20
02 2020
450

Restanța la plățile de bază, în diminuare cu 20,3%

Potrivit Raportului de activitate al SFS pentru anul 2019, la situația din 31 decembrie a anului precedent în sistemul informațional al SFS era înregistrată o restanță la plățile de bază în sumă totală de 804,6 mil. lei. Comparativ cu situația din 31 decembrie 2018, aceasta este mai mica cu 203,3 mil. lei sau cu 20,3%.

În scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri, de către SFS au fost aplicate modalitățile de executare silită, prin intermediul cărora, în anul 2019, au fost încasate peste 1 mil. lei.
Detalii
17
01 2019
646

Serviciul Fiscal de Stat: acțiunile de conformare continuă

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat pentru aducerea în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice din sfera imobiliară a fost una de succes pentru perioada anului 2018. Timp de un an, SFS a înregistrat 10 562 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. În domeniul menționat autoritatea fiscală națională a realizat un complex de acțiuni de specialitate pentru a asigura un nivel înalt de conformare al cetățenilor care oferă în chirie bunuri imobile.

Pe parcursul anului 2018, SFS a identificat 4 721 persoane fizice care transmit în chirie bunuri imobile și au fost demarate acțiuni de conformare față de ele.
Detalii
13
09 2018
1207

Stimularea fiscală şi întreprinderea în proces de insolvabilitate

Prin Hotărârea Curții de Apel Economice din 2010 a fost intentat procesul de insolvabilitate faţă de debitorul ,,X”. Ulterior, în interiorul termenului, organul fiscal a înaintat cererea de admitere a creanțelor fiscale. Prin urmare, organul fiscal a fost validat și introdus în tabelul definitiv al creanțelor în calitate de creditor chirografar de rangul III cu suma de 2 185114,05 lei și ca creditor chirografar de rangul VI cu suma de 285624,62 lei. Apare întrebarea: poate fi aplicată stimularea fiscală față de întreprinderile aflate în proces de insolvabilitate?
Detalii