17
11 2021
1667

Decesul salariatului: aspecte juridice și fiscale

Care sunt aspectele juridice de care urmează să țină cont angajatorul în cazul decesului unui salariat al întreprinderii?  Sunt sau nu impozabile plățile restante achitate moștenitorilor salariatului?
 
Conform art. 82 lit. a) din Codul muncii (CM), circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor și atrag încetarea contractul individual de muncă sunt decesul salariatului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărâre a instanţei de judecată.


Detalii

05
10 2021
294

Curs Express de resurse umane și salarizare

În afacerile moderne, resursele umane reprezintă o resursă indispensabilă pentru orice companie, indiferent de dimensiunea acesteia. Prin urmare, în cadrul acestui curs veți acumula cunoștințe și aptitudini avansate de gestionare a celei mai importante părți a unei companii: oamenii.

 

PROACTIVE a creat pentru dvs. un curs unic, în care am combinat trei aspecte importante: Gestionarea documentelor privind resursele umane + Calcularea, contabilizarea și raportarea plăților salariale + Controlul de stat privind raporturilor de muncă


Detalii

29
07 2021
536

Seminar practic: Plăți salariale și concedii în anul 2021

Legislația în domeniul remunerării muncii este frecvent modificată prin legi, hotărâri și regulamente noi, iar aceasta generează confuzii în modul de calcul al plăților salariale. Pentru a evita posibilele erori, participă la seminarul practic „Plăți salariale și concedii – 2021” ca să înveți de la experții PROACTIVE care sunt modificările recente și cum să aplici corect noile prevederi legislative!


Detalii

24
05 2021
1344

Plățile efectuate în folosul angajaților. Caracterul ordinar și necesar

Urmează a fi confirmat caracterul ordinar si necesar al plăților efectuate în folosul angajaților aferent cărora au fost calculate toate impozitele salariale pentru recunoașterea la deducere a acestora?
 
Prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, art.24 din Codul fiscal a fost completat cu un alineat (192), care a avut drept scop permiterea la deducere a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru orice plăţi efectuate în folosul angajatului, în raport cu care au fost calculate toate impozitele salariale,
Detalii
12
10 2020
1018

Răspunderea în cazul reflectării incorecte în darea de seamă a obligațiilor fiscale aferente plăților salariale

În dările de seamă de seamă (forma IPC18) pentru lunile iunie-iulie 2020 întreprinderea „X” a reflectat incorect obligațiile fiscale aferente plăților salariale, astfel diminuând suma obligațiilor fiscale aferente, după cum urmează:

• luna iunie – 950 lei, inclusiv impozitul pe venit - 250 lei, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală - 200 lei și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 500 lei;

• luna iulie – 1500 lei, inclusiv impozitul pe venit - 400 lei, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală - 300 lei și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 800 lei.

 


Detalii
24
06 2020
1178

Termenul de aplicare a mecanismului de subvenționare a plăților salariale, extins

Termenul de aplicare a mecanismului de subvenționare pentru întreprinderile şi organizațiile necomerciale  se extinde până la 31 iulie 2020 inclusiv. Astăzi Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii cu privire la prelungirea termenului de aplicare a mecanismului de subvenționare a întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare conform prevederilor art.80 şi 801 din Codul muncii.

Detalii
27
05 2020
1345

Subvenționarea plăților salariale și restanța la alte impozite și taxe

Începând cu data de 17 martie 2020, întreprinderea a stabilit șomaj tehnic. Astfel, salariul și indemnizația de șomaj pentru luna martie a fost calculat la 31 martie și achitat la 3 aprilie, iar pentru luna aprilie calculul a fost efectuat la 30 aprilie și achitarea la 4 mai. Obligațiile de declarare și achitare aferente impozitului pe venit, contribuțiilor obligatorii de asistență socială (CAS) și a primelor obligatorii de asistență medicală (PAM) aferente salariului lunii martie și aprilie au fost onorate pentru ambele perioade. Totodată, întreprinderea admite restanțe aferent impozitelor. Este în drept entitatea să solicite subvenționarea obligațiilor aferente indemnizației de șomaj achitate angajaților pentru lunile martie și aprilie, dacă admite restanțe la buget?
Detalii
27
05 2020
1221

Revizuirea condițiilor aplicate Programului de rambursare a TVA

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, care presupune revizuirea condițiilor aplicate Programului de rambursare a TVA. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat și este propus pentru consultări publice.

Astfel, prin modificarea art. 9 din Legea nr. 60/2020 se propune excluderea sumei calculate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat
Detalii
26
05 2020
1276

Cererile de subvenționare a plăților salariale pot fi depuse până la 30 noiembrie 2020

În vederea susținerii activității de întreprinzător, pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, prin Legea nr.69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative publicată astăzi, 26 mai 2020, în MO, a fost extins mecanismul de subvenționare pentru întreprinderile şi organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic şi/sau staționare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii.

În esență, mecanismul este similar celui stabilit prin Dispoziția nr. 16 a CSE din 10 aprilie 2020, cu anumite precizări noi. Amintim că, mecanismul de subvenționare este stabilit de Ordinul nr. 58 din 29 aprilie 2020 al Ministerului Finanțelor.
Detalii
06
05 2020
982

Despre subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale

Serviciul Fiscal de Stat informează că a fost aprobat Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19). Ordinul nr.58 din 29 aprilie 2020 al Ministerului Finanțelor a fost publicat în MO pe data de 30 aprilie curent.

Dreptul de subvenționare a implozitului pe venit și plăților obligatorii aferente indemnizației /plăților salariale achitate angajaților îl dețin întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art.80 şi 801 din Codul muncii.
Detalii