27
09 2021
939

Suma avansurilor primite vs statutul de plătitor TVA

Se ia oare în considerare la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al TVA suma avansurilor primite în contul viitoarelor livrări?
 
Conform art.112 alin.(1) CF, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 mil. lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) CF.


Detalii

10
06 2021
1006

TVA pentru mărfurile procurate până la obținerea statutului de plătitor TVA

Studiu de caz: Compania a fost înregistrată la începutul lunii mai 2021. Imediat după efectuarea înregistrării de stat, entitatea nou creată a depus cererea de înregistrare benevolă în calitate de plătitor al TVA, iar în luna iunie a obținut certificatul de plătitor al TVA. Aici apar două întrebări:
 
Se va permite la deducere TVA aferentă procurărilor (impozabile) de până la obținerea certificatului de plătitor al TVA?
 


Detalii

27
05 2021
815

Statutul de plătitor TVA. Aspecte ce țin de înregistrarea obligatorie

Deși obligativitatea și condițiile înregistrării în calitate de plătitor al TVA sunt specificate1 în art. 112 din Codul fiscal, aspectele ce țin de aplicarea prevederilor acestui articol în coroborare cu prevederile art.95 din CF încă mai generează întrebări, în special contribuabililor care urmează să se înregistreze drept subiecți impozabili cu TVA. Astăzi venim cu unele precizări și generalizarea reglementărilor în vigoare.
 
Ce presupune sintagma „perioada de 12 luni consecutive”.
Detalii
23
04 2021
562

Modificări în formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA

În Monitorul Oficial din 23 aprilie a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 216 din 16 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.392/2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

În temeiul art.1323 alin.(10), precum şi art.112 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,


Detalii

18
12 2020
746

Statutul de plătitor TVA în cazul reorganizării entităților în anul 2021

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021, aprobat în lectura a doua, prevede completarea art. 112 din Cоdul fiscal cu norme aferente statutului de plătitor TVA în cazul reorganizării entității.
 
Astfel, subiectul căruia, în cadrul reorganizării prin fuziune/dezmembrare/ transformare i-au fost transmise drepturi/obligații de către întreprinderea reorganizată deținătoare a statutului de plătitor de TVA, se va considera înregistrat în calitate de subiect impozabil cu TVA de la data înregistrării de stat a noilor persoane juridice, cu excepția reorganizării prin absorbție, pentru care data înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu TVA este data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei absorbante.
Detalii
12
08 2020
530

Cum se calculează TVA pentru active biologice dacă prețul a fost format înainte de înregistrarea ca plătitor TVA?

Cum se calculează TVA în cazul vânzării activului biologic (vița de vie), cu  valoarea de bilanț 1 400 000 lei și cu valoarea de piața 400 000 lei, costul activului fiind format înainte de a fi înregistrat ca plătitor de TVA? 

 

În conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentând rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova.

 


Detalii
18
05 2020
696

Ordinul nr. 229 din 14.05.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

18
05 2020
893

1. (28.1.30) Se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, valoarea mărfurilor livrate în afara teritoriului Republicii Moldova procurate fără a fi introduse pe teritoriul țării?

Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învățământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.
Detalii
21
02 2020
1028

2. (28.21.23) Urmează a fi determinată prorata la momentul efectuării livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, pentru procurările care au fost efectuate în anul precedent, sau de până la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin. (3)-(4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor impozabile și scutite de TVA fără drept de deducere se deduce dacă se referă la livrările impozabile.
Detalii