20
05 2020
491

Și solicitanții de azil vor procura polița medicală

În contextul declarării stării de urgență în sănătate publică la nivel național în perioada 16-30 iunie 2020, Cancelaria de Stat a elaborat și propune spre consultări publice un proiect de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe această perioadă.

Astfel, autorii consideră necesară instituirea unor derogări de la prevederile Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și Legii ocrotirii sănătății.
Detalii
13
03 2019
1295

14. (29.1.3.8.1) Este oare necesară eliberarea documentului primar cu regim special pentru prestarea serviciilor de asigurare, dacă există polița de asigurare respectivă?

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate și se utilizează în cazul prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut.
Detalii
20
12 2018
1017

Identificarea în sistemul AOAM

Compania Națională de Asigurări în Medicină îi va atribui fiecărei persoane fizice câte un număr de asigurare obligatorie în Registrul de evidență a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, se va asigura evidența tuturor persoanelor fizice, inclusiv a celor care nu dețin număr de identificare de stat (IDNP) și se autentifică prin act de identitate valabil în sistemul național de pașapoarte.
Detalii
30
07 2018
2266

În curând, fără poliţa de asigurare pe suport de hârtie

Compania Naţională de Asigurări în Medicină comunică că deţinerea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe suport de hârtie nu va mai fi necesară, fiind exclusă din actele care urmează să le prezinte persoana asigurată în cazul adresării la instituţiile medicale.

CNAM aduce la cunoştinţă că Parlamentul a aprobat modificări la Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care prevăd substituirea noţiunii de „poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM)” cu cea de „statut de persoană asigurată”.
Detalii
19
06 2018
1051

4. (29.1.3.8.1) Este oare necesar eliberarea documentului primar cu regim special pentru prestarea serviciilor de asigurare, dacă există polița de asigurare respectivă?

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, formularele tipizate cu regim special se utilizează la prestarea serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut.

Conform prevederilor pct. 7 din anexa nr. 1 la Hotarîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998, la compartimentul „Formulare de documente primare cu regim special ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” sunt incluse urmatoarele: Poliţa de asigurare RCA, Certificat de asigurare „Carte Verde”, Factura de prestare a serviciilor de asigurare, şi Factura de prestare a serviciilor de intermediere în asigurari.
Detalii
10
04 2018
2114

Asigurarea medicală a pensionarilor care desfăşoară activitate de întreprinzător

În ultima perioadă tot mai frecvent apar întrebări ce ţin de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cazul când o persoană fizică, obţinând statutul de pensionar, fondează o întreprindere individuală şi activează în calitate de întreprinzător. Pe de o parte, pensionarii sunt incluşi în lista persoanelor asigurate de Guvern, pe de altă parte, legislaţia prevede obligaţia întreprinzătorilor individuali de a achita primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.
Detalii
15
02 2018
8773

IPC18: data limită de prezentare a primului raport - 25 februarie

La 25 februarie expiră data-limită de prezentare a primului formular IPC18, a reiterat pentru participanții la seminarul intitulat Noutăți legislative 2018, organizat de ACAP șefa direcției impozite directe din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban.

Șefa direcției SFS s-a referit la aspectele generale, structură și la beneficiile IPC18. Cu toate că contabilii prezenți au reticenţe faţă de acest formular, în special din cauza noilor coduri introduse ce se referă la subdiviziuni, Olga Golban i-a asigurat că la primul contact cu sistemul de raportare vor sesiza neapărat optimizarea timpului de muncă.
Detalii
06
07 2017
1593

Neachitarea în termen a poliţei medicale poate fi sancţionată doar cu penalitate

Neachitarea în termen a poliței medicale obligatorii ar putea să nu mai fie sancționată cu amendă. Un proiect de Hotărâre de Guvern ce prevede un șir de modificări ale legislației naționale în acest sens, a ajuns pe masa cabinetului de miniștri, însă a fost amânat pentru ședința viitoare.

Astfel, s-a propus abrogarea art. 17, al.2 al Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, care prevede dreptul Companiei Naționale de Asigurări Medicale de a trage la răspundere contravențională a persoanelor fizice şi juridice pentru neândeplinirea obligațiilor ce țin de asigurarea medicală individuală.
Detalii