27
04 2022
708

Instituțiile bugetare subordonate mun. Chișinău vor aplica Politică de contabilitate unică

Autoritățile și instituțiile bugetare ale municipiului Chișinău vor implementa o politică de contabilitate unică, ținând cont de specificul activității entității. Consiliul municipal Chișinău (CMC) a aprobat cu 42 de voturi în ședința de astăzi, 27 aprilie, proiectul deciziei cu privire la probarea Politicii de contabilitate unice pentru autoritățile/ instituțiile bugetare ale mun. Chișinău.
 
Politica de contabilitate unică a instituțiilor subordonate primăriei mun. Chișinău și CMC va fi elaborată în conformitate cu Legea contabilității nr. 113/2007, Ordinului Ministrului finanțelor nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.


Detalii

22
04 2022
427

Politica de contabilitate unică pentru instituțiile bugetare subordonate Primăriei și Consiliului Chișinău

Toate autoritățile/instituțiile bugetare subordonate Primăriei mun. Chișinău și Consiliului municipal al capitalei (CMС) vor fi obligate să aplice Politica de contabilitate unică (Politica). Direcția generală finanțe a CMС a elaborat proiectul Politicii în scopul implementării recomandărilor Curții de conturi, care au fost expuse în Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului pe anul 2017. Documentul urmează a fi aprobat în cadrul ședinței CMC.
 
 
Politica a fost elaborată conform prevederilor Legii contabilității nr.113/2007  și în baza OMF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile
Detalii
26
01 2021
489

Totalizarea anului în IT. Politici contabile 2021

Finalizarea anului dă mari bătăi de cap departamentelor de contabilitate, în special într-un domeniu specific, cum este cel al companiilor rezidente ale parcurilor pentru tehnologia informației (IT).

Seminarul are ca scop abordarea și discutarea principalelor aspecte care ar trebui luate în considerare de către contabili, atunci când demarează pregătirea închiderii anului financiar 2020, astfel încât acest proces să se desfășoare eficient și efectiv pentru companie și să conducă în final, la întocmirea și prezentarea fidelă a rapoartelor fiscale și situațiilor financiare în conformitate cu legislația în vigoare.


Detalii
21
01 2021
578

Seminar: Politici contabile 2021

Politicile contabile reprezintă baza pentru ținerea evidenței contabile la o întreprindere și funcționează ca o umbrelă în raporturile contabilității cu utilizatorii externi ai Situațiilor financiare.

De ce sunt necesare Politicile contabile în cadrul unei companii ?

  • pentru a stabili condițiile în care se desfășoară anumite ope­rațiuni care au un impact în contabilitatea entității, deoarece informația contabilă stă la baza deciziilor luate de managementul entității;
  • în lipsa acesteia, este dificil de a aprecia dacă persoanele responsabile au ținut contabilitatea și au întocmit corect Situațiile financiare.
  • organele de control solicită de a fi prezentate politicile contabile, pentru a aprecia corectitudinea contabilizării anumitor operațiuni economice.

  • Detalii
17
01 2020
1929

Puncte de reper pentru elaborarea politicilor contabile de către entitățile din sectorul IT

Procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora sunt reglementate de Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr.77/21.04.2016.

Conform art.2, rezident al parcului este persoană juridică sau fizică înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidenţă al rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 al Legii menționate, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului. Activitate principală este activitatea care generează 70% sau mai mult din venitul din vânzări al rezidentului parcului
.

Detalii
30
09 2019
7246

SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”, în vigoare din 1 ianuarie 2020

La momentul actual, un interes deosebit pentru contabili prezintă modificările Standardelor Naționale de Contabilitate, care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În acest sens, prezentăm explicații detaliate cu referință la modificările efectuate pentru fiecare standard, care pot fi utile contabililor în funcție de particularitățile activității entității.

Comunicăm că, din SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare” au fost excluse prevederi preluate din Legea contabilității nr. 113/2007 pentru a evita dublarea prevederilor identice.
Detalii
18
02 2019
2563

Gestionarea și administrarea provizioanelor aferent reparațiilor curente a imobilizărilor corporale

În prezentul articol vom expune un model de procedură compusă dintr-un set de reguli aferente creării provizioanelor privind reparațiile curente ale imobilizărilor corporale utilizate în procesul de fabricație. Menționăm că propunerile autorilor sunt cu caracter de recomandare, care pot fi aplicate și modificate în funcție de specificul activității entității, de necesitățile informaționale proprii ale entității, precum și, nu în ultimul rând, în funcție de cerințele reglementărilor în vigoare din domeniu.
Detalii
22
11 2016
1667

Seminar practic: Politici contabile

Ești contabil, administrator, fondator sau pur și simplu dorești să afli secretele unor politici contabile eficiente la întreprindere?

Atunci te așteptăm la seminarul practic „Politici contabile. Transfer de practici de la profesioniști”.
Detalii