06
10 2021
230

Transportarea produselor agricole prin posturile vamale interne

Producția agricolă cultivată de către persoanele juridice și fizice subiecți ai activității de întreprinzător, înregistrați la Agenția Servicii Publice și care au relații fiscale cu sistemul bugetar al RM, deținători de terenuri agricole amplasate după traseul Tiraspol – Rîbnița (6499 ha), transportată prin posturile vamale interne de control, va fi scutită de plata TVA. Pentru aceasta va fi necesară prezentarea în original a certificatului eliberat de către primăria localității privind deținerea terenurilor în posesie (cu indicarea suprafeței acestora), precum și a actului în original, eliberat de către Consiliul raional Dubăsari (Secția agricultură și cadastru), privind cantitatea producției prognozate de a fi recoltată.


Detalii

24
09 2021
155

Controlul producătorilor agricoli la posturile vamale interne poate fi simplificat

Producția agricolă produsă de persoanele juridice, subiecți ai activității de întreprinzător și înregistrați permanent la Agenția Servicii Publice, care au relații fiscale cu sistemul bugetar al țării deținători de terenuri agricole amplasate după traseul Tiraspol – Rîbnița (6499 ha), transportată în interes personal, precum și livrată în adresa persoanelor juridice, subiecți ai activității de întreprinzător, situați pe teritoriul Republicii Moldova și care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, la trecerea prin posturile vamale interne de control este scutită de plata TVA, cu condiția prezentării în original a certificatului eliberat de primăria localității privind deținerea terenurilor în posesie (cu indicarea suprafeței acesteia), precum și a actului în original,
Detalii