28
10 2019
2056

Încasarea prejudiciului cauzat de reţinerea plăţilor salariale

Conform art.330 alin.(2) din Codul muncii (CM), în caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului (art.142), a indemnizaţiei de concediu (art.117), a plăţilor în caz de eliberare (art.143) sau a altor plăţi (art.123, 124, 127, 139, 186, art. 225 alin. (8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc, suplimentar pentru fiecare zi de întârziere, 0,3% din suma neplătită în termen.

Modul de examinare a litigiilor privind repararea prejudiciului material şi celui moral cauzate salariatului este stabilită de art. 332 din CM, conform căruia cererea scrisă a salariatului privind repararea prejudiciului material şi celui moral se prezintă angajatorului, care este obligat să înregistreze cererea respectivă, să o examineze şi să emită ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) în termen de 10 zile calendaristice din ziua înregistrării acesteia, aducându-l la cunoştinţă salariatului sub semnătură.
Detalii
12
04 2017
1101

Referitor la folosirea scutirii personale neutilizate din cauza neachitării salariului

Angajatorul ca urmare a situației financiare complicate nu a achitat pentru perioada fiscală 2016 salariul angajaților săi. Vor avea oare dreptul angajații entității să beneficieze de scutirile neutilizate pentru perioada fiscală 2016 și care este modalitatea trecerii sumei scutirilor nefolosite de lucrător din cauza neachitării salariului, dintr-o perioadă fiscală în alta?
Detalii