a VMS, inclus în Programul “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”, ce include obiective specifice privind gestionarea datoriei de stat în perioada menționată.


Detalii

15
04 2019
1036

MConnect: Regulamentul privind modul de conectare la platformă

Pentru conectarea la platforma de interoperabilitate (MСonnect), solicitantul va depune o cerere către Agenția de Guvernare Electronică. Pentru aceasta, consumatorul de date va consulta Catalogul semantic pentru a identifica activele semantice și seturile de date pe care intenționează să le consume prin platforma MConnect.

În Monitorul Oficial din 12 aprilie curent a fost publicată Hotărârea Guvernulul nr. 211 din 3 aprilie 2019 privind platforma de interoperabilitate (Mconnect), prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de conectare la platformă.
Detalii
11
10 2018
770

MTender: Regulamente pentru dezvoltarea sistemului achizițiilor publice

Platformele electronice de achiziții publice în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) vor fi acreditate de o Comisie în componența căreia vor fi incluşi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și un reprezentant al societății civile, înaintat de Consiliul economic de pe lângă Prim-ministru.
Detalii
13
08 2018
706

În trei luni platforma de interoperabilitate a sistemelor informaționale de stat va fi funcțională

Peste trei luni, autoritățile și instituțiile publice vor face schimbul de date prin intermediul unei platforme de interoperabilitate. Legea ce prevede implementarea cadrului guvernamental de interoperabilitate a sistemelor informaționale de stat, prin crearea bazei juridico-normative pentru utilizarea platformei de către toate entitățile din sectorul public a fost publicată în Monitorul Oficial din 10 august curent. Potrivit documentului, prevederile intră în vigoare la trei luni după publicare.
Detalii
30
07 2018
1236

Reforma fiscală: Comunicarea prin publicitate a SFS

În cazul în care înmânarea actului Serviciului Fiscal de Stat către persoanele fizice și juridice nu a fost posibilă, actul se va comunica prin publicitate şi nu prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform prevederilor actuale.

Modificarea în art 1291 din Codul Fiscal a fost operată prin pachetul de legi vizează reformă în domeniul fiscal, votat în lectură finală de Parlament.
Detalii
29
03 2017
840

Achiziţiile publice: între reforme şi interese

Agenţia de Achiziţii Publice, structură din subordinea Ministerului Finanţelor, începe din această săptămână monitorizarea şi evaluarea mult mai atentă a autorităţilor contractante referitor la corectitudinea procesului de achiziţii publice. Declaraţia a fost făcută de ministrul Octavian Armaşu în cadrul conferinţei ”Achiziţiile publice: între reforme şi interese”.
Detalii