06
07 2022
154

Echilibrul dintre activitatea industrială și prevenirea poluării mediului

Listele activităților industriale și economice, cu risc semnificativ, nesemnificativ și redus asupra mediului, a produselor pentru construcții și produselor chimice interzise, a substanțelor poluante ale aerului, solului și apei, valorile-limită de emisie pentru instalaţiile de ardere, de monitorizare a emisiilor și verificarea conformității pentru activități industriale și economice cu risc redus asupra mediului sunt doar câteva din cele 16 anexe la proiectul de lege privind emisiile industriale, care este înregistrat în Parlament.
 
Autorul documentului este Guvernul RM, iar scopul declarat în analiza impactului proiectului este asigurarea securității mediului ambiant, diminuarea  poluării mediului, morbidității și mortalității mărite a populației provocate de poluare.


Detalii

06
04 2022
790

Taxa pentru poluarea mediului. Procurarea mărfurilor de la producătorul autohton

Urmează agentul economic să achite taxa pentru poluarea mediului la procurarea de la un producător autohton a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului ?
 
Conform art.2 alin.(1) din Legea nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, subiecţii respectivei legi sunt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este generatoare de poluanţi.


Detalii

10
03 2022
295

Un mediu fără substanţe toxice. Promovarea măsurilor de reducere a poluării

Promovarea unei politici orientate spre atingerea obiectivului de reducere a poluării pentru un mediu fără substanţe toxice stipulat în Pactul Verde European este reflectat în proiectul de lege privind emisiile industriale elaborat de Ministerul Mediului, documentul fiind propus pentru consultări publice.
 
Potrivit autorilor, poluarea mediului urmare a activităților industriale şi economice reprezintă o problemă majoră pentru Moldova ce necesită a fi soluționată prin stabilirea unor mecanisme juridice, menite să asigure reducerea emisiilor în apă, aer, sol şi generare de deşeuri, implementând măsuri de prevenire a poluării mediului.
Detalii
26
10 2021
350

Activitatea economică: autorizare integrată pentru prevenirea poluării mediului

Autoritățile au elaborat proiectul legii privind emisiile industriale, ce va stabili cadrul juridic privind prevenirea și controlul poluării provocate de activitățile industriale și economice, în vederea reducerii emisiilor și prevenirii generării deșeurilor, fiind propusă crearea unui sistem de autorizare integrată de mediu. Documentul va fi examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Astfel, autorizaţia integrată de mediu reprezintă actul permisiv emis de Agenția de Mediu, care acordă dreptul de a exploata, în totalitate sau în parte, o instalaţie şi/sau practicarea unor activităţi economice cu risc semnificativ asupra mediului, cum ar fi: rafinarea țițeiului și a gazului, producerea cocsului,
Detalii
08
10 2021
662

„Poluatorul plătește”: gestionarea deșeurilor de anvelope uzate

Ministerul Mediului propune implementarea în Republica Moldova a cadrului regulator în vederea consolidării capacităților instituționale de punere în aplicare a măsurilor de optimizare a colectării separate a deșeurilor de anvelope uzate, minimizarea eliminării acestora ca deșeuri municipale mixte, sporirea nivelului de reciclare a acestora, ceea ce va contribui la implementarea principiului „poluatorul plăteşte” și principiilor de precauție și prevenire.
 
În acest scop a fost elaborat proiectul Regulamentului privind gestionarea anvelopelor uzate, care urmează a fi examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător ce va avea loc pe data de 12 octombrie.
Detalii
14
05 2021
1456

Taxa pentru poluarea mediului: ambalajul din carton

Urmează a fi impozitate cu taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, importul untului în cutii de carton, reieșind din volumul ambalajului?
 
Potrivit art.3 din Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, ambalaj primar este cel în care se conţine nemijlocit produsul şi care este conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare pentru utilizatorul sau consumatorul final.
Detalii
17
12 2020
890

Taxa pentru poluarea mediului în cazul importului fertilizanților ecologici

Întreprinderea noastră a importat în luna septembrie produse care dețin certificate emise de către autoritățile Uniunii Europene ce confirmă că produsele sunt ecologice (ex. fertilizanți – Ferticell Universal 0-0-1). Se încadrează produsele importate în noțiunea de poluant și suntem oare obligați să achităm taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
 

Detalii
09
11 2020
1166

Ordinul SFS nr.546 din 06.11.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

09
11 2020
1214

(30.4.2) Survine obligația de achitarea taxei pentru mărfuri care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, la livrarea de către producător a mărfurilor de fabricație proprie, la producerea căror au fost utilizate, în calitate de materie primă și/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998, importate sau procurate de pe teritoriul RM?

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, subiecții taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, şi care: 


Detalii